Galeria Na Piętrze Toruńskiego Okręgu ZPAP *

Okręg Toruński Związku Polskich Artystów Plastyków istnieje od 1945 roku. Galeria Na piętrze rozpoczęła działalność w 1991 roku. Prezentuje, promuje i wspiera twórców. Prowadzi regularną działalność wystawienniczą. Podstawą doboru artystów jest zdaniem prowadzącego "otwartość w najgłębszym tego słowa znaczeniu, przy zachowaniu hierarchii wartości". Swoje prace pokazują tu artyści znani i uznani, z różnych przedziałów pokoleniowych i różnych nurtów współczesności, także debiutanci. Związek Polskich Artystów Plastyków powstał w 1911 roku w Krakowie. Zrzesza 8500 artystów tworzących w specjalnościach : malarstwo, grafika, rzeźba, architektura wnętrz, ceramika, szkło, witraż, medalierstwo, tkanina, wzornictwo przemysłowe, mebel, scenografia, konserwacja dzieł sztuki, fotografia, multimedia.