Grzegorz Kowalski

Urodził się w 1942 roku w Warszawie. W 1959 - 65 studiował na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie w pracowniach prof. Jerzego Jarnuszkiewicza i prof. Oskara Hansena. W 1965 otrzymał dyplom i podjął pracę pedagogiczną w ASP. Inspirował się Formy Otwartej Oskara Hansena. W pierwszym okresie twórczości (1965 - 1970) działał w ruchu sympozjów i plenerów awangardowych o programie zarówno badawczym, jak i społecznym (m.in. Sympozjum Artystów i Naukowców w Puławach 1966, II Biennale Form Przestrzennych w Elblągu 1967, międzynarodowe sympozjum rzeźbiarzy podczas Olimpiady w Meksyku 1968, sympozjum "Wrocław '70"). Indywidualnie debiutował w 1968 instalacją "Kieszeń" w Galerii Foksal w Warszawie. W 1969 wziął udział w X Biennale w Sao Paulo . W 1970 - 71 przebywał na stypendium w Stanach Zjednoczonych. Drugi okres twórczości Kowalskiego (1972 - 1980) związany jest w swym głównym nurcie z kręgiem galerii Repassage. Prace tego okresu dzielą się na dwa rodzaje. Pierwsze - przyjmujące postać fotograficznych tableaux - relacjonowały działania interpersonalne lub ich projekty: "Kompozycja horyzontalna" (od 1972), seria "przedmiotów fotograficznych" (1972 - 1974), "Buty" (1975), "Krzesło" (1974 - 1975). Drugie były akcjami sensu stricto: "Odbitka" (1977), "Kompilacja" (1977), "Trawa" (1978), "Ludzie/Zwierzęta" (1978), "Czy mógłbyś i/lub chciałbyś potraktować mnie jako przedmiot? (1979), "Czy chciałbyś wrócić do łona matki? (1981 - 1987). Trzeci okres twórczości zaczął się w 1980 roku. Obiekty-kolekcje "Rękawiczki" (1975 - 1985) i "Walizki" (1986 - 1991) kontynuują wątek refleksji nad materialnym i duchowym obszarem egzystencji człowieka.