Stanisław Koba

Urodził się w 1957 r. w Przemyślu. Absolwent krakowskiej ASP. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. J. Nowosielskiego(1984 r.). Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego - Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej, Lublin ( 1979-84). Założyciel Galerii KONT w Lublinie. Wystawy indywidualne oraz zbiorowe w Polsce i za granicą. Prezes ZPAP w Przemyślu (1989 r.), kierownik artystyczny Galerii Camelot w Krakowie (1991-92).Od 1995 r. członek stowarzyszenia i galerii Otwarta Pracownia w Krakowie. Współpracuje ze środowiskami artystycznymi z Oxfordu, Kijowa i Erfurtu. Mieszka i pracuje w Krakowie.Malarz.