Grzegorz Klaman

Urodził się w 1959 roku w Nowym Targu, mieszka w Gdańsku. W 1980 ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem. W tym samym roku zaczął studia na Wydziale Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (dziś Akademia Sztuk Pięknych) w Gdańsku, którą ukończył w 1985. Pracę dyplomową wykonał pod kierunkiem prof. Franciszka Duszeńki. Po studiach podjął pracę pedagogiczną w macierzystej uczelni. Przeszedł w niej wszystkie szczeble kariery akademickiej, obecnie jest profesorem. Od 1984 zaproponował koncepcję "Galerii Rotacyjnej" i działania w różnych miejscach (miejsca zdegradowane i odzyskane, aktywność poza światem sztuki. W latach 1984-86: akcje i działania w przestrzeni miejskiej jako bunt wobec sytuacji polityczno-artystycznej po stanie wojennym (Baraki,Forty). W 1985 zakłada Galerię "WYSPA". Inspiracja miejscami koncentracji warstw kulturowych, upadek i rozwój kultury manifestowany poprzez formę monumentalną. Ważniejsze wystawy i nagrody: 1996 Stypendium The Pollock-Krasner Foundation; SURVIVAL. VI RAUMA BIENNALE BALTICUM, Rauma (Finlandia), 2000-2001 NA WOLNOŚCI W KOŃCU, Baden-Baden - Warszawa, 2001 IN BETWEEN. ART IN POLAND 1945-2000, Chicago Cultural Center, Chicago, 2002 NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKI, Galeria Miejska Arsenał, Poznań.