Piotr Kopik

Urodził się w 1979 roku w Warszawie. Dyplom na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP, w pracowni prof. Jarosława Modzelewskiego. Aneks w pracowni Sztuka w Przestrzeni Publicznej prowadzonej przez prof. Mirosława Duchowskiego. Maluje, zajmuje się wideo, akcjami, współtworzy Latającą galerię szu szu - www.szuszu.art.pl.