Studium rytmów i koloru do ściany strukturalnej "Biele", Hotel Victoria, 1976