Galeria PracowniaGaleria X

Galeria już nie istnieje.

Udało się jej nawiązać współpracę z grupą artystów, bardzo znanych i uznanych, jak i z reprezentantami młodego pokolenia polskich twórców. Taki jest pomysł Galerii, aby prace tak różnych artystów umiejętnie eksponować, „pisząc” na ścianach Galerii historie formy i koloru, ludzkiej wrażliwości i odebranych sygnałów ze świata zewnętrznego. Tak wypełniona niewielka powierzchnia Galerii żyje wtedy wolnością ogromnej, bezwymiarowej przestrzeni sztuki i jej piękna. Wirują w niej obrazy i rzeźby a także wyszukane meble z epok wcześniejszych, szkła o niezwykłym kunszcie artystycznym, te dawne i współczesne. Wszystko jest ważne. Wystawa „Wśród przyjaciół”, w czerwcu 2005 roku powstała z myślą o pierwszych urodzinach Galerii, ale przede wszystkim jako chęć pokazania grona artystów zaprzyjaźnionych i współpracujących z PracowniąGalerią. Na wystawie „Wśród przyjaciół” zgromadzono prace z zakresu malarstwa, rzeźby, grafiki i fotografii. Wśród nich malarstwo Marii Anto, Tadeusza Dominika, Wojciecha Cieśniewskiego, czy Marii Dowling-Skibińskiej, rzeźby Sylwestra Ambroziaka i Piotra Butkiewicza, rysunki Barbary Gawdzik-Brzozowskiej i Andrzeja Bertranda oraz znakomite plakaty Rosława Szaybo. Prace Jolanty Owidzkiej. Kolejne wystawy, a wśród nich szczególnie ważna ze względu na misję tego miejsca - Due generazioni (Włochy), przyczyniły się do powiększenia listy artystów o takie nazwiska, jak Eugeniusz Markowski, Henryk Musiałowicz, Grzegorz Moryciński czy Anna Mierzejewska, Paula Jaszczyk, Grzegorz Lerka. Galeria pokazuje też prace najmłodszych, a wśród nich Jakuba Słomkowskiego i Agnieszki Żak, ubiegłorocznych absolwentów warszawskiej ASP. Poszerza nie tylko grono współpracujących z nią twórców, ale także zasięg swoich działań. Począwszy od wystawy polskiej sztuki w Finale Ligure, w 2006 roku, ma możliwość pokazywania prac artystów włoskich w Polsce (Different Looks). A we współpracy z Vernissage.co.uk promuje swoich artystów na rynku angielskim, czego efektem będzie między innymi ekspozycja prac Sylwestra Ambroziaka w Polskim Instytucie Kultury w Londynie. W toku są prace związane z wystawami we Francji, jak i Włoszech.