Ranking 2008

Artyści Ranking 2008 Galerie
komercyjne
Galerie
niekomercyjne
L.p. O artyście Nazwisko Imię Miejsce Punktacja Notowania Punktacja Notowania Punktacja Notowania
1 Opałka Roman 4 141 22 66 10 75 12
2 Bałka Mirosław 7 112 20 55 8 57 12
3 Kantor Tadeusz 1 172 25 91 13 81 12
4 Abakanowicz Magdalena 2 155 20 69 9 86 11
5 Stażewski Henryk 6 122 18 67 9 55 9
6 Sasnal Wilhelm 10 88 15 42 7 46 8
7 Libera Zbigniew 17 64 13 30 5 34 8
8 Szapocznikow Alina 9 93 15 45 7 48 8
9 Nowosielski Jerzy 5 137 20 73 12 64 8
10 Robakowski Józef 24 44 9 4 1 40 8
11 Kozyra Katarzyna 23 45 10 9 3 36 7
12 Althamer Paweł 17 64 9 16 2 48 7
13 Brzozowski Tadeusz 12 79 12 30 5 49 7
14 Hasior Władysław 22 47 7 0 0 47 7
15 Bereś Jerzy 26 40 8 1 1 39 7
16 Strzemiński Władysław 16 65 11 19 5 46 6
17 Tarasewicz Leon 25 43 9 14 3 29 6
18 Lach-Lachowicz Natalia 20 52 7 9 1 43 6
19 Kulik Zofia 15 71 10 30 5 41 5
20 Wróblewski Andrzej 3 143 17 99 12 44 5
21 Krasiński Edward 13 75 11 43 6 32 5
22 Wodiczko Krzysztof 36 20 5 0 0 20 5
23 Gustowska Izabella 34 27 5 2 1 25 4
24 Modzelewski Jarosław 24 44 10 26 6 18 4
25 Żmijewski Artur 29 33 5 5 1 28 4
26 Dróżdż Stanisław 36 20 5 5 1 15 4
27 Lebenstein Jan 19 59 9 38 6 21 3
28 Pągowska Teresa 21 48 9 29 6 19 3
29 Fangor Wojciech 11 85 13 57 10 28 3
30 Gierowski Stefan 8 95 14 73 11 22 3
31 Berdyszak Jan 28 35 6 23 3 12 3
32 Lejman Dominik 27 36 8 26 5 10 3
33 Sztwiertnia Grzegorz 38 16 3 0 0 16 3
34 Rajkowska Joanna 39 15 4 8 1 7 3
35 Tarasin Jan 14 72 14 60 11 12 3
36 Sawicka Jadwiga 33 28 5 14 2 14 3
37 Winiarski Ryszard 32 29 5 9 2 20 3
38 Gostomski Zbigniew 39 15 4 1 1 14 3
39 Beksiński Zdzisław 33 28 4 9 1 19 3
40 Duda-Gracz Jerzy 30 32 5 17 2 15 3
41 Kobro Katarzyna 22 47 7 24 4 23 3
42 Warpechowski Zbigiew 40 14 3 0 0 14 3
43 Jabłońska Elżbieta 44 10 3 0 0 10 3
44 Uklański Piotr 36 20 4 5 2 15 2
45 Berdyszak Marcin 45 9 2 0 0 9 2
46 Kuśmirowski Robert 41 13 2 0 0 13 2
47 Ciecierski Tomasz 31 31 6 22 4 9 2
48 Markowski Eugeniusz 31 31 5 19 3 12 2
49 Sosnowska Monika 32 29 5 21 3 8 2
50 Makowski Zbigniew 37 18 4 10 2 8 2
51 Simon Jan 49 5 3 2 1 3 2
52 Jarema Maria 30 32 5 13 3 19 2
53 Dwurnik Edward 37 18 5 15 3 3 2
54 Partum Andrzej 40 14 2 0 0 14 2
55 Ryszka Adolf 43 11 2 0 0 11 2
56 Bednarski Krzysztof 49 5 3 2 1 3 2
57 Rybczyński Zbigniew 42 12 2 0 0 12 2
58 Świdziński Jan 48 6 2 0 0 6 2
59 Borowski Włodzimierz 45 9 2 0 0 9 2
60 Bodzianowski Cezary 40 14 3 6 1 8 2
61 Mitoraj Igor 37 18 3 6 1 12 2
62 Kozak Tomasz 45 9 2 0 0 9 2
63 Rutkiewicz Iwo 42 12 2 7 1 5 1
64 Tomaszewski Henryk 35 23 3 17 2 6 1
65 Koba Stanisław 41 13 2 3 1 10 1
66 Nitka Zdzisław 44 10 2 4 1 6 1
67 Czwartos Ignacy 43 11 3 3 2 8 1
68 Aleksiun Jan Jaromir 42 12 2 3 1 9 1
69 Kozłowski Jarosław 38 16 4 11 3 5 1
70 Skarbek Krzysztof 47 7 2 1 1 6 1
71 Kałucki Jerzy 48 6 1 0 0 6 1
72 Pawłowski Andrzej 49 5 1 0 0 5 1
73 Bielawski Andrzej 53 1 1 0 0 1 1
74 Czerepok Hubert 47 7 2 4 1 3 1
75 Smoczyński Mikołaj 46 8 2 6 1 2 1
76 Józefowicz Katarzyna 52 2 1 0 0 2 1
77 Hansen Oskar 48 6 1 0 0 6 1
78 Gielniak Józef 47 7 1 0 0 7 1
79 Karwat Aleksandra 50 4 1 0 0 4 1
80 Blum-Kwiatkowski Gerard Jurgen 49 5 1 0 0 5 1
81 Gałecka Joanna 51 3 1 0 0 3 1
82 Dąbrowski Mariusz 50 4 1 0 0 4 1
83 Kmieć Piotr 52 2 1 0 0 2 1
84 Pityński Andrzej 53 1 1 0 0 1 1
85 Świerzy Waldemar 49 5 1 0 0 5 1
86 Kozakiewicz Jarosław 53 1 1 0 0 1 1
87 Panek Jerzy 38 16 3 11 2 5 1
88 Fijałkowski Stanisław 18 61 8 51 7 10 1
89 Get-Stankiewicz Eugeniusz 35 23 3 15 2 8 1
90 Kosałka Jerzy 46 8 1 0 0 8 1
91 Sroka Jacek 30 32 6 25 5 7 1
92 Truszkowski Jerzy 48 6 2 5 1 1 1
93 Jackowski Krzysztof 44 10 1 0 0 10 1
94 Wawro Marek 45 9 1 0 0 9 1
95 Nowakowski Jacek 46 8 1 0 0 8 1
96 Nowakowski Radosław 47 7 1 0 0 7 1
97 Gancarz Ryszard 48 6 1 0 0 6 1
98 Bielecka Małgorzata 49 5 1 0 0 5 1
99 Szczepański Władysław 50 4 1 0 0 4 1
100 Stawowy-Dombrowska Halina 51 3 1 0 0 3 1
101 Ptak Bogdan 52 2 1 0 0 2 1
102 Maj Tamara 53 1 1 0 0 1 1
103 Kapusta Janusz 46 8 1 0 0 8 1
104 Świeszewski Maciej 49 5 1 0 0 5 1
105 Stanny Janusz 53 1 1 0 0 1 1
106 Cześnik Henryk 44 10 2 9 1 1 1
107 Pinińska-Bereś Maria 51 3 1 0 0 3 1
108 Rosołowicz Jerzy 47 7 1 0 0 7 1
109 Ostrowski Kazimierz 46 8 1 0 0 8 1
110 Kijewski Marek 46 8 2 4 1 4 1
111 Bałdyga Janusz 51 3 1 0 0 3 1
112 Maciejewski Zbysław 45 9 2 8 1 1 1
113 Zarzycka Ewa 49 5 1 0 0 5 1
114 Łazarczyk Wojciech 47 7 2 6 1 1 1
115 Chlanda Marek 40 14 2 10 1 4 1
116 Szewczyk Andrzej 47 7 2 6 1 1 1
117 Partum Ewa 53 1 1 0 0 1 1
118 Maleszewski Zbigniew 47 7 1 0 0 7 1
119 Moryciński Grzegorz 49 5 1 0 0 5 1
120 Łódź Kaliska Grupa artystyczna 49 5 1 0 0 5 1
121 Anto Maria 50 4 1 0 0 4 1
122 Falkowska Barbara 52 2 1 0 0 2 1
123 Podkański Andrzej 53 1 1 0 0 1 1
124 Dłużewski Jacek 44 10 2 1 1 9 1
125 Klimek Krzysztof 49 5 1 0 0 5 1
126 Głogowski Wojciech 50 4 1 0 0 4 1
127 Chmielewski Olgierd 51 3 1 0 0 3 1
128 Pyrlik Maria Luiza 52 2 1 0 0 2 1
129 Bereś Bettina 53 1 1 0 0 1 1
130 Tchórzewski Jerzy 47 7 2 1 1 6 1
131 Kamoji Koji 36 20 4 15 3 5 1
132 Okińczyc Andrzej 50 4 1 0 0 4 1
133 Waltoś Jacek 51 3 1 0 0 3 1
134 Dobkowski Jan 43 11 2 2 1 9 1
135 Sempoliński Jacek 44 10 2 8 1 2 1
136 Dawicki Oskar 45 9 2 1 1 8 1
137 Władysław Kaźmierczak Ewa Rybska Grupa artystyczna 46 8 1 0 0 8 1
138 Ćwiertniewicz Wojciech 49 5 1 0 0 5 1
139 Szpakowski Wacław 46 8 1 0 0 8 1
140 Nowacki Andrzej 53 1 1 0 0 1 1
141 Kenar Antoni 48 6 1 0 0 6 1
142 Mikulski Kazimierz 41 13 2 8 1 5 1
143 Grzyb-Jarodzka Bożena 52 2 1 0 0 2 1
144 Wilkoń Józef 37 18 3 12 2 6 1
145 Potworowski Piotr 36 20 3 11 2 9 1
146 Piotrowicz Jerzy 50 4 2 2 1 2 1
147 Lenica Jan 45 9 2 8 1 1 1
148 Dominik Tadeusz 31 31 5 28 4 3 1
149 Hałas Józef 44 10 1 0 0 10 1
150 Terlikowska Elżbieta 47 7 1 0 0 7 1
151 Knaflewski Leszek 51 3 1 0 0 3 1
152 Kurka Piotr 49 5 2 3 1 2 1
153 Woźniak Ryszard 53 1 1 0 0 1 1
154 Sędzia Główny Grupa artystyczna 50 4 1 0 0 4 1
155 Siudmak Wojciech 47 7 1 0 0 7 1
156 Izdebski Krzysztof 49 5 1 0 0 5 1
157 Żegalski Leszek 45 9 2 5 1 4 1
158 Kołpanowicz Marcin 47 7 2 4 1 3 1
159 Pello Ewa 52 2 1 0 0 2 1
160 Eidrigevicius Stasys 45 9 3 8 2 1 1
161 Michowska Agata 45 9 2 8 1 1 1
162 Janin Zuzanna 45 9 1 0 0 9 1
163 Wójcik Julita 47 7 1 0 0 7 1
164 Baumgart Anna 48 6 1 0 0 6 1
165 Cisowski Andrzej 49 5 1 0 0 5 1
166 Konik Anna 50 4 1 0 0 4 1
167 Kurak Maciej 42 12 2 9 1 3 1
168 Zdunek Karolina 53 1 1 0 0 1 1
169 Kobzdej Aleksander 45 9 1 9 1 0 0
170 Przybylski Igor 54 0 0 0 0 0 0
171 Tyszkiewicz Teresa 48 6 1 6 1 0 0
172 Pustoła Konrad 54 0 0 0 0 0 0
173 Janikowski Mieczysław 51 3 1 3 1 0 0
174 Radke Marek 54 0 0 0 0 0 0
175 Mierzejewski Jerzy 46 8 1 8 1 0 0
176 Błachnio Henryk 52 2 1 2 1 0 0
177 Radziewicz Tomasz 54 0 0 0 0 0 0
178 Czapska Beata 48 6 1 6 1 0 0
179 Usarewicz Roman 53 1 1 1 1 0 0
180 Radziszewski Karol 54 0 0 0 0 0 0
181 Owidzka Jolanta 49 5 1 5 1 0 0
182 Ratajski Sławomir 54 0 0 0 0 0 0
183 Pąkowski Wojciech 50 4 1 4 1 0 0
184 Reinert Anna 54 0 0 0 0 0 0
185 Starowieyski Franciszek 45 9 3 9 3 0 0
186 Grochocki Jerzy 51 3 1 3 1 0 0
187 Rodziński Stanisław 54 0 0 0 0 0 0
188 Pałka Witold 45 9 2 9 2 0 0
189 Ambroziak Sylwester 52 2 1 2 1 0 0
190 Gomulicki Maurycy 44 10 1 10 1 0 0
191 Rogalski Zbigiew 54 0 0 0 0 0 0
192 Blukacz Zbigniew 52 2 1 2 1 0 0
193 Małkowski Eugeniusz 53 1 1 1 1 0 0
194 Rogiński Szymon 54 0 0 0 0 0 0
195 Walczak Ireneusz 53 1 1 1 1 0 0
196 Stępiński Maciej 48 6 1 6 1 0 0
197 Rolando Bianka 54 0 0 0 0 0 0
198 Drozd Grzegorz 50 4 1 4 1 0 0
199 Różycki Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
200 Rumas Robert 54 0 0 0 0 0 0
201 Lisek Robert B. 52 2 1 2 1 0 0
202 Rumiak Sławomir 54 0 0 0 0 0 0
203 Ryszka Aleksander 54 0 0 0 0 0 0
204 Rząsa Antoni 54 0 0 0 0 0 0
205 Sapetto Marek 49 5 1 5 1 0 0
206 Rzepiński Czesław 54 0 0 0 0 0 0
207 Saciłowski Tomasz 54 0 0 0 0 0 0
208 Sadley Wojciech 54 0 0 0 0 0 0
209 Schlabs Bronisław 54 0 0 0 0 0 0
210 Sekuła Ryszard 54 0 0 0 0 0 0
211 Sętowski Tomasz 47 7 1 7 1 0 0
212 Siara Tadeusz Michał 54 0 0 0 0 0 0
213 Sikorski Mirosław 54 0 0 0 0 0 0
214 Ska Aleksandra 54 0 0 0 0 0 0
215 Smerek-Bielecka Mirosława 54 0 0 0 0 0 0
216 Smoleński Konrad 54 0 0 0 0 0 0
217 Sobkowiak Anna 54 0 0 0 0 0 0
218 Mucha Eugeniusz 44 10 1 10 1 0 0
219 Sobocki Leszek 54 0 0 0 0 0 0
220 Kawiorski Jarosław 46 8 1 8 1 0 0
221 Sokołowska Barbara 54 0 0 0 0 0 0
222 Kidawski Piotr 47 7 1 7 1 0 0
223 Solisz Marian 54 0 0 0 0 0 0
224 Czapla Marian 44 10 1 10 1 0 0
225 Cukier Stanisław 48 6 1 6 1 0 0
226 Sołowiej Krzysztof 54 0 0 0 0 0 0
227 Maciejuk Robert 46 8 1 8 1 0 0
228 Wysocki Piotr 49 5 1 5 1 0 0
229 Patalita Lucyna 49 5 1 5 1 0 0
230 Stachańczyk Grzegorz 54 0 0 0 0 0 0
231 Fliciński Jarosław 47 7 1 7 1 0 0
232 Cebula Zbigniew 50 4 1 4 1 0 0
233 Stachyra Michał 54 0 0 0 0 0 0
234 Deskur Marta 43 11 2 11 2 0 0
235 Górna Katarzyna 51 3 1 3 1 0 0
236 Klaman Grzegorz 49 5 1 5 1 0 0
237 Krzysztof Bronisław 51 3 1 3 1 0 0
238 Stangret Maria 54 0 0 0 0 0 0
239 Zakrzewski Włodzimierz Jan 43 11 2 11 2 0 0
240 Sobieraj Edyta 52 2 1 2 1 0 0
241 Starczewski Antoni 54 0 0 0 0 0 0
242 Przyjemska Mariola 51 3 1 3 1 0 0
243 Łapiński Tadeusz 51 3 1 3 1 0 0
244 Książek Bogumił 53 1 1 1 1 0 0
245 Stokłosa Łukasz 54 0 0 0 0 0 0
246 Podlaska Dorota 52 2 1 2 1 0 0
247 Lewczyński Jerzy 49 5 2 5 2 0 0
248 Surowiec Łukasz 54 0 0 0 0 0 0
249 Swinarska Katarzyna 54 0 0 0 0 0 0
250 Szajna Józef 54 0 0 0 0 0 0
251 Szancenbach Jan 54 0 0 0 0 0 0
252 Szczęsny Marek 54 0 0 0 0 0 0
253 Szczypiński Mateusz 54 0 0 0 0 0 0
254 Szejnoch Kamila 54 0 0 0 0 0 0
255 Szeszycka Katarzyna 54 0 0 0 0 0 0
256 Szlaga Radek 54 0 0 0 0 0 0
257 Szpyt Janusz 54 0 0 0 0 0 0
258 Sztuka Jacek 54 0 0 0 0 0 0
259 Ładnie Grupa artystyczna 46 8 1 8 1 0 0
260 Szurek Piotr 54 0 0 0 0 0 0
261 Szuszkiewicz Michał 54 0 0 0 0 0 0
262 Susid Paweł 41 13 4 13 4 0 0
263 Szwacz Bogusław 54 0 0 0 0 0 0
264 Rzepecki Adam 51 3 1 3 1 0 0
265 Szwed Monika 54 0 0 0 0 0 0
266 Górecki Ryszard 48 6 2 6 2 0 0
267 Szymankiewicz Małgorzata 54 0 0 0 0 0 0
268 Grzeszykowska Aneta 53 1 1 1 1 0 0
269 Śmietanka Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
270 Alicja Karska & Aleksandra Went Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
271 Świder Michał 54 0 0 0 0 0 0
272 Augustin Krzysztof 54 0 0 0 0 0 0
273 Tarabuła Janusz 54 0 0 0 0 0 0
274 Mierzejewski Andrzej 48 6 1 6 1 0 0
275 Azorro Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
276 Taranczewski Wacław 54 0 0 0 0 0 0
277 Zaborowski Michał 50 4 1 4 1 0 0
278 Bańda Basia 54 0 0 0 0 0 0
279 Tarasewicz Iza 54 0 0 0 0 0 0
280 Toman Sławomir 53 1 1 1 1 0 0
281 Bąkowski Wojciech 54 0 0 0 0 0 0
282 Tarkawian Mariusz 54 0 0 0 0 0 0
283 Bednarski Grzegorz 54 0 0 0 0 0 0
284 The Krasnals Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
285 Berendt Filip 54 0 0 0 0 0 0
286 Tomasik Marta 54 0 0 0 0 0 0
287 Bialik Grzegorz 54 0 0 0 0 0 0
288 Tomaszewski Henryk Albin 54 0 0 0 0 0 0
289 Białecka Beata 54 0 0 0 0 0 0
290 Tomaszewski Christian 54 0 0 0 0 0 0
291 Bielecki Jerzy 54 0 0 0 0 0 0
292 Trzybulska Barbara 54 0 0 0 0 0 0
293 Stern Jonasz 50 4 1 4 1 0 0
294 Bieniasz Maciej 54 0 0 0 0 0 0
295 Turzeniecka Gosia 54 0 0 0 0 0 0
296 Bies Piotr 54 0 0 0 0 0 0
297 Twardowski Lech 54 0 0 0 0 0 0
298 Tatarczyk Tomasz 50 4 2 4 2 0 0
299 Biskupska Bożena 54 0 0 0 0 0 0
300 Twożywo Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
301 Bogacka Agata 54 0 0 0 0 0 0
302 Tyburski Jerzy 54 0 0 0 0 0 0
303 Bogusz Marian 54 0 0 0 0 0 0
304 Tylka Mieszko 54 0 0 0 0 0 0
305 Borkowski Paweł 54 0 0 0 0 0 0
306 Wachowski Piotr 54 0 0 0 0 0 0
307 Borowski Tymek 54 0 0 0 0 0 0
308 Wachowski Przemysław 54 0 0 0 0 0 0
309 Brodowska Dorota 54 0 0 0 0 0 0
310 Waligórska Anna 54 0 0 0 0 0 0
311 Bruszewski Wojciech 54 0 0 0 0 0 0
312 Waliszewska Aleksandra 54 0 0 0 0 0 0
313 Brzechwa Krystyna 54 0 0 0 0 0 0
314 Waliszewski Zygmunt 54 0 0 0 0 0 0
315 Brzeski Olaf 54 0 0 0 0 0 0
316 Waniek Henryk 54 0 0 0 0 0 0
317 Brzoska Sławomir 54 0 0 0 0 0 0
318 Waras Mariusz 54 0 0 0 0 0 0
319 Budny Michał 54 0 0 0 0 0 0
320 Warsztat Formy Filmowej Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
321 Bujnowska Aleksanda 54 0 0 0 0 0 0
322 Warzecha Gregor 54 0 0 0 0 0 0
323 Burska Bogna 54 0 0 0 0 0 0
324 Wasilewski Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
325 Chlebek Monika 54 0 0 0 0 0 0
326 Wielek-Mandrela Małgorzata 54 0 0 0 0 0 0
327 Zwierz-Ciok Krzysztofa 44 10 1 10 1 0 0
328 Chromy Bronisław 54 0 0 0 0 0 0
329 Więcek Magdalena 54 0 0 0 0 0 0
330 Łucjan Piotr 46 8 1 8 1 0 0
331 Chudzicki Michał 54 0 0 0 0 0 0
332 Wilczyk Wojciech 54 0 0 0 0 0 0
333 Wejman Stanisław 49 5 1 5 1 0 0
334 Ciężki Jakub 54 0 0 0 0 0 0
335 Winiecki Wiesław 54 0 0 0 0 0 0
336 Dzwonik Urszula 50 4 1 4 1 0 0
337 Cybińska Krystyna 54 0 0 0 0 0 0
338 Wiśniewski Anastazy 54 0 0 0 0 0 0
339 Gaj Jacek 51 3 1 3 1 0 0
340 Cybis Jan 54 0 0 0 0 0 0
341 Witkowska Anna 54 0 0 0 0 0 0
342 Czajkowski Sławek 54 0 0 0 0 0 0
343 Wollny Zorka 54 0 0 0 0 0 0
344 Sobol-Wejman Anna 44 10 2 10 2 0 0
345 Czaplicki Krystian 54 0 0 0 0 0 0
346 Wolniak Olga 54 0 0 0 0 0 0
347 Skórczewski Krzysztof 43 11 3 11 3 0 0
348 Czartoryski Konstanty 54 0 0 0 0 0 0
349 Wolski Xawery 54 0 0 0 0 0 0
350 Czycz Dawid 54 0 0 0 0 0 0
351 Woźniak Joanna Tekla 54 0 0 0 0 0 0
352 Daniel Krysta 54 0 0 0 0 0 0
353 Wrońska Maria 54 0 0 0 0 0 0
354 Młodożeniec Jan 40 14 2 14 2 0 0
355 Dawidek-Gryglicka Małgorzata 54 0 0 0 0 0 0
356 Wyrzykowski Piotr 54 0 0 0 0 0 0
357 KwieKulik - Przemysław Kwiek Zofia Kulik Grupa artystyczna 50 4 1 4 1 0 0
358 Waśko Ryszard 46 8 1 8 1 0 0
359 Olbiński Rafał 45 9 2 9 2 0 0
360 Dłużniewski Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
361 Yerka Jacek 54 0 0 0 0 0 0
362 Gruppa Grupa artystyczna 51 3 1 3 1 0 0
363 Kasprzyk Mikołaj 39 15 2 15 2 0 0
364 Dobiszewski Tomasz 54 0 0 0 0 0 0
365 Zając Iwona 54 0 0 0 0 0 0
366 Murak Teresa 50 4 1 4 1 0 0
367 Dudziński Andrzej 52 2 1 2 1 0 0
368 Doroszuk Wojciech 54 0 0 0 0 0 0
369 Zamojski Honza 54 0 0 0 0 0 0
370 Dłubak Zbigniew 51 3 1 3 1 0 0
371 Nowiński Marian 53 1 1 1 1 0 0
372 Dowgiałło Zbigniew 54 0 0 0 0 0 0
373 Zatoka Dariusz 54 0 0 0 0 0 0
374 Korolkiewicz Łukasz 52 2 1 2 1 0 0
375 Dowling Mańka 54 0 0 0 0 0 0
376 Zawadzka Ewa 54 0 0 0 0 0 0
377 Drogowski Jarema 54 0 0 0 0 0 0
378 Zieliński Jerzy 54 0 0 0 0 0 0
379 Drożyńska Monika 54 0 0 0 0 0 0
380 Ziółkowski Jakub Julian 54 0 0 0 0 0 0
381 Duda Waldemar 54 0 0 0 0 0 0
382 Ziółkowski Kacper 54 0 0 0 0 0 0
383 Dunal Paweł 54 0 0 0 0 0 0
384 Zubala Wojciech 54 0 0 0 0 0 0
385 Dunikowski Xawery 54 0 0 0 0 0 0
386 Zwierzchowski Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
387 Dyndo Wiktor 54 0 0 0 0 0 0
388 Zygadlewicz Katarzyna 54 0 0 0 0 0 0
389 Dyrzyński Jacek 54 0 0 0 0 0 0
390 Żebrowska Alicja 54 0 0 0 0 0 0
391 Dziaczkowski Jan 54 0 0 0 0 0 0
392 Żółcińska Izabela 54 0 0 0 0 0 0
393 Dziadkiewicz Roman 54 0 0 0 0 0 0
394 Żuchnicki Waldemar 54 0 0 0 0 0 0
395 Dzienkiewicz Marek 54 0 0 0 0 0 0
396 Żuławski Marek 54 0 0 0 0 0 0
397 Dziędziora Jan 54 0 0 0 0 0 0
398 Dziopak Maria 44 10 1 10 1 0 0
399 Fałat Antoni 54 0 0 0 0 0 0
400 Fober Jerzy 54 0 0 0 0 0 0
401 Bujnowski Rafał 43 11 2 11 2 0 0
402 Fogtt Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
403 Maziarska Jadwiga 40 14 3 14 3 0 0
404 Geppert Eugeniusz 54 0 0 0 0 0 0
405 Kowalski Tomasz 53 1 1 1 1 0 0
406 Gieraga Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
407 Gilewicz Wojciech 54 0 0 0 0 0 0
408 Gnatowski Jerzy 54 0 0 0 0 0 0
409 Górecki Wojciech 54 0 0 0 0 0 0
410 Grabowski Artur 54 0 0 0 0 0 0
411 Gramatyka Eugeniusz 54 0 0 0 0 0 0
412 Grospierre Nicolas 54 0 0 0 0 0 0
413 Grupa Krakowska Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
414 Grupa Wrocławska Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
415 Kalinowski Tadeusz 45 9 1 9 1 0 0
416 Grzyb Ryszard 54 0 0 0 0 0 0
417 Grzywacz Zbylut 54 0 0 0 0 0 0
418 Leder Wojciech 52 2 1 2 1 0 0
419 Guntner Anna 54 0 0 0 0 0 0
420 Adamek Jakub 53 1 1 1 1 0 0
421 Gutowski Mariusz 54 0 0 0 0 0 0
422 Hartwig Edward 54 0 0 0 0 0 0
423 Heliot Pascale 54 0 0 0 0 0 0
424 Huculak Łukasz 54 0 0 0 0 0 0
425 Jagielski Jacek 54 0 0 0 0 0 0
426 Jakubowicz Rafał 54 0 0 0 0 0 0
427 Jałowiński Dominik 54 0 0 0 0 0 0
428 Janiszewska Anna 54 0 0 0 0 0 0
429 Jarnuszkiewicz Jerzy 54 0 0 0 0 0 0
430 Jarodzki Paweł 54 0 0 0 0 0 0
431 Jasielski Przemysław 54 0 0 0 0 0 0
432 Jastrubczak Łukasz 54 0 0 0 0 0 0
433 Jastrzębska Małgorzata 54 0 0 0 0 0 0
434 Jaworska Danuta 54 0 0 0 0 0 0
435 Joniak Juliusz 54 0 0 0 0 0 0
436 Jurkiewicz Zdzisław 54 0 0 0 0 0 0
437 Jurkowska-Blaschek Beata 49 5 1 5 1 0 0
438 Juszkiewicz Ewa 54 0 0 0 0 0 0
439 Kaczmarek Krzysztof 54 0 0 0 0 0 0
440 Karpowicz Sławomir 54 0 0 0 0 0 0
441 Karpowicz Katarzyna 54 0 0 0 0 0 0
442 Kawalerowicz Marzena 54 0 0 0 0 0 0
443 Kaźmierczak Władysław 54 0 0 0 0 0 0
444 Sienicki Jacek 45 9 2 9 2 0 0
445 Kiesner Maja 54 0 0 0 0 0 0
446 Rosenstein Erna 45 9 1 9 1 0 0
447 Pawlak Włodzimierz 44 10 2 10 2 0 0
448 Knorowski Janusz 54 0 0 0 0 0 0
449 Narkiewicz Edward 46 8 1 8 1 0 0
450 Sobczyk Marek 47 7 2 7 2 0 0
451 Kobylarz Szymon 54 0 0 0 0 0 0
452 Krygier Stefan 47 7 1 7 1 0 0
453 Gliszczyński Krzysztof 52 2 1 2 1 0 0
454 Kochanek-Zbroja Marta 54 0 0 0 0 0 0
455 Łukasik Mariusz 53 1 1 1 1 0 0
456 Koeke Justyna 54 0 0 0 0 0 0
457 Jachtoma Aleksandra 49 5 1 5 1 0 0
458 Broll Urszula 48 6 1 6 1 0 0
459 Kokosiński Bartosz 54 0 0 0 0 0 0
460 Gieryszewski Ryszard 50 4 1 4 1 0 0
461 Molenda Adam 49 5 1 5 1 0 0
462 Koło Klipsa Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
463 Stanek Zdzisław 51 3 1 3 1 0 0
464 Konieczny Marek 54 0 0 0 0 0 0
465 Rysiński Andrzej 53 1 1 1 1 0 0
466 Tobis Andrzej 53 1 1 1 1 0 0
467 Kopcewicz Tomasz 54 0 0 0 0 0 0
468 Kopik Piotr 54 0 0 0 0 0 0
469 Korolczuk Milena 54 0 0 0 0 0 0
470 Korzeniecka Katarzyna 54 0 0 0 0 0 0
471 Kostenko Anna 54 0 0 0 0 0 0
472 Kotkowski Włodzimierz 54 0 0 0 0 0 0
473 Kowalewski Paweł 54 0 0 0 0 0 0
474 Kowalik Marcin 54 0 0 0 0 0 0
475 Kowalska-Owczarek Agnieszka 54 0 0 0 0 0 0
476 Kowalski Grzegorz 54 0 0 0 0 0 0
477 Kowalski Piotr C. 54 0 0 0 0 0 0
478 Krynicki Nikifor 54 0 0 0 0 0 0
479 Kulisiewicz Tadeusz 54 0 0 0 0 0 0
480 Kulka Lilla 54 0 0 0 0 0 0
481 Kulka Tomasz 54 0 0 0 0 0 0
482 Kurant Agnieszka 54 0 0 0 0 0 0
483 Kuryluk Ewa 54 0 0 0 0 0 0
484 Kuś Marek 54 0 0 0 0 0 0
485 Kuzyszyn Konrad 54 0 0 0 0 0 0
486 Bereźnicki Kiejstut 36 20 2 20 2 0 0
487 Kraupe Janina 45 9 2 9 2 0 0
488 Kwiek Przemysław 54 0 0 0 0 0 0
489 Lasecki Hugon 46 8 1 8 1 0 0
490 Kwiek Paweł 54 0 0 0 0 0 0
491 Marszałek Waldemar J. 47 7 1 7 1 0 0
492 Lachowicz Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
493 Umiastowski Andrzej 48 6 1 6 1 0 0
494 Laszenko Aleksander 54 0 0 0 0 0 0
495 Dawczak-Dębicki Adam 49 5 1 5 1 0 0
496 Lenica Alfred 54 0 0 0 0 0 0
497 Targońska Maria 50 4 1 4 1 0 0
498 Leto Norman 54 0 0 0 0 0 0
499 Pałucha Jacek 51 3 1 3 1 0 0
500 Lewandowska Danuta 54 0 0 0 0 0 0
501 Skaper Ewa 52 2 1 2 1 0 0
502 Lewandowski Janusz 54 0 0 0 0 0 0
503 Szpringer Włodzimierz 53 1 1 1 1 0 0
504 Lewczuk Sławomir 54 0 0 0 0 0 0
505 Lewicka Olga 54 0 0 0 0 0 0
506 Lipski Roman 54 0 0 0 0 0 0
507 Litwa Róża 54 0 0 0 0 0 0
508 Lustyk Bogusław 54 0 0 0 0 0 0
509 Lutyński Piotr 54 0 0 0 0 0 0
510 Luxus Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
511 Węglowski Apoloniusz 45 9 1 9 1 0 0
512 Łazikowski Edward 54 0 0 0 0 0 0
513 Szaybo Rosław 46 8 1 8 1 0 0
514 Bednarczyk Andrzej 44 10 1 10 1 0 0
515 Łodziana Tadeusz 54 0 0 0 0 0 0
516 Rosołek Andrzej 47 7 1 7 1 0 0
517 Kruk Mariusz 46 8 1 8 1 0 0
518 Ługowski Ryszard 54 0 0 0 0 0 0
519 Błoński Aleksander 48 6 1 6 1 0 0
520 Moskwa Magdalena 50 4 1 4 1 0 0
521 Maciejowski Marcin 54 0 0 0 0 0 0
522 Vasina Dariusz 51 3 1 3 1 0 0
523 Maciuszkiewicz Roman 54 0 0 0 0 0 0
524 Wieczorek Stanisław 51 3 1 3 1 0 0
525 Majak Katarzyna 54 0 0 0 0 0 0
526 Pastwa Janusz 52 2 1 2 1 0 0
527 Majewski Lech 54 0 0 0 0 0 0
528 Piekarska-Freudenreich Emilia 53 1 1 1 1 0 0
529 Makieła Katarzyna 54 0 0 0 0 0 0
530 Makowski Tadeusz 54 0 0 0 0 0 0
531 Malewski Artur 54 0 0 0 0 0 0
532 Mańczyński Krzysztof 54 0 0 0 0 0 0
533 Markiewicz Małgorzata 54 0 0 0 0 0 0
534 Kierzkowski Bronisław 49 5 1 5 1 0 0
535 Markul Angelika 54 0 0 0 0 0 0
536 Ziemski Rajmund 45 9 1 9 1 0 0
537 Marzec Sławomir 54 0 0 0 0 0 0
538 Musiałowicz Henryk 34 27 3 27 3 0 0
539 Maszlanko Mirosław 54 0 0 0 0 0 0
540 Paklikowska-Winnicka Wanda 47 7 1 7 1 0 0
541 Maślankiewicz Jacek 54 0 0 0 0 0 0
542 Nacht-Samborski Artur 51 3 1 3 1 0 0
543 Maśluszczak Franciszek 54 0 0 0 0 0 0
544 Matecki Przemysław 54 0 0 0 0 0 0
545 Materka Bartek 54 0 0 0 0 0 0
546 Matuszewski Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
547 Matyszewski Paweł 54 0 0 0 0 0 0
548 Mazurkiewicz Alfons 54 0 0 0 0 0 0
549 Menderek Paweł 54 0 0 0 0 0 0
550 Michalak Jan 54 0 0 0 0 0 0
551 Michał Szuszkiewicz & Dorota Kozieradzka Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
552 Łydżba Jacek 45 9 1 9 1 0 0
553 Mierzejewska Anna 54 0 0 0 0 0 0
554 Kokoryn Krzysztof 46 8 1 8 1 0 0
555 Mikołajczyk Antoni 54 0 0 0 0 0 0
556 Pala Dariusz 47 7 1 7 1 0 0
557 Minciel Eugeniusz 54 0 0 0 0 0 0
558 Patrzyk Adam 48 6 1 6 1 0 0
559 Mioduszewski Jan 54 0 0 0 0 0 0
560 Kostrzewa Rafał 49 5 1 5 1 0 0
561 Mróz Tomasz 54 0 0 0 0 0 0
562 Murawska Beata 50 4 1 4 1 0 0
563 Musiał Krzysztof 54 0 0 0 0 0 0
564 Korszun Adam 51 3 1 3 1 0 0
565 Myjak Adam 54 0 0 0 0 0 0
566 Wagner Jolanta 52 2 1 2 1 0 0
567 Naliwajko Piotr 54 0 0 0 0 0 0
568 Gniazdowska Bogna 53 1 1 1 1 0 0
569 Nesterowicz Anna 54 0 0 0 0 0 0
570 Neue Bieriemiennost Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
571 Niedziółka Natasza 54 0 0 0 0 0 0
572 Niespodziewana Małgorzata Malwina 54 0 0 0 0 0 0
573 Nikic Ivo 54 0 0 0 0 0 0
574 Novak-Zempliński Maksymilian 54 0 0 0 0 0 0
575 Nowak Marzena 54 0 0 0 0 0 0
576 Nowak Rafał 54 0 0 0 0 0 0
577 Nowakowski Arkadiusz 54 0 0 0 0 0 0
578 Kuskowski Kamil 52 2 1 2 1 0 0
579 Oberlander Marek 54 0 0 0 0 0 0
580 Obrzydowski Wiesław 54 0 0 0 0 0 0
581 Okołów Lech 54 0 0 0 0 0 0
582 Ołowska Paulina 54 0 0 0 0 0 0
583 Omulecki Igor 54 0 0 0 0 0 0
584 Oraczewski Krzysztof 54 0 0 0 0 0 0
585 Orlikowska Anna 54 0 0 0 0 0 0
586 Orłowski Franciszek 54 0 0 0 0 0 0
587 Paluszkiewicz Julita 54 0 0 0 0 0 0
588 Pamuła Jan 54 0 0 0 0 0 0
589 Panfil Józef 54 0 0 0 0 0 0
590 Sosnowski Kajetan 45 9 1 9 1 0 0
591 Partyka Tomasz 54 0 0 0 0 0 0
592 Pawela Laura 54 0 0 0 0 0 0
593 Rytka Zygmunt 51 3 1 3 1 0 0
594 Pawlik Joanna 54 0 0 0 0 0 0
595 Zemła Gustaw 53 1 1 1 1 0 0
596 Pawłowski Marcin 54 0 0 0 0 0 0
597 Pawszak Sławomir 54 0 0 0 0 0 0
598 Pepłoński Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
599 Rózga Leszek 47 7 1 7 1 0 0
600 Perszko Jarosław 54 0 0 0 0 0 0
601 Budka Józef 50 4 1 4 1 0 0
602 Piotrowski Zygmunt 54 0 0 0 0 0 0
603 Antoniewicz Mirosław 52 2 1 2 1 0 0
604 Piotrowski Michał 54 0 0 0 0 0 0
605 Lerka Grzegorz 52 2 2 2 2 0 0
606 Płachecka Paulina 54 0 0 0 0 0 0
607 Polisiewicz Aleksandra 54 0 0 0 0 0 0
608 Polska Agnieszka 54 0 0 0 0 0 0
609 Późniak Marian 54 0 0 0 0 0 0