Ranking 2008

Artyści Ranking 2008 Galerie
komercyjne
Galerie
niekomercyjne
L.p. O artyście Nazwisko Imię Miejsce Punktacja Notowania Punktacja Notowania Punktacja Notowania
1 Kantor Tadeusz 1 172 25 91 13 81 12
2 Opałka Roman 4 141 22 66 10 75 12
3 Bałka Mirosław 7 112 20 55 8 57 12
4 Abakanowicz Magdalena 2 155 20 69 9 86 11
5 Nowosielski Jerzy 5 137 20 73 12 64 8
6 Stażewski Henryk 6 122 18 67 9 55 9
7 Wróblewski Andrzej 3 143 17 99 12 44 5
8 Sasnal Wilhelm 10 88 15 42 7 46 8
9 Szapocznikow Alina 9 93 15 45 7 48 8
10 Gierowski Stefan 8 95 14 73 11 22 3
11 Tarasin Jan 14 72 14 60 11 12 3
12 Fangor Wojciech 11 85 13 57 10 28 3
13 Libera Zbigniew 17 64 13 30 5 34 8
14 Brzozowski Tadeusz 12 79 12 30 5 49 7
15 Strzemiński Władysław 16 65 11 19 5 46 6
16 Krasiński Edward 13 75 11 43 6 32 5
17 Kozyra Katarzyna 23 45 10 9 3 36 7
18 Kulik Zofia 15 71 10 30 5 41 5
19 Modzelewski Jarosław 24 44 10 26 6 18 4
20 Lebenstein Jan 19 59 9 38 6 21 3
21 Pągowska Teresa 21 48 9 29 6 19 3
22 Althamer Paweł 17 64 9 16 2 48 7
23 Tarasewicz Leon 25 43 9 14 3 29 6
24 Robakowski Józef 24 44 9 4 1 40 8
25 Lejman Dominik 27 36 8 26 5 10 3
26 Fijałkowski Stanisław 18 61 8 51 7 10 1
27 Bereś Jerzy 26 40 8 1 1 39 7
28 Kobro Katarzyna 22 47 7 24 4 23 3
29 Hasior Władysław 22 47 7 0 0 47 7
30 Lach-Lachowicz Natalia 20 52 7 9 1 43 6
31 Berdyszak Jan 28 35 6 23 3 12 3
32 Ciecierski Tomasz 31 31 6 22 4 9 2
33 Sroka Jacek 30 32 6 25 5 7 1
34 Gustowska Izabella 34 27 5 2 1 25 4
35 Markowski Eugeniusz 31 31 5 19 3 12 2
36 Żmijewski Artur 29 33 5 5 1 28 4
37 Wodiczko Krzysztof 36 20 5 0 0 20 5
38 Sosnowska Monika 32 29 5 21 3 8 2
39 Jarema Maria 30 32 5 13 3 19 2
40 Dwurnik Edward 37 18 5 15 3 3 2
41 Sawicka Jadwiga 33 28 5 14 2 14 3
42 Winiarski Ryszard 32 29 5 9 2 20 3
43 Dróżdż Stanisław 36 20 5 5 1 15 4
44 Duda-Gracz Jerzy 30 32 5 17 2 15 3
45 Dominik Tadeusz 31 31 5 28 4 3 1
46 Kozłowski Jarosław 38 16 4 11 3 5 1
47 Uklański Piotr 36 20 4 5 2 15 2
48 Susid Paweł 41 13 4 13 4 0 0
49 Rajkowska Joanna 39 15 4 8 1 7 3
50 Makowski Zbigniew 37 18 4 10 2 8 2
51 Gostomski Zbigniew 39 15 4 1 1 14 3
52 Beksiński Zdzisław 33 28 4 9 1 19 3
53 Kamoji Koji 36 20 4 15 3 5 1
54 Starowieyski Franciszek 45 9 3 9 3 0 0
55 Tomaszewski Henryk 35 23 3 17 2 6 1
56 Czwartos Ignacy 43 11 3 3 2 8 1
57 Panek Jerzy 38 16 3 11 2 5 1
58 Get-Stankiewicz Eugeniusz 35 23 3 15 2 8 1
59 Skórczewski Krzysztof 43 11 3 11 3 0 0
60 Sztwiertnia Grzegorz 38 16 3 0 0 16 3
61 Maziarska Jadwiga 40 14 3 14 3 0 0
62 Simon Jan 49 5 3 2 1 3 2
63 Bednarski Krzysztof 49 5 3 2 1 3 2
64 Wilkoń Józef 37 18 3 12 2 6 1
65 Potworowski Piotr 36 20 3 11 2 9 1
66 Musiałowicz Henryk 34 27 3 27 3 0 0
67 Warpechowski Zbigiew 40 14 3 0 0 14 3
68 Jabłońska Elżbieta 44 10 3 0 0 10 3
69 Bodzianowski Cezary 40 14 3 6 1 8 2
70 Mitoraj Igor 37 18 3 6 1 12 2
71 Eidrigevicius Stasys 45 9 3 8 2 1 1
72 Pałka Witold 45 9 2 9 2 0 0
73 Rutkiewicz Iwo 42 12 2 7 1 5 1
74 Koba Stanisław 41 13 2 3 1 10 1
75 Nitka Zdzisław 44 10 2 4 1 6 1
76 Aleksiun Jan Jaromir 42 12 2 3 1 9 1
77 Skarbek Krzysztof 47 7 2 1 1 6 1
78 Czerepok Hubert 47 7 2 4 1 3 1
79 Deskur Marta 43 11 2 11 2 0 0
80 Zakrzewski Włodzimierz Jan 43 11 2 11 2 0 0
81 Lewczyński Jerzy 49 5 2 5 2 0 0
82 Berdyszak Marcin 45 9 2 0 0 9 2
83 Kuśmirowski Robert 41 13 2 0 0 13 2
84 Smoczyński Mikołaj 46 8 2 6 1 2 1
85 Górecki Ryszard 48 6 2 6 2 0 0
86 Tatarczyk Tomasz 50 4 2 4 2 0 0
87 Sobol-Wejman Anna 44 10 2 10 2 0 0
88 Młodożeniec Jan 40 14 2 14 2 0 0
89 Olbiński Rafał 45 9 2 9 2 0 0
90 Truszkowski Jerzy 48 6 2 5 1 1 1
91 Kasprzyk Mikołaj 39 15 2 15 2 0 0
92 Bujnowski Rafał 43 11 2 11 2 0 0
93 Cześnik Henryk 44 10 2 9 1 1 1
94 Partum Andrzej 40 14 2 0 0 14 2
95 Kijewski Marek 46 8 2 4 1 4 1
96 Ryszka Adolf 43 11 2 0 0 11 2
97 Maciejewski Zbysław 45 9 2 8 1 1 1
98 Łazarczyk Wojciech 47 7 2 6 1 1 1
99 Rybczyński Zbigniew 42 12 2 0 0 12 2
100 Chlanda Marek 40 14 2 10 1 4 1
101 Świdziński Jan 48 6 2 0 0 6 2
102 Szewczyk Andrzej 47 7 2 6 1 1 1
103 Dłużewski Jacek 44 10 2 1 1 9 1
104 Sienicki Jacek 45 9 2 9 2 0 0
105 Pawlak Włodzimierz 44 10 2 10 2 0 0
106 Sobczyk Marek 47 7 2 7 2 0 0
107 Tchórzewski Jerzy 47 7 2 1 1 6 1
108 Dobkowski Jan 43 11 2 2 1 9 1
109 Sempoliński Jacek 44 10 2 8 1 2 1
110 Dawicki Oskar 45 9 2 1 1 8 1
111 Bereźnicki Kiejstut 36 20 2 20 2 0 0
112 Kraupe Janina 45 9 2 9 2 0 0
113 Borowski Włodzimierz 45 9 2 0 0 9 2
114 Mikulski Kazimierz 41 13 2 8 1 5 1
115 Piotrowicz Jerzy 50 4 2 2 1 2 1
116 Lenica Jan 45 9 2 8 1 1 1
117 Kurka Piotr 49 5 2 3 1 2 1
118 Żegalski Leszek 45 9 2 5 1 4 1
119 Kołpanowicz Marcin 47 7 2 4 1 3 1
120 Michowska Agata 45 9 2 8 1 1 1
121 Kozak Tomasz 45 9 2 0 0 9 2
122 Kurak Maciej 42 12 2 9 1 3 1
123 Lerka Grzegorz 52 2 2 2 2 0 0
124 Kobzdej Aleksander 45 9 1 9 1 0 0
125 Tyszkiewicz Teresa 48 6 1 6 1 0 0
126 Janikowski Mieczysław 51 3 1 3 1 0 0
127 Mierzejewski Jerzy 46 8 1 8 1 0 0
128 Błachnio Henryk 52 2 1 2 1 0 0
129 Czapska Beata 48 6 1 6 1 0 0
130 Usarewicz Roman 53 1 1 1 1 0 0
131 Owidzka Jolanta 49 5 1 5 1 0 0
132 Pąkowski Wojciech 50 4 1 4 1 0 0
133 Grochocki Jerzy 51 3 1 3 1 0 0
134 Ambroziak Sylwester 52 2 1 2 1 0 0
135 Gomulicki Maurycy 44 10 1 10 1 0 0
136 Blukacz Zbigniew 52 2 1 2 1 0 0
137 Małkowski Eugeniusz 53 1 1 1 1 0 0
138 Walczak Ireneusz 53 1 1 1 1 0 0
139 Stępiński Maciej 48 6 1 6 1 0 0
140 Drozd Grzegorz 50 4 1 4 1 0 0
141 Lisek Robert B. 52 2 1 2 1 0 0
142 Sapetto Marek 49 5 1 5 1 0 0
143 Sętowski Tomasz 47 7 1 7 1 0 0
144 Kałucki Jerzy 48 6 1 0 0 6 1
145 Pawłowski Andrzej 49 5 1 0 0 5 1
146 Bielawski Andrzej 53 1 1 0 0 1 1
147 Mucha Eugeniusz 44 10 1 10 1 0 0
148 Kawiorski Jarosław 46 8 1 8 1 0 0
149 Kidawski Piotr 47 7 1 7 1 0 0
150 Czapla Marian 44 10 1 10 1 0 0
151 Cukier Stanisław 48 6 1 6 1 0 0
152 Maciejuk Robert 46 8 1 8 1 0 0
153 Wysocki Piotr 49 5 1 5 1 0 0
154 Patalita Lucyna 49 5 1 5 1 0 0
155 Fliciński Jarosław 47 7 1 7 1 0 0
156 Cebula Zbigniew 50 4 1 4 1 0 0
157 Górna Katarzyna 51 3 1 3 1 0 0
158 Klaman Grzegorz 49 5 1 5 1 0 0
159 Krzysztof Bronisław 51 3 1 3 1 0 0
160 Sobieraj Edyta 52 2 1 2 1 0 0
161 Przyjemska Mariola 51 3 1 3 1 0 0
162 Łapiński Tadeusz 51 3 1 3 1 0 0
163 Książek Bogumił 53 1 1 1 1 0 0
164 Podlaska Dorota 52 2 1 2 1 0 0
165 Ładnie Grupa artystyczna 46 8 1 8 1 0 0
166 Rzepecki Adam 51 3 1 3 1 0 0
167 Grzeszykowska Aneta 53 1 1 1 1 0 0
168 Mierzejewski Andrzej 48 6 1 6 1 0 0
169 Zaborowski Michał 50 4 1 4 1 0 0
170 Toman Sławomir 53 1 1 1 1 0 0
171 Józefowicz Katarzyna 52 2 1 0 0 2 1
172 Stern Jonasz 50 4 1 4 1 0 0
173 Hansen Oskar 48 6 1 0 0 6 1
174 Gielniak Józef 47 7 1 0 0 7 1
175 Karwat Aleksandra 50 4 1 0 0 4 1
176 Blum-Kwiatkowski Gerard Jurgen 49 5 1 0 0 5 1
177 Gałecka Joanna 51 3 1 0 0 3 1
178 Dąbrowski Mariusz 50 4 1 0 0 4 1
179 Kmieć Piotr 52 2 1 0 0 2 1
180 Pityński Andrzej 53 1 1 0 0 1 1
181 Świerzy Waldemar 49 5 1 0 0 5 1
182 Kozakiewicz Jarosław 53 1 1 0 0 1 1
183 Zwierz-Ciok Krzysztofa 44 10 1 10 1 0 0
184 Łucjan Piotr 46 8 1 8 1 0 0
185 Wejman Stanisław 49 5 1 5 1 0 0
186 Dzwonik Urszula 50 4 1 4 1 0 0
187 Gaj Jacek 51 3 1 3 1 0 0
188 Kosałka Jerzy 46 8 1 0 0 8 1
189 KwieKulik - Przemysław Kwiek Zofia Kulik Grupa artystyczna 50 4 1 4 1 0 0
190 Waśko Ryszard 46 8 1 8 1 0 0
191 Gruppa Grupa artystyczna 51 3 1 3 1 0 0
192 Murak Teresa 50 4 1 4 1 0 0
193 Dudziński Andrzej 52 2 1 2 1 0 0
194 Dłubak Zbigniew 51 3 1 3 1 0 0
195 Nowiński Marian 53 1 1 1 1 0 0
196 Korolkiewicz Łukasz 52 2 1 2 1 0 0
197 Jackowski Krzysztof 44 10 1 0 0 10 1
198 Wawro Marek 45 9 1 0 0 9 1
199 Nowakowski Jacek 46 8 1 0 0 8 1
200 Nowakowski Radosław 47 7 1 0 0 7 1
201 Gancarz Ryszard 48 6 1 0 0 6 1
202 Bielecka Małgorzata 49 5 1 0 0 5 1
203 Szczepański Władysław 50 4 1 0 0 4 1
204 Stawowy-Dombrowska Halina 51 3 1 0 0 3 1
205 Ptak Bogdan 52 2 1 0 0 2 1
206 Maj Tamara 53 1 1 0 0 1 1
207 Dziopak Maria 44 10 1 10 1 0 0
208 Kowalski Tomasz 53 1 1 1 1 0 0
209 Kapusta Janusz 46 8 1 0 0 8 1
210 Świeszewski Maciej 49 5 1 0 0 5 1
211 Stanny Janusz 53 1 1 0 0 1 1
212 Pinińska-Bereś Maria 51 3 1 0 0 3 1
213 Kalinowski Tadeusz 45 9 1 9 1 0 0
214 Leder Wojciech 52 2 1 2 1 0 0
215 Adamek Jakub 53 1 1 1 1 0 0
216 Rosołowicz Jerzy 47 7 1 0 0 7 1
217 Ostrowski Kazimierz 46 8 1 0 0 8 1
218 Bałdyga Janusz 51 3 1 0 0 3 1
219 Zarzycka Ewa 49 5 1 0 0 5 1
220 Partum Ewa 53 1 1 0 0 1 1
221 Maleszewski Zbigniew 47 7 1 0 0 7 1
222 Moryciński Grzegorz 49 5 1 0 0 5 1
223 Łódź Kaliska Grupa artystyczna 49 5 1 0 0 5 1
224 Anto Maria 50 4 1 0 0 4 1
225 Falkowska Barbara 52 2 1 0 0 2 1
226 Podkański Andrzej 53 1 1 0 0 1 1
227 Jurkowska-Blaschek Beata 49 5 1 5 1 0 0
228 Klimek Krzysztof 49 5 1 0 0 5 1
229 Głogowski Wojciech 50 4 1 0 0 4 1
230 Rosenstein Erna 45 9 1 9 1 0 0
231 Chmielewski Olgierd 51 3 1 0 0 3 1
232 Narkiewicz Edward 46 8 1 8 1 0 0
233 Pyrlik Maria Luiza 52 2 1 0 0 2 1
234 Krygier Stefan 47 7 1 7 1 0 0
235 Gliszczyński Krzysztof 52 2 1 2 1 0 0
236 Bereś Bettina 53 1 1 0 0 1 1
237 Łukasik Mariusz 53 1 1 1 1 0 0
238 Jachtoma Aleksandra 49 5 1 5 1 0 0
239 Broll Urszula 48 6 1 6 1 0 0
240 Okińczyc Andrzej 50 4 1 0 0 4 1
241 Gieryszewski Ryszard 50 4 1 4 1 0 0
242 Molenda Adam 49 5 1 5 1 0 0
243 Waltoś Jacek 51 3 1 0 0 3 1
244 Stanek Zdzisław 51 3 1 3 1 0 0
245 Rysiński Andrzej 53 1 1 1 1 0 0
246 Tobis Andrzej 53 1 1 1 1 0 0
247 Władysław Kaźmierczak Ewa Rybska Grupa artystyczna 46 8 1 0 0 8 1
248 Ćwiertniewicz Wojciech 49 5 1 0 0 5 1
249 Lasecki Hugon 46 8 1 8 1 0 0
250 Marszałek Waldemar J. 47 7 1 7 1 0 0
251 Szpakowski Wacław 46 8 1 0 0 8 1
252 Umiastowski Andrzej 48 6 1 6 1 0 0
253 Dawczak-Dębicki Adam 49 5 1 5 1 0 0
254 Targońska Maria 50 4 1 4 1 0 0
255 Pałucha Jacek 51 3 1 3 1 0 0
256 Nowacki Andrzej 53 1 1 0 0 1 1
257 Skaper Ewa 52 2 1 2 1 0 0
258 Szpringer Włodzimierz 53 1 1 1 1 0 0
259 Kenar Antoni 48 6 1 0 0 6 1
260 Grzyb-Jarodzka Bożena 52 2 1 0 0 2 1
261 Węglowski Apoloniusz 45 9 1 9 1 0 0
262 Szaybo Rosław 46 8 1 8 1 0 0
263 Bednarczyk Andrzej 44 10 1 10 1 0 0
264 Rosołek Andrzej 47 7 1 7 1 0 0
265 Kruk Mariusz 46 8 1 8 1 0 0
266 Błoński Aleksander 48 6 1 6 1 0 0
267 Moskwa Magdalena 50 4 1 4 1 0 0
268 Vasina Dariusz 51 3 1 3 1 0 0
269 Wieczorek Stanisław 51 3 1 3 1 0 0
270 Pastwa Janusz 52 2 1 2 1 0 0
271 Piekarska-Freudenreich Emilia 53 1 1 1 1 0 0
272 Kierzkowski Bronisław 49 5 1 5 1 0 0
273 Ziemski Rajmund 45 9 1 9 1 0 0
274 Paklikowska-Winnicka Wanda 47 7 1 7 1 0 0
275 Nacht-Samborski Artur 51 3 1 3 1 0 0
276 Hałas Józef 44 10 1 0 0 10 1
277 Terlikowska Elżbieta 47 7 1 0 0 7 1
278 Knaflewski Leszek 51 3 1 0 0 3 1
279 Woźniak Ryszard 53 1 1 0 0 1 1
280 Łydżba Jacek 45 9 1 9 1 0 0
281 Kokoryn Krzysztof 46 8 1 8 1 0 0
282 Pala Dariusz 47 7 1 7 1 0 0
283 Patrzyk Adam 48 6 1 6 1 0 0
284 Kostrzewa Rafał 49 5 1 5 1 0 0
285 Murawska Beata 50 4 1 4 1 0 0
286 Korszun Adam 51 3 1 3 1 0 0
287 Sędzia Główny Grupa artystyczna 50 4 1 0 0 4 1
288 Wagner Jolanta 52 2 1 2 1 0 0
289 Gniazdowska Bogna 53 1 1 1 1 0 0
290 Siudmak Wojciech 47 7 1 0 0 7 1
291 Izdebski Krzysztof 49 5 1 0 0 5 1
292 Kuskowski Kamil 52 2 1 2 1 0 0
293 Pello Ewa 52 2 1 0 0 2 1
294 Sosnowski Kajetan 45 9 1 9 1 0 0
295 Janin Zuzanna 45 9 1 0 0 9 1
296 Rytka Zygmunt 51 3 1 3 1 0 0
297 Wójcik Julita 47 7 1 0 0 7 1
298 Zemła Gustaw 53 1 1 1 1 0 0
299 Baumgart Anna 48 6 1 0 0 6 1
300 Cisowski Andrzej 49 5 1 0 0 5 1
301 Konik Anna 50 4 1 0 0 4 1
302 Rózga Leszek 47 7 1 7 1 0 0
303 Budka Józef 50 4 1 4 1 0 0
304 Zdunek Karolina 53 1 1 0 0 1 1
305 Antoniewicz Mirosław 52 2 1 2 1 0 0
306 Przybylski Igor 54 0 0 0 0 0 0
307 Pustoła Konrad 54 0 0 0 0 0 0
308 Radke Marek 54 0 0 0 0 0 0
309 Radziewicz Tomasz 54 0 0 0 0 0 0
310 Radziszewski Karol 54 0 0 0 0 0 0
311 Ratajski Sławomir 54 0 0 0 0 0 0
312 Reinert Anna 54 0 0 0 0 0 0
313 Rodziński Stanisław 54 0 0 0 0 0 0
314 Rogalski Zbigiew 54 0 0 0 0 0 0
315 Rogiński Szymon 54 0 0 0 0 0 0
316 Rolando Bianka 54 0 0 0 0 0 0
317 Różycki Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
318 Rumas Robert 54 0 0 0 0 0 0
319 Rumiak Sławomir 54 0 0 0 0 0 0
320 Ryszka Aleksander 54 0 0 0 0 0 0
321 Rząsa Antoni 54 0 0 0 0 0 0
322 Rzepiński Czesław 54 0 0 0 0 0 0
323 Saciłowski Tomasz 54 0 0 0 0 0 0
324 Sadley Wojciech 54 0 0 0 0 0 0
325 Schlabs Bronisław 54 0 0 0 0 0 0
326 Sekuła Ryszard 54 0 0 0 0 0 0
327 Siara Tadeusz Michał 54 0 0 0 0 0 0
328 Sikorski Mirosław 54 0 0 0 0 0 0
329 Ska Aleksandra 54 0 0 0 0 0 0
330 Smerek-Bielecka Mirosława 54 0 0 0 0 0 0
331 Smoleński Konrad 54 0 0 0 0 0 0
332 Sobkowiak Anna 54 0 0 0 0 0 0
333 Sobocki Leszek 54 0 0 0 0 0 0
334 Sokołowska Barbara 54 0 0 0 0 0 0
335 Solisz Marian 54 0 0 0 0 0 0
336 Sołowiej Krzysztof 54 0 0 0 0 0 0
337 Stachańczyk Grzegorz 54 0 0 0 0 0 0
338 Stachyra Michał 54 0 0 0 0 0 0
339 Stangret Maria 54 0 0 0 0 0 0
340 Starczewski Antoni 54 0 0 0 0 0 0
341 Stokłosa Łukasz 54 0 0 0 0 0 0
342 Surowiec Łukasz 54 0 0 0 0 0 0
343 Swinarska Katarzyna 54 0 0 0 0 0 0
344 Szajna Józef 54 0 0 0 0 0 0
345 Szancenbach Jan 54 0 0 0 0 0 0
346 Szczęsny Marek 54 0 0 0 0 0 0
347 Szczypiński Mateusz 54 0 0 0 0 0 0
348 Szejnoch Kamila 54 0 0 0 0 0 0
349 Szeszycka Katarzyna 54 0 0 0 0 0 0
350 Szlaga Radek 54 0 0 0 0 0 0
351 Szpyt Janusz 54 0 0 0 0 0 0
352 Sztuka Jacek 54 0 0 0 0 0 0
353 Szurek Piotr 54 0 0 0 0 0 0
354 Szuszkiewicz Michał 54 0 0 0 0 0 0
355 Szwacz Bogusław 54 0 0 0 0 0 0
356 Szwed Monika 54 0 0 0 0 0 0
357 Szymankiewicz Małgorzata 54 0 0 0 0 0 0
358 Śmietanka Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
359 Alicja Karska & Aleksandra Went Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
360 Świder Michał 54 0 0 0 0 0 0
361 Augustin Krzysztof 54 0 0 0 0 0 0
362 Tarabuła Janusz 54 0 0 0 0 0 0
363 Azorro Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
364 Taranczewski Wacław 54 0 0 0 0 0 0
365 Bańda Basia 54 0 0 0 0 0 0
366 Tarasewicz Iza 54 0 0 0 0 0 0
367 Bąkowski Wojciech 54 0 0 0 0 0 0
368 Tarkawian Mariusz 54 0 0 0 0 0 0
369 Bednarski Grzegorz 54 0 0 0 0 0 0
370 The Krasnals Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
371 Berendt Filip 54 0 0 0 0 0 0
372 Tomasik Marta 54 0 0 0 0 0 0
373 Bialik Grzegorz 54 0 0 0 0 0 0
374 Tomaszewski Henryk Albin 54 0 0 0 0 0 0
375 Białecka Beata 54 0 0 0 0 0 0
376 Tomaszewski Christian 54 0 0 0 0 0 0
377 Bielecki Jerzy 54 0 0 0 0 0 0
378 Trzybulska Barbara 54 0 0 0 0 0 0
379 Bieniasz Maciej 54 0 0 0 0 0 0
380 Turzeniecka Gosia 54 0 0 0 0 0 0
381 Bies Piotr 54 0 0 0 0 0 0
382 Twardowski Lech 54 0 0 0 0 0 0
383 Biskupska Bożena 54 0 0 0 0 0 0
384 Twożywo Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
385 Bogacka Agata 54 0 0 0 0 0 0
386 Tyburski Jerzy 54 0 0 0 0 0 0
387 Bogusz Marian 54 0 0 0 0 0 0
388 Tylka Mieszko 54 0 0 0 0 0 0
389 Borkowski Paweł 54 0 0 0 0 0 0
390 Wachowski Piotr 54 0 0 0 0 0 0
391 Borowski Tymek 54 0 0 0 0 0 0
392 Wachowski Przemysław 54 0 0 0 0 0 0
393 Brodowska Dorota 54 0 0 0 0 0 0
394 Waligórska Anna 54 0 0 0 0 0 0
395 Bruszewski Wojciech 54 0 0 0 0 0 0
396 Waliszewska Aleksandra 54 0 0 0 0 0 0
397 Brzechwa Krystyna 54 0 0 0 0 0 0
398 Waliszewski Zygmunt 54 0 0 0 0 0 0
399 Brzeski Olaf 54 0 0 0 0 0 0
400 Waniek Henryk 54 0 0 0 0 0 0
401 Brzoska Sławomir 54 0 0 0 0 0 0
402 Waras Mariusz 54 0 0 0 0 0 0
403 Budny Michał 54 0 0 0 0 0 0
404 Warsztat Formy Filmowej Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
405 Bujnowska Aleksanda 54 0 0 0 0 0 0
406 Warzecha Gregor 54 0 0 0 0 0 0
407 Burska Bogna 54 0 0 0 0 0 0
408 Wasilewski Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
409 Chlebek Monika 54 0 0 0 0 0 0
410 Wielek-Mandrela Małgorzata 54 0 0 0 0 0 0
411 Chromy Bronisław 54 0 0 0 0 0 0
412 Więcek Magdalena 54 0 0 0 0 0 0
413 Chudzicki Michał 54 0 0 0 0 0 0
414 Wilczyk Wojciech 54 0 0 0 0 0 0
415 Ciężki Jakub 54 0 0 0 0 0 0
416 Winiecki Wiesław 54 0 0 0 0 0 0
417 Cybińska Krystyna 54 0 0 0 0 0 0
418 Wiśniewski Anastazy 54 0 0 0 0 0 0
419 Cybis Jan 54 0 0 0 0 0 0
420 Witkowska Anna 54 0 0 0 0 0 0
421 Czajkowski Sławek 54 0 0 0 0 0 0
422 Wollny Zorka 54 0 0 0 0 0 0
423 Czaplicki Krystian 54 0 0 0 0 0 0
424 Wolniak Olga 54 0 0 0 0 0 0
425 Czartoryski Konstanty 54 0 0 0 0 0 0
426 Wolski Xawery 54 0 0 0 0 0 0
427 Czycz Dawid 54 0 0 0 0 0 0
428 Woźniak Joanna Tekla 54 0 0 0 0 0 0
429 Daniel Krysta 54 0 0 0 0 0 0
430 Wrońska Maria 54 0 0 0 0 0 0
431 Dawidek-Gryglicka Małgorzata 54 0 0 0 0 0 0
432 Wyrzykowski Piotr 54 0 0 0 0 0 0
433 Dłużniewski Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
434 Yerka Jacek 54 0 0 0 0 0 0
435 Dobiszewski Tomasz 54 0 0 0 0 0 0
436 Zając Iwona 54 0 0 0 0 0 0
437 Doroszuk Wojciech 54 0 0 0 0 0 0
438 Zamojski Honza 54 0 0 0 0 0 0
439 Dowgiałło Zbigniew 54 0 0 0 0 0 0
440 Zatoka Dariusz 54 0 0 0 0 0 0
441 Dowling Mańka 54 0 0 0 0 0 0
442 Zawadzka Ewa 54 0 0 0 0 0 0
443 Drogowski Jarema 54 0 0 0 0 0 0
444 Zieliński Jerzy 54 0 0 0 0 0 0
445 Drożyńska Monika 54 0 0 0 0 0 0
446 Ziółkowski Jakub Julian 54 0 0 0 0 0 0
447 Duda Waldemar 54 0 0 0 0 0 0
448 Ziółkowski Kacper 54 0 0 0 0 0 0
449 Dunal Paweł 54 0 0 0 0 0 0
450 Zubala Wojciech 54 0 0 0 0 0 0
451 Dunikowski Xawery 54 0 0 0 0 0 0
452 Zwierzchowski Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
453 Dyndo Wiktor 54 0 0 0 0 0 0
454 Zygadlewicz Katarzyna 54 0 0 0 0 0 0
455 Dyrzyński Jacek 54 0 0 0 0 0 0
456 Żebrowska Alicja 54 0 0 0 0 0 0
457 Dziaczkowski Jan 54 0 0 0 0 0 0
458 Żółcińska Izabela 54 0 0 0 0 0 0
459 Dziadkiewicz Roman 54 0 0 0 0 0 0
460 Żuchnicki Waldemar 54 0 0 0 0 0 0
461 Dzienkiewicz Marek 54 0 0 0 0 0 0
462 Żuławski Marek 54 0 0 0 0 0 0
463 Dziędziora Jan 54 0 0 0 0 0 0
464 Fałat Antoni 54 0 0 0 0 0 0
465 Fober Jerzy 54 0 0 0 0 0 0
466 Fogtt Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
467 Geppert Eugeniusz 54 0 0 0 0 0 0
468 Gieraga Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
469 Gilewicz Wojciech 54 0 0 0 0 0 0
470 Gnatowski Jerzy 54 0 0 0 0 0 0
471 Górecki Wojciech 54 0 0 0 0 0 0
472 Grabowski Artur 54 0 0 0 0 0 0
473 Gramatyka Eugeniusz 54 0 0 0 0 0 0
474 Grospierre Nicolas 54 0 0 0 0 0 0
475 Grupa Krakowska Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
476 Grupa Wrocławska Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
477 Grzyb Ryszard 54 0 0 0 0 0 0
478 Grzywacz Zbylut 54 0 0 0 0 0 0
479 Guntner Anna 54 0 0 0 0 0 0
480 Gutowski Mariusz 54 0 0 0 0 0 0
481 Hartwig Edward 54 0 0 0 0 0 0
482 Heliot Pascale 54 0 0 0 0 0 0
483 Huculak Łukasz 54 0 0 0 0 0 0
484 Jagielski Jacek 54 0 0 0 0 0 0
485 Jakubowicz Rafał 54 0 0 0 0 0 0
486 Jałowiński Dominik 54 0 0 0 0 0 0
487 Janiszewska Anna 54 0 0 0 0 0 0
488 Jarnuszkiewicz Jerzy 54 0 0 0 0 0 0
489 Jarodzki Paweł 54 0 0 0 0 0 0
490 Jasielski Przemysław 54 0 0 0 0 0 0
491 Jastrubczak Łukasz 54 0 0 0 0 0 0
492 Jastrzębska Małgorzata 54 0 0 0 0 0 0
493 Jaworska Danuta 54 0 0 0 0 0 0
494 Joniak Juliusz 54 0 0 0 0 0 0
495 Jurkiewicz Zdzisław 54 0 0 0 0 0 0
496 Juszkiewicz Ewa 54 0 0 0 0 0 0
497 Kaczmarek Krzysztof 54 0 0 0 0 0 0
498 Karpowicz Sławomir 54 0 0 0 0 0 0
499 Karpowicz Katarzyna 54 0 0 0 0 0 0
500 Kawalerowicz Marzena 54 0 0 0 0 0 0
501 Kaźmierczak Władysław 54 0 0 0 0 0 0
502 Kiesner Maja 54 0 0 0 0 0 0
503 Knorowski Janusz 54 0 0 0 0 0 0
504 Kobylarz Szymon 54 0 0 0 0 0 0
505 Kochanek-Zbroja Marta 54 0 0 0 0 0 0
506 Koeke Justyna 54 0 0 0 0 0 0
507 Kokosiński Bartosz 54 0 0 0 0 0 0
508 Koło Klipsa Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
509 Konieczny Marek 54 0 0 0 0 0 0
510 Kopcewicz Tomasz 54 0 0 0 0 0 0
511 Kopik Piotr 54 0 0 0 0 0 0
512 Korolczuk Milena 54 0 0 0 0 0 0
513 Korzeniecka Katarzyna 54 0 0 0 0 0 0
514 Kostenko Anna 54 0 0 0 0 0 0
515 Kotkowski Włodzimierz 54 0 0 0 0 0 0
516 Kowalewski Paweł 54 0 0 0 0 0 0
517 Kowalik Marcin 54 0 0 0 0 0 0
518 Kowalska-Owczarek Agnieszka 54 0 0 0 0 0 0
519 Kowalski Grzegorz 54 0 0 0 0 0 0
520 Kowalski Piotr C. 54 0 0 0 0 0 0
521 Krynicki Nikifor 54 0 0 0 0 0 0
522 Kulisiewicz Tadeusz 54 0 0 0 0 0 0
523 Kulka Lilla 54 0 0 0 0 0 0
524 Kulka Tomasz 54 0 0 0 0 0 0
525 Kurant Agnieszka 54 0 0 0 0 0 0
526 Kuryluk Ewa 54 0 0 0 0 0 0
527 Kuś Marek 54 0 0 0 0 0 0
528 Kuzyszyn Konrad 54 0 0 0 0 0 0
529 Kwiek Przemysław 54 0 0 0 0 0 0
530 Kwiek Paweł 54 0 0 0 0 0 0
531 Lachowicz Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
532 Laszenko Aleksander 54 0 0 0 0 0 0
533 Lenica Alfred 54 0 0 0 0 0 0
534 Leto Norman 54 0 0 0 0 0 0
535 Lewandowska Danuta 54 0 0 0 0 0 0
536 Lewandowski Janusz 54 0 0 0 0 0 0
537 Lewczuk Sławomir 54 0 0 0 0 0 0
538 Lewicka Olga 54 0 0 0 0 0 0
539 Lipski Roman 54 0 0 0 0 0 0
540 Litwa Róża 54 0 0 0 0 0 0
541 Lustyk Bogusław 54 0 0 0 0 0 0
542 Lutyński Piotr 54 0 0 0 0 0 0
543 Luxus Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
544 Łazikowski Edward 54 0 0 0 0 0 0
545 Łodziana Tadeusz 54 0 0 0 0 0 0
546 Ługowski Ryszard 54 0 0 0 0 0 0
547 Maciejowski Marcin 54 0 0 0 0 0 0
548 Maciuszkiewicz Roman 54 0 0 0 0 0 0
549 Majak Katarzyna 54 0 0 0 0 0 0
550 Majewski Lech 54 0 0 0 0 0 0
551 Makieła Katarzyna 54 0 0 0 0 0 0
552 Makowski Tadeusz 54 0 0 0 0 0 0
553 Malewski Artur 54 0 0 0 0 0 0
554 Mańczyński Krzysztof 54 0 0 0 0 0 0
555 Markiewicz Małgorzata 54 0 0 0 0 0 0
556 Markul Angelika 54 0 0 0 0 0 0
557 Marzec Sławomir 54 0 0 0 0 0 0
558 Maszlanko Mirosław 54 0 0 0 0 0 0
559 Maślankiewicz Jacek 54 0 0 0 0 0 0
560 Maśluszczak Franciszek 54 0 0 0 0 0 0
561 Matecki Przemysław 54 0 0 0 0 0 0
562 Materka Bartek 54 0 0 0 0 0 0
563 Matuszewski Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
564 Matyszewski Paweł 54 0 0 0 0 0 0
565 Mazurkiewicz Alfons 54 0 0 0 0 0 0
566 Menderek Paweł 54 0 0 0 0 0 0
567 Michalak Jan 54 0 0 0 0 0 0
568 Michał Szuszkiewicz & Dorota Kozieradzka Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
569 Mierzejewska Anna 54 0 0 0 0 0 0
570 Mikołajczyk Antoni 54 0 0 0 0 0 0
571 Minciel Eugeniusz 54 0 0 0 0 0 0
572 Mioduszewski Jan 54 0 0 0 0 0 0
573 Mróz Tomasz 54 0 0 0 0 0 0
574 Musiał Krzysztof 54 0 0 0 0 0 0
575 Myjak Adam 54 0 0 0 0 0 0
576 Naliwajko Piotr 54 0 0 0 0 0 0
577 Nesterowicz Anna 54 0 0 0 0 0 0
578 Neue Bieriemiennost Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
579 Niedziółka Natasza 54 0 0 0 0 0 0
580 Niespodziewana Małgorzata Malwina 54 0 0 0 0 0 0
581 Nikic Ivo 54 0 0 0 0 0 0
582 Novak-Zempliński Maksymilian 54 0 0 0 0 0 0
583 Nowak Marzena 54 0 0 0 0 0 0
584 Nowak Rafał 54 0 0 0 0 0 0
585 Nowakowski Arkadiusz 54 0 0 0 0 0 0
586 Oberlander Marek 54 0 0 0 0 0 0
587 Obrzydowski Wiesław 54 0 0 0 0 0 0
588 Okołów Lech 54 0 0 0 0 0 0
589 Ołowska Paulina 54 0 0 0 0 0 0
590 Omulecki Igor 54 0 0 0 0 0 0
591 Oraczewski Krzysztof 54 0 0 0 0 0 0
592 Orlikowska Anna 54 0 0 0 0 0 0
593 Orłowski Franciszek 54 0 0 0 0 0 0
594 Paluszkiewicz Julita 54 0 0 0 0 0 0
595 Pamuła Jan 54 0 0 0 0 0 0
596 Panfil Józef 54 0 0 0 0 0 0
597 Partyka Tomasz 54 0 0 0 0 0 0
598 Pawela Laura 54 0 0 0 0 0 0
599 Pawlik Joanna 54 0 0 0 0 0 0
600 Pawłowski Marcin 54 0 0 0 0 0 0
601 Pawszak Sławomir 54 0 0 0 0 0 0
602 Pepłoński Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
603 Perszko Jarosław 54 0 0 0 0 0 0
604 Piotrowski Zygmunt 54 0 0 0 0 0 0
605 Piotrowski Michał 54 0 0 0 0 0 0
606 Płachecka Paulina 54 0 0 0 0 0 0
607 Polisiewicz Aleksandra 54 0 0 0 0 0 0
608 Polska Agnieszka 54 0 0 0 0 0 0
609 Późniak Marian 54 0 0 0 0 0 0