Kompozycja

  • Autor: Bronisław Kierzkowski
  • Technika: technika mieszana/płótno
  • Wymiary: 119 x 94,5 cm
  • Cena: 40000
  • Rok powstania: 1973
  • Galeria: Galeria Desa Modern X