Krzysztof Klimek

Urodził się w 1962 w Krakowie. W latach 1982 - 1988 studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni Jerzego Nowosielskiego. 1988 - 1982 prowadzenie galerii QQ (wraz z Łukaszem Guzkiem i Cezarym Woźniakiem. 1993 kurator wystawy Współrzędne 19°57,6' E+50°3,9'N (we współpracy z Jarosławem Suchanem). 1994 - 1995 stypendium fundacji Pro Helvetia, La Chaux-de-Fonds. Od 2002 członek Stowarzyszenia Artystycznego Otwarta Pracownia.