ABC Gallery

Istnieje od 1992r.Właściciele: Katarzyna Jankowiak - Gumna, artysta plastyk i filolog angielski oraz Jerzy Gumny, inżynier telekomunikacji. Galeria zajmuje się sztuką współczesną, ze szczególnym uwzględnieniem malarstwa. Jej zainteresowania koncentrują się na dwóch płaszczyznach: prezentacji uznanych malarzy (cykl „Mistrzowie polskiego malarstwa współczesnego”) i promocji wybranych artystów młodego pokolenia z całej Polski, którym Galeria organizuje wystawy również w ośrodkach wystawienniczych poza Poznaniem. Wystawom towarzyszą katalogi, które są często pierwszą publikacją prezentującą twórcę. W ramach realizowane od 1996r. cyklu „Mistrzowie polskiego malarstwa współczesnego” (ze względu na jego wagę i rangę w 2001r. cykl ten został objęty honorowym patronatem ministra kultury) zaprezentowano twórczość m.in. Jana Szancenbacha, Kiejstuta Bereźnickiego, Jana Tarasina, Kazimierza Mikulskiego, Andrzeja Bednarczyka, Jerzego Tchórzewskiego, Janiny Kraupe, Mariusza Kruka. Wysoka jakość ekspozycji sprawiła, że do ABC zwróciły się inne galerie z prośbą o ich wypożyczenie. Część tych prezentacji można było obejrzeć również m.in. w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, Muzeum Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, Galerii Krzysztofory w Krakowie, Galerii „Zachęta” w Warszawie. W ciągu 12 lat Galeria zorganizowała około 100 wystaw, które odbywały się w jej siedzibie oraz w wielu innych miastach w kraju i w Europie. Były wśród nich prezentacje retrospektywne liczące nawet 200 obiektów. Od początku istnienia Galeria prowadzi działalność wydawniczą - ponad 30 publikacji, w tym również monograficzne albumy poświęcone twórczości mistrzów. W 2002 r. ABC Gallery otrzymała dwa znaczące wyróżnienia: Jerzy Gumny został zwycięzcą konkursu „Mecenas Roku” zorganizowanego przez ministra kultury RP i uhonorowany tytułem Mecenasa Kultury za całokształt działalności promocyjnej w dziedzinie kultury. Zaś ABC Gallery zajęła II miejsce w ogólnopolskim rankingu galerii tygodnika „Polityka” w kategorii galerie prywatne. Z Galerią współpracują m.in: Agnieszka Balewska, Andrzej Bednarczyk, Kiejstut Bereźnicki, Adam Chmielowiec, Janina Kraupe, Mariusz Kruk, Dariusz Mlącki, Adam Molenda, Izabela Rudzka. W stałej ofercie znajdują się również dzieła mistrzów niegdyś zaprzyjaźnionych z ABC Gallery, a dziś już nieżyjących: Jana Szancenbacha, Jerzego Tchórzewskiego i Kazimierza Mikulskiego. Kama Zboralska. Przewodnik po galeriach sztuki 2006. Sztuka inwestowania w Sztukę. Rosner & Wspólnicy 2005.