Ranking 2009

Artyści Ranking 2009 Galerie
komercyjne
Galerie
niekomercyjne
L.p. O artyście Nazwisko Imię Miejsce Punktacja Notowania Punktacja Notowania Punktacja Notowania
1 Bałka Mirosław 1 165 25 70 11 95 14
2 Kantor Tadeusz 2 161 20 76 9 85 11
3 Nowosielski Jerzy 3 125 16 70 9 55 7
4 Wróblewski Andrzej 4 109 14 60 8 49 6
5 Abakanowicz Magdalena 5 108 17 58 9 50 8
6 Szapocznikow Alina 5 108 16 43 6 65 10
7 Stażewski Henryk 5 108 16 61 9 47 7
8 Opałka Roman 6 97 14 50 8 47 6
9 Tarasin Jan 7 86 15 63 12 23 3
10 Fangor Wojciech 8 85 12 66 9 19 3
11 Gierowski Stefan 8 85 15 77 13 8 2
12 Libera Zbigniew 9 76 13 24 4 52 9
13 Dróżdż Stanisław 10 75 11 34 6 41 5
14 Kulik Zofia 10 75 10 25 3 50 7
15 Tarasewicz Leon 11 74 15 24 7 50 8
16 Krasiński Edward 12 72 10 47 6 25 4
17 Strzemiński Władysław 13 58 8 14 2 44 6
18 Sasnal Wilhelm 14 56 10 32 6 24 4
19 Fijałkowski Stanisław 15 46 8 42 7 4 1
20 Brzozowski Tadeusz 16 45 8 27 5 18 3
21 Lebenstein Jan 17 44 7 17 3 27 4
22 Lach-Lachowicz Natalia 18 42 6 25 3 17 3
23 Kozyra Katarzyna 18 42 9 8 2 34 7
24 Wodiczko Krzysztof 19 41 7 7 1 34 6
25 Hasior Władysław 19 41 6 7 1 34 5
26 Starowieyski Franciszek 20 40 7 31 5 9 2
27 Pągowska Teresa 21 39 9 32 8 7 1
28 Bereś Jerzy 22 38 6 1 1 37 5
29 Modzelewski Jarosław 23 36 8 33 7 3 1
30 Warpechowski Zbigiew 23 36 5 0 0 36 5
31 Althamer Paweł 23 36 7 7 1 29 6
32 Robakowski Józef 23 36 7 0 0 36 7
33 Kuśmirowski Robert 24 35 7 3 1 32 6
34 Beksiński Zdzisław 24 35 7 4 2 31 5
35 Dominik Tadeusz 25 33 4 25 3 8 1
36 Dwurnik Edward 26 32 6 16 2 16 4
37 Żmijewski Artur 27 31 5 0 0 31 5
38 Berdyszak Jan 28 29 5 20 3 9 2
39 Mitoraj Igor 29 28 4 15 2 13 2
40 Ciecierski Tomasz 30 26 4 21 3 5 1
41 Bąkowski Wojciech 31 25 4 9 1 16 3
42 Lejman Dominik 32 22 3 22 3 0 0
43 Panek Jerzy 32 22 3 22 3 0 0
44 Get-Stankiewicz Eugeniusz 33 21 3 15 2 6 1
45 Brzeski Olaf 33 21 3 3 1 18 2
46 Duda-Gracz Jerzy 33 21 4 13 2 8 2
47 Kurak Maciej 34 20 3 10 1 10 2
48 Kowalski Tomasz 34 20 3 11 2 9 1
49 Kijewski Marek 34 20 3 7 1 13 2
50 Sosnowska Monika 34 20 4 13 3 7 1
51 Chlanda Marek 34 20 4 15 2 5 2
52 Deskur Marta 35 19 4 8 2 11 2
53 Makowski Zbigniew 35 19 4 13 3 6 1
54 Sawicka Jadwiga 35 19 4 9 1 10 3
55 Szewczyk Andrzej 36 18 4 7 1 11 3
56 Winiarski Ryszard 36 18 3 0 0 18 3
57 Bereźnicki Kiejstut 36 18 3 16 2 2 1
58 Berdyszak Marcin 36 18 3 8 1 10 2
59 Jastrubczak Łukasz 37 17 2 10 1 7 1
60 Jarema Maria 37 17 3 17 3 0 0
61 Ziemski Rajmund 37 17 2 17 2 0 0
62 Knaflewski Leszek 38 16 3 12 2 4 1
63 Pawlak Włodzimierz 38 16 3 11 2 5 1
64 Rosenstein Erna 38 16 2 16 2 0 0
65 Młodożeniec Jan 38 16 3 16 3 0 0
66 Markul Angelika 39 15 2 9 1 6 1
67 Rajkowska Joanna 39 15 3 6 1 9 2
68 Kraupe Janina 39 15 2 15 2 0 0
69 Grzyb Ryszard 39 15 2 15 2 0 0
70 Świdziński Jan 39 15 4 0 0 15 4
71 Szlaga Radek 40 14 2 4 1 10 1
72 Maciejuk Robert 40 14 3 5 1 9 2
73 Kuskowski Kamil 40 14 2 14 2 0 0
74 Smoczyński Mikołaj 40 14 3 2 1 12 2
75 Bujnowski Rafał 41 13 4 11 3 2 1
76 Leto Norman 41 13 2 13 2 0 0
77 Wilkoń Józef 41 13 4 12 3 1 1
78 Nacht-Samborski Artur 41 13 2 13 2 0 0
79 Stern Jonasz 41 13 2 9 1 4 1
80 Gustowska Izabella 42 12 3 8 2 4 1
81 Czapla Marian 42 12 2 8 1 4 1
82 Huculak Łukasz 42 12 2 10 1 2 1
83 Sobol-Wejman Anna 42 12 2 12 2 0 0
84 Eidrigevicius Stasys 42 12 2 12 2 0 0
85 Uklański Piotr 42 12 2 12 2 0 0
86 Kamoji Koji 42 12 2 12 2 0 0
87 Partum Ewa 42 12 2 0 0 12 2
88 Markowski Eugeniusz 43 11 2 11 2 0 0
89 Sienicki Jacek 43 11 2 11 2 0 0
90 Bednarski Krzysztof 43 11 3 9 2 2 1
91 Jałowiński Dominik 44 10 1 10 1 0 0
92 Mierzejewska Anna 44 10 2 10 2 0 0
93 Waśko Ryszard 44 10 1 10 1 0 0
94 Klimek Krzysztof 44 10 1 0 0 10 1
95 Czwartos Ignacy 44 10 2 5 1 5 1
96 Bednarczyk Andrzej 44 10 1 10 1 0 0
97 Kowalewski Paweł 44 10 1 10 1 0 0
98 Terlikowska Elżbieta 44 10 1 0 0 10 1
99 Kosałka Jerzy 44 10 2 2 1 8 1
100 Jastrzębska Małgorzata 44 10 1 10 1 0 0
101 Sosnowski Kajetan 44 10 2 8 1 2 1
102 Janin Zuzanna 44 10 1 0 0 10 1
103 Baumgart Anna 44 10 2 0 0 10 2
104 Kobzdej Aleksander 45 9 1 9 1 0 0
105 Małkowski Eugeniusz 45 9 1 9 1 0 0
106 Krynicki Nikifor 45 9 1 9 1 0 0
107 Musiałowicz Henryk 45 9 2 9 2 0 0
108 Jakubowicz Rafał 45 9 2 9 2 0 0
109 Kozłowski Jarosław 45 9 3 4 1 5 2
110 Niedziółka Natasza 45 9 1 9 1 0 0
111 Radke Marek 45 9 1 0 0 9 1
112 Szurek Piotr 45 9 1 9 1 0 0
113 Skórczewski Krzysztof 45 9 3 9 3 0 0
114 Kwiek Paweł 45 9 1 9 1 0 0
115 Cześnik Henryk 45 9 2 6 1 3 1
116 Łazarczyk Wojciech 45 9 2 6 1 3 1
117 Lutyński Piotr 45 9 1 0 0 9 1
118 Krygier Stefan 45 9 1 9 1 0 0
119 Wollny Zorka 45 9 2 0 0 9 2
120 Kobro Katarzyna 45 9 2 0 0 9 2
121 Gomulicki Maurycy 45 9 2 4 1 5 1
122 Hałas Józef 45 9 1 0 0 9 1
123 Łódź Kaliska Grupa artystyczna 45 9 2 0 0 9 2
124 Kasprzyk Mikołaj 45 9 1 9 1 0 0
125 Olbiński Rafał 46 8 2 8 2 0 0
126 Pinińska-Bereś Maria 46 8 2 0 0 8 2
127 Fliciński Jarosław 46 8 1 8 1 0 0
128 Zakrzewski Włodzimierz Jan 46 8 3 8 3 0 0
129 Grzeszykowska Aneta 46 8 2 4 1 4 1
130 Menderek Paweł 46 8 1 8 1 0 0
131 Nowak Rafał 46 8 1 8 1 0 0
132 Sztwiertnia Grzegorz 46 8 2 0 0 8 2
133 Żuławski Marek 46 8 1 8 1 0 0
134 Konieczny Marek 46 8 1 8 1 0 0
135 Koeke Justyna 46 8 1 0 0 8 1
136 Kalinowski Tadeusz 46 8 1 8 1 0 0
137 Pyrlik Maria Luiza 46 8 1 0 0 8 1
138 Dłużewski Jacek 46 8 2 1 1 7 1
139 Szpakowski Wacław 46 8 1 0 0 8 1
140 Geppert Eugeniusz 46 8 1 8 1 0 0
141 Więcek Magdalena 46 8 1 8 1 0 0
142 Patrzyk Adam 46 8 1 8 1 0 0
143 Żegalski Leszek 46 8 2 4 1 4 1
144 Kozak Tomasz 46 8 2 0 0 8 2
145 Tyszkiewicz Teresa 47 7 1 7 1 0 0
146 Czapska Beata 47 7 1 7 1 0 0
147 Warzecha Gregor 47 7 1 7 1 0 0
148 Kałucki Jerzy 47 7 1 7 1 0 0
149 Makowski Tadeusz 47 7 1 7 1 0 0
150 Reinert Anna 47 7 1 7 1 0 0
151 Matecki Przemysław 47 7 1 7 1 0 0
152 Tatarczyk Tomasz 47 7 2 2 1 5 1
153 Hansen Oskar 47 7 1 0 0 7 1
154 Kowalski Piotr C. 47 7 1 0 0 7 1
155 Kwiek Przemysław 47 7 2 6 1 1 1
156 Partum Andrzej 47 7 2 7 2 0 0
157 Świeszewski Maciej 47 7 1 0 0 7 1
158 Bodzianowski Cezary 47 7 1 7 1 0 0
159 Okołów Lech 47 7 1 7 1 0 0
160 Paklikowska-Winnicka Wanda 47 7 1 7 1 0 0
161 Aleksiun Jan Jaromir 47 7 1 0 0 7 1
162 Wagner Jolanta 47 7 1 7 1 0 0
163 Przybylski Igor 47 7 1 7 1 0 0
164 Wiśniewski Anastazy 47 7 1 7 1 0 0
165 Zdunek Karolina 47 7 1 0 0 7 1
166 Usarewicz Roman 48 6 1 6 1 0 0
167 Fogtt Andrzej 48 6 1 6 1 0 0
168 KwieKulik - Przemysław Kwiek Zofia Kulik Grupa artystyczna 48 6 1 6 1 0 0
169 Pepłoński Andrzej 48 6 1 6 1 0 0
170 Kaczmarek Krzysztof 48 6 1 6 1 0 0
171 Rzepiński Czesław 48 6 1 6 1 0 0
172 Polska Agnieszka 48 6 2 1 1 5 1
173 Bańda Basia 48 6 2 6 2 0 0
174 Sroka Jacek 48 6 1 6 1 0 0
175 Kowalska-Owczarek Agnieszka 48 6 1 0 0 6 1
176 Biskupska Bożena 48 6 1 0 0 6 1
177 Wejman Stanisław 48 6 1 6 1 0 0
178 Gostomski Zbigniew 48 6 1 0 0 6 1
179 Maleszewski Zbigniew 48 6 1 0 0 6 1
180 Koba Stanisław 48 6 1 0 0 6 1
181 Kenar Antoni 48 6 1 0 0 6 1
182 Bogusz Marian 48 6 1 6 1 0 0
183 Gilewicz Wojciech 48 6 2 5 1 1 1
184 Kokoryn Krzysztof 48 6 1 6 1 0 0
185 Dunal Paweł 48 6 1 6 1 0 0
186 Maciejewski Zbysław 48 6 1 0 0 6 1
187 Mioduszewski Jan 49 5 1 0 0 5 1
188 Pąkowski Wojciech 49 5 1 5 1 0 0
189 Nitka Zdzisław 49 5 1 5 1 0 0
190 Nowakowski Arkadiusz 49 5 1 5 1 0 0
191 Waliszewski Zygmunt 49 5 1 5 1 0 0
192 Bereś Bettina 49 5 2 0 0 5 2
193 Moskwa Magdalena 49 5 1 5 1 0 0
194 Musiał Krzysztof 49 5 1 0 0 5 1
195 Jarodzki Paweł 49 5 1 0 0 5 1
196 Kuryluk Ewa 49 5 1 5 1 0 0
197 Murak Teresa 49 5 2 4 1 1 1
198 Truszkowski Jerzy 49 5 2 3 1 2 1
199 Nesterowicz Anna 49 5 1 0 0 5 1
200 Dzienkiewicz Marek 49 5 1 0 0 5 1
201 Moryciński Grzegorz 49 5 2 2 1 3 1
202 Sobczyk Marek 49 5 2 5 2 0 0
203 Okińczyc Andrzej 49 5 1 0 0 5 1
204 Umiastowski Andrzej 49 5 1 5 1 0 0
205 Myjak Adam 49 5 1 5 1 0 0
206 Gieraga Andrzej 49 5 1 5 1 0 0
207 Dawicki Oskar 49 5 2 1 1 4 1
208 Łydżba Jacek 49 5 1 5 1 0 0
209 Izdebski Krzysztof 49 5 1 0 0 5 1
210 Szymankiewicz Małgorzata 50 4 1 0 0 4 1
211 Czartoryski Konstanty 50 4 1 4 1 0 0
212 Skarbek Krzysztof 50 4 2 2 1 2 1
213 Żółcińska Izabela 50 4 1 4 1 0 0
214 Schlabs Bronisław 50 4 1 4 1 0 0
215 Ska Aleksandra 50 4 2 1 1 3 1
216 Wachowski Przemysław 50 4 1 0 0 4 1
217 Gramatyka Eugeniusz 50 4 1 4 1 0 0
218 Chromy Bronisław 50 4 1 4 1 0 0
219 Ołowska Paulina 50 4 1 0 0 4 1
220 Zieliński Jerzy 50 4 1 0 0 4 1
221 Podkański Andrzej 50 4 1 0 0 4 1
222 Tobis Andrzej 50 4 1 4 1 0 0
223 Gieryszewski Ryszard 50 4 1 4 1 0 0
224 Waltoś Jacek 50 4 1 0 0 4 1
225 Górecki Ryszard 50 4 1 4 1 0 0
226 Grzywacz Zbylut 50 4 1 4 1 0 0
227 Marszałek Waldemar J. 50 4 1 4 1 0 0
228 Kruk Mariusz 50 4 1 4 1 0 0
229 Pawela Laura 50 4 1 4 1 0 0
230 Kiesner Maja 50 4 1 4 1 0 0
231 Antoniewicz Mirosław 50 4 1 4 1 0 0
232 Drozd Grzegorz 51 3 1 3 1 0 0
233 Minciel Eugeniusz 51 3 1 3 1 0 0
234 Piotrowski Michał 51 3 1 3 1 0 0
235 Łapiński Tadeusz 51 3 1 3 1 0 0
236 Czerepok Hubert 51 3 1 3 1 0 0
237 Rózga Leszek 51 3 2 3 2 0 0
238 Omulecki Igor 51 3 1 3 1 0 0
239 Maciejowski Marcin 51 3 1 3 1 0 0
240 Józefowicz Katarzyna 51 3 1 0 0 3 1
241 Bies Piotr 51 3 1 0 0 3 1
242 Piotrowicz Jerzy 51 3 1 3 1 0 0
243 Sapetto Marek 51 3 1 0 0 3 1
244 Maziarska Jadwiga 51 3 1 3 1 0 0
245 Pustoła Konrad 51 3 1 0 0 3 1
246 Jabłońska Elżbieta 51 3 1 0 0 3 1
247 Susid Paweł 51 3 2 3 2 0 0
248 Stanek Zdzisław 51 3 1 3 1 0 0
249 Stangret Maria 51 3 1 3 1 0 0
250 Sztuka Jacek 51 3 1 0 0 3 1
251 Skaper Ewa 51 3 1 3 1 0 0
252 Sempoliński Jacek 51 3 1 3 1 0 0
253 Sętowski Tomasz 51 3 1 3 1 0 0
254 Rogiński Szymon 51 3 1 3 1 0 0
255 Murawska Beata 51 3 1 3 1 0 0
256 Litwa Róża 51 3 1 3 1 0 0
257 Kołpanowicz Marcin 51 3 1 0 0 3 1
258 Tarkawian Mariusz 51 3 2 2 1 1 1
259 Lewicka Olga 52 2 1 0 0 2 1
260 Błachnio Henryk 52 2 1 2 1 0 0
261 Płachecka Paulina 52 2 1 2 1 0 0
262 Augustin Krzysztof 52 2 1 2 1 0 0
263 Lewczyński Jerzy 52 2 1 2 1 0 0
264 Cukier Stanisław 52 2 1 2 1 0 0
265 Matuszewski Andrzej 52 2 1 2 1 0 0
266 Lewczuk Sławomir 52 2 1 0 0 2 1
267 Kozakiewicz Jarosław 52 2 1 0 0 2 1
268 Zygadlewicz Katarzyna 52 2 1 2 1 0 0
269 Kapusta Janusz 52 2 1 0 0 2 1
270 Radziszewski Karol 52 2 1 0 0 2 1
271 Kurka Piotr 52 2 1 2 1 0 0
272 Wrońska Maria 52 2 1 0 0 2 1
273 Janiszewska Anna 52 2 1 0 0 2 1
274 Broll Urszula 52 2 1 2 1 0 0
275 Jachtoma Aleksandra 52 2 1 2 1 0 0
276 Sikorski Mirosław 52 2 1 0 0 2 1
277 Borowski Włodzimierz 52 2 1 0 0 2 1
278 Waligórska Anna 52 2 1 2 1 0 0
279 Budny Michał 52 2 1 0 0 2 1
280 Brzoska Sławomir 52 2 1 2 1 0 0
281 Anto Maria 52 2 1 2 1 0 0
282 Kostrzewa Rafał 52 2 1 2 1 0 0
283 Naliwajko Piotr 52 2 1 0 0 2 1
284 Berendt Filip 53 1 1 0 0 1 1
285 Brodowska Dorota 53 1 1 1 1 0 0
286 Szaybo Rosław 53 1 1 1 1 0 0
287 Rutkiewicz Iwo 53 1 1 1 1 0 0
288 Paluszkiewicz Julita 53 1 1 1 1 0 0
289 Szczęsny Marek 53 1 1 1 1 0 0
290 Krzysztof Bronisław 53 1 1 1 1 0 0
291 Partyka Tomasz 53 1 1 1 1 0 0
292 Michowska Agata 53 1 1 0 0 1 1
293 Zaborowski Michał 53 1 1 1 1 0 0
294 Blum-Kwiatkowski Gerard Jurgen 53 1 1 0 0 1 1
295 Gancarz Ryszard 53 1 1 0 0 1 1
296 Zwierz-Ciok Krzysztofa 53 1 1 1 1 0 0
297 Późniak Marian 53 1 1 1 1 0 0
298 Jackowski Krzysztof 53 1 1 0 0 1 1
299 Potworowski Piotr 53 1 1 1 1 0 0
300 Szwed Monika 53 1 1 1 1 0 0
301 Bałdyga Janusz 53 1 1 0 0 1 1
302 Dawidek-Gryglicka Małgorzata 53 1 1 1 1 0 0
303 Wilczyk Wojciech 53 1 1 0 0 1 1
304 Maśluszczak Franciszek 53 1 1 0 0 1 1
305 Głogowski Wojciech 53 1 1 0 0 1 1
306 Ziółkowski Kacper 53 1 1 1 1 0 0
307 Ładnie Grupa artystyczna 53 1 1 0 0 1 1
308 Kowalik Marcin 53 1 1 1 1 0 0
309 Rumiak Sławomir 53 1 1 0 0 1 1
310 Dawczak-Dębicki Adam 53 1 1 1 1 0 0
311 Rosołek Andrzej 53 1 1 1 1 0 0
312 Jagielski Jacek 53 1 1 0 0 1 1
313 Cybis Jan 53 1 1 1 1 0 0
314 Swinarska Katarzyna 53 1 1 1 1 0 0
315 Adamek Jakub 53 1 1 1 1 0 0
316 Szpyt Janusz 53 1 1 0 0 1 1
317 Trzybulska Barbara 53 1 1 1 1 0 0
318 Michał Szuszkiewicz & Dorota Kozieradzka Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
319 Mierzejewski Jerzy 54 0 0 0 0 0 0
320 Mierzejewski Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
321 Mikołajczyk Antoni 54 0 0 0 0 0 0
322 Mikulski Kazimierz 54 0 0 0 0 0 0
323 Molenda Adam 54 0 0 0 0 0 0
324 Mróz Tomasz 54 0 0 0 0 0 0
325 Mucha Eugeniusz 54 0 0 0 0 0 0
326 Narkiewicz Edward 54 0 0 0 0 0 0
327 Neue Bieriemiennost Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
328 Niespodziewana Małgorzata Malwina 54 0 0 0 0 0 0
329 Nikic Ivo 54 0 0 0 0 0 0
330 Novak-Zempliński Maksymilian 54 0 0 0 0 0 0
331 Nowacki Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
332 Nowak Marzena 54 0 0 0 0 0 0
333 Nowakowski Jacek 54 0 0 0 0 0 0
334 Nowakowski Radosław 54 0 0 0 0 0 0
335 Nowiński Marian 54 0 0 0 0 0 0
336 Oberlander Marek 54 0 0 0 0 0 0
337 Obrzydowski Wiesław 54 0 0 0 0 0 0
338 Oraczewski Krzysztof 54 0 0 0 0 0 0
339 Orlikowska Anna 54 0 0 0 0 0 0
340 Orłowski Franciszek 54 0 0 0 0 0 0
341 Ostrowski Kazimierz 54 0 0 0 0 0 0
342 Owidzka Jolanta 54 0 0 0 0 0 0
343 Pala Dariusz 54 0 0 0 0 0 0
344 Pałka Witold 54 0 0 0 0 0 0
345 Pałucha Jacek 54 0 0 0 0 0 0
346 Pamuła Jan 54 0 0 0 0 0 0
347 Panfil Józef 54 0 0 0 0 0 0
348 Pastwa Janusz 54 0 0 0 0 0 0
349 Patalita Lucyna 54 0 0 0 0 0 0
350 Pawlik Joanna 54 0 0 0 0 0 0
351 Pawłowski Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
352 Pawłowski Marcin 54 0 0 0 0 0 0
353 Pawszak Sławomir 54 0 0 0 0 0 0
354 Pello Ewa 54 0 0 0 0 0 0
355 Perszko Jarosław 54 0 0 0 0 0 0
356 Piekarska-Freudenreich Emilia 54 0 0 0 0 0 0
357 Piotrowski Zygmunt 54 0 0 0 0 0 0
358 Pityński Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
359 Podlaska Dorota 54 0 0 0 0 0 0
360 Polisiewicz Aleksandra 54 0 0 0 0 0 0
361 Przyjemska Mariola 54 0 0 0 0 0 0
362 Ptak Bogdan 54 0 0 0 0 0 0
363 Radziewicz Tomasz 54 0 0 0 0 0 0
364 Ratajski Sławomir 54 0 0 0 0 0 0
365 Rodziński Stanisław 54 0 0 0 0 0 0
366 Rogalski Zbigiew 54 0 0 0 0 0 0
367 Rolando Bianka 54 0 0 0 0 0 0
368 Rosołowicz Jerzy 54 0 0 0 0 0 0
369 Różycki Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
370 Rumas Robert 54 0 0 0 0 0 0
371 Rybczyński Zbigniew 54 0 0 0 0 0 0
372 Rysiński Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
373 Ryszka Adolf 54 0 0 0 0 0 0
374 Ryszka Aleksander 54 0 0 0 0 0 0
375 Rytka Zygmunt 54 0 0 0 0 0 0
376 Rząsa Antoni 54 0 0 0 0 0 0
377 Rzepecki Adam 54 0 0 0 0 0 0
378 Saciłowski Tomasz 54 0 0 0 0 0 0
379 Sadley Wojciech 54 0 0 0 0 0 0
380 Sekuła Ryszard 54 0 0 0 0 0 0
381 Sędzia Główny Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
382 Siara Tadeusz Michał 54 0 0 0 0 0 0
383 Simon Jan 54 0 0 0 0 0 0
384 Siudmak Wojciech 54 0 0 0 0 0 0
385 Smerek-Bielecka Mirosława 54 0 0 0 0 0 0
386 Smoleński Konrad 54 0 0 0 0 0 0
387 Sobieraj Edyta 54 0 0 0 0 0 0
388 Sobkowiak Anna 54 0 0 0 0 0 0
389 Sobocki Leszek 54 0 0 0 0 0 0
390 Sokołowska Barbara 54 0 0 0 0 0 0
391 Solisz Marian 54 0 0 0 0 0 0
392 Sołowiej Krzysztof 54 0 0 0 0 0 0
393 Stachańczyk Grzegorz 54 0 0 0 0 0 0
394 Stachyra Michał 54 0 0 0 0 0 0
395 Stanny Janusz 54 0 0 0 0 0 0
396 Starczewski Antoni 54 0 0 0 0 0 0
397 Stawowy-Dombrowska Halina 54 0 0 0 0 0 0
398 Stępiński Maciej 54 0 0 0 0 0 0
399 Stokłosa Łukasz 54 0 0 0 0 0 0
400 Surowiec Łukasz 54 0 0 0 0 0 0
401 Szajna Józef 54 0 0 0 0 0 0
402 Szancenbach Jan 54 0 0 0 0 0 0
403 Szczepański Władysław 54 0 0 0 0 0 0
404 Szczypiński Mateusz 54 0 0 0 0 0 0
405 Szejnoch Kamila 54 0 0 0 0 0 0
406 Szeszycka Katarzyna 54 0 0 0 0 0 0
407 Szpringer Włodzimierz 54 0 0 0 0 0 0
408 Szuszkiewicz Michał 54 0 0 0 0 0 0
409 Szwacz Bogusław 54 0 0 0 0 0 0
410 Śmietanka Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
411 Świder Michał 54 0 0 0 0 0 0
412 Świerzy Waldemar 54 0 0 0 0 0 0
413 Tarabuła Janusz 54 0 0 0 0 0 0
414 Taranczewski Wacław 54 0 0 0 0 0 0
415 Tarasewicz Iza 54 0 0 0 0 0 0
416 Targońska Maria 54 0 0 0 0 0 0
417 Tchórzewski Jerzy 54 0 0 0 0 0 0
418 The Krasnals Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
419 Toman Sławomir 54 0 0 0 0 0 0
420 Tomasik Marta 54 0 0 0 0 0 0
421 Tomaszewski Henryk Albin 54 0 0 0 0 0 0
422 Tomaszewski Christian 54 0 0 0 0 0 0
423 Tomaszewski Henryk 54 0 0 0 0 0 0
424 Alicja Karska & Aleksandra Went Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
425 Turzeniecka Gosia 54 0 0 0 0 0 0
426 Ambroziak Sylwester 54 0 0 0 0 0 0
427 Twardowski Lech 54 0 0 0 0 0 0
428 Azorro Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
429 Twożywo Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
430 Bednarski Grzegorz 54 0 0 0 0 0 0
431 Tyburski Jerzy 54 0 0 0 0 0 0
432 Bialik Grzegorz 54 0 0 0 0 0 0
433 Tylka Mieszko 54 0 0 0 0 0 0
434 Białecka Beata 54 0 0 0 0 0 0
435 Vasina Dariusz 54 0 0 0 0 0 0
436 Bielawski Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
437 Wachowski Piotr 54 0 0 0 0 0 0
438 Bielecka Małgorzata 54 0 0 0 0 0 0
439 Walczak Ireneusz 54 0 0 0 0 0 0
440 Bielecki Jerzy 54 0 0 0 0 0 0
441 Waliszewska Aleksandra 54 0 0 0 0 0 0
442 Bieniasz Maciej 54 0 0 0 0 0 0
443 Waniek Henryk 54 0 0 0 0 0 0
444 Blukacz Zbigniew 54 0 0 0 0 0 0
445 Waras Mariusz 54 0 0 0 0 0 0
446 Błoński Aleksander 54 0 0 0 0 0 0
447 Warsztat Formy Filmowej Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
448 Bogacka Agata 54 0 0 0 0 0 0
449 Wasilewski Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
450 Borkowski Paweł 54 0 0 0 0 0 0
451 Wawro Marek 54 0 0 0 0 0 0
452 Borowski Tymek 54 0 0 0 0 0 0
453 Węglowski Apoloniusz 54 0 0 0 0 0 0
454 Bruszewski Wojciech 54 0 0 0 0 0 0
455 Wieczorek Stanisław 54 0 0 0 0 0 0
456 Brzechwa Krystyna 54 0 0 0 0 0 0
457 Wielek-Mandrela Małgorzata 54 0 0 0 0 0 0
458 Budka Józef 54 0 0 0 0 0 0
459 Winiecki Wiesław 54 0 0 0 0 0 0
460 Bujnowska Aleksanda 54 0 0 0 0 0 0
461 Witkowska Anna 54 0 0 0 0 0 0
462 Burska Bogna 54 0 0 0 0 0 0
463 Władysław Kaźmierczak Ewa Rybska Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
464 Cebula Zbigniew 54 0 0 0 0 0 0
465 Wolniak Olga 54 0 0 0 0 0 0
466 Chlebek Monika 54 0 0 0 0 0 0
467 Wolski Xawery 54 0 0 0 0 0 0
468 Chmielewski Olgierd 54 0 0 0 0 0 0
469 Woźniak Joanna Tekla 54 0 0 0 0 0 0
470 Chudzicki Michał 54 0 0 0 0 0 0
471 Woźniak Ryszard 54 0 0 0 0 0 0
472 Ciężki Jakub 54 0 0 0 0 0 0
473 Wójcik Julita 54 0 0 0 0 0 0
474 Cisowski Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
475 Wyrzykowski Piotr 54 0 0 0 0 0 0
476 Cybińska Krystyna 54 0 0 0 0 0 0
477 Wysocki Piotr 54 0 0 0 0 0 0
478 Czajkowski Sławek 54 0 0 0 0 0 0
479 Yerka Jacek 54 0 0 0 0 0 0
480 Czaplicki Krystian 54 0 0 0 0 0 0
481 Zając Iwona 54 0 0 0 0 0 0
482 Czycz Dawid 54 0 0 0 0 0 0
483 Zamojski Honza 54 0 0 0 0 0 0
484 Ćwiertniewicz Wojciech 54 0 0 0 0 0 0
485 Zarzycka Ewa 54 0 0 0 0 0 0
486 Daniel Krysta 54 0 0 0 0 0 0
487 Zatoka Dariusz 54 0 0 0 0 0 0
488 Dąbrowski Mariusz 54 0 0 0 0 0 0
489 Zawadzka Ewa 54 0 0 0 0 0 0
490 Dłubak Zbigniew 54 0 0 0 0 0 0
491 Zemła Gustaw 54 0 0 0 0 0 0
492 Dłużniewski Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
493 Ziółkowski Jakub Julian 54 0 0 0 0 0 0
494 Dobiszewski Tomasz 54 0 0 0 0 0 0
495 Zubala Wojciech 54 0 0 0 0 0 0
496 Dobkowski Jan 54 0 0 0 0 0 0
497 Zwierzchowski Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
498 Doroszuk Wojciech 54 0 0 0 0 0 0
499 Żebrowska Alicja 54 0 0 0 0 0 0
500 Dowgiałło Zbigniew 54 0 0 0 0 0 0
501 Żuchnicki Waldemar 54 0 0 0 0 0 0
502 Dowling Mańka 54 0 0 0 0 0 0
503 Drogowski Jarema 54 0 0 0 0 0 0
504 Drożyńska Monika 54 0 0 0 0 0 0
505 Duda Waldemar 54 0 0 0 0 0 0
506 Dudziński Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
507 Dunikowski Xawery 54 0 0 0 0 0 0
508 Dyndo Wiktor 54 0 0 0 0 0 0
509 Dyrzyński Jacek 54 0 0 0 0 0 0
510 Dziaczkowski Jan 54 0 0 0 0 0 0
511 Dziadkiewicz Roman 54 0 0 0 0 0 0
512 Dziędziora Jan 54 0 0 0 0 0 0
513 Dziopak Maria 54 0 0 0 0 0 0
514 Dzwonik Urszula 54 0 0 0 0 0 0
515 Falkowska Barbara 54 0 0 0 0 0 0
516 Fałat Antoni 54 0 0 0 0 0 0
517 Fober Jerzy 54 0 0 0 0 0 0
518 Gaj Jacek 54 0 0 0 0 0 0
519 Gałecka Joanna 54 0 0 0 0 0 0
520 Gielniak Józef 54 0 0 0 0 0 0
521 Gliszczyński Krzysztof 54 0 0 0 0 0 0
522 Gnatowski Jerzy 54 0 0 0 0 0 0
523 Gniazdowska Bogna 54 0 0 0 0 0 0
524 Górecki Wojciech 54 0 0 0 0 0 0
525 Górna Katarzyna 54 0 0 0 0 0 0
526 Grabowski Artur 54 0 0 0 0 0 0
527 Grochocki Jerzy 54 0 0 0 0 0 0
528 Grospierre Nicolas 54 0 0 0 0 0 0
529 Grupa Krakowska Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
530 Grupa Wrocławska Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
531 Gruppa Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
532 Grzyb-Jarodzka Bożena 54 0 0 0 0 0 0
533 Guntner Anna 54 0 0 0 0 0 0
534 Gutowski Mariusz 54 0 0 0 0 0 0
535 Hartwig Edward 54 0 0 0 0 0 0
536 Heliot Pascale 54 0 0 0 0 0 0
537 Janikowski Mieczysław 54 0 0 0 0 0 0
538 Jarnuszkiewicz Jerzy 54 0 0 0 0 0 0
539 Jasielski Przemysław 54 0 0 0 0 0 0
540 Jaworska Danuta 54 0 0 0 0 0 0
541 Joniak Juliusz 54 0 0 0 0 0 0
542 Jurkiewicz Zdzisław 54 0 0 0 0 0 0
543 Jurkowska-Blaschek Beata 54 0 0 0 0 0 0
544 Juszkiewicz Ewa 54 0 0 0 0 0 0
545 Karpowicz Sławomir 54 0 0 0 0 0 0
546 Karpowicz Katarzyna 54 0 0 0 0 0 0
547 Karwat Aleksandra 54 0 0 0 0 0 0
548 Kawalerowicz Marzena 54 0 0 0 0 0 0
549 Kawiorski Jarosław 54 0 0 0 0 0 0
550 Kaźmierczak Władysław 54 0 0 0 0 0 0
551 Kidawski Piotr 54 0 0 0 0 0 0
552 Kierzkowski Bronisław 54 0 0 0 0 0 0
553 Klaman Grzegorz 54 0 0 0 0 0 0
554 Kmieć Piotr 54 0 0 0 0 0 0
555 Knorowski Janusz 54 0 0 0 0 0 0
556 Kobylarz Szymon 54 0 0 0 0 0 0
557 Kochanek-Zbroja Marta 54 0 0 0 0 0 0
558 Kokosiński Bartosz 54 0 0 0 0 0 0
559 Koło Klipsa Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
560 Konik Anna 54 0 0 0 0 0 0
561 Kopcewicz Tomasz 54 0 0 0 0 0 0
562 Kopik Piotr 54 0 0 0 0 0 0
563 Korolczuk Milena 54 0 0 0 0 0 0
564 Korolkiewicz Łukasz 54 0 0 0 0 0 0
565 Korszun Adam 54 0 0 0 0 0 0
566 Korzeniecka Katarzyna 54 0 0 0 0 0 0
567 Kostenko Anna 54 0 0 0 0 0 0
568 Kotkowski Włodzimierz 54 0 0 0 0 0 0
569 Kowalski Grzegorz 54 0 0 0 0 0 0
570 Książek Bogumił 54 0 0 0 0 0 0
571 Kulisiewicz Tadeusz 54 0 0 0 0 0 0
572 Kulka Lilla 54 0 0 0 0 0 0
573 Kulka Tomasz 54 0 0 0 0 0 0
574 Kurant Agnieszka 54 0 0 0 0 0 0
575 Kuś Marek 54 0 0 0 0 0 0
576 Kuzyszyn Konrad 54 0 0 0 0 0 0
577 Lachowicz Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
578 Lasecki Hugon 54 0 0 0 0 0 0
579 Laszenko Aleksander 54 0 0 0 0 0 0
580 Leder Wojciech 54 0 0 0 0 0 0
581 Lenica Alfred 54 0 0 0 0 0 0
582 Lenica Jan 54 0 0 0 0 0 0
583 Lerka Grzegorz 54 0 0 0 0 0 0
584 Lewandowska Danuta 54 0 0 0 0 0 0
585 Lewandowski Janusz 54 0 0 0 0 0 0
586 Lipski Roman 54 0 0 0 0 0 0
587 Lisek Robert B. 54 0 0 0 0 0 0
588 Lustyk Bogusław 54 0 0 0 0 0 0
589 Luxus Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
590 Łazikowski Edward 54 0 0 0 0 0 0
591 Łodziana Tadeusz 54 0 0 0 0 0 0
592 Łucjan Piotr 54 0 0 0 0 0 0
593 Ługowski Ryszard 54 0 0 0 0 0 0
594 Łukasik Mariusz 54 0 0 0 0 0 0
595 Maciuszkiewicz Roman 54 0 0 0 0 0 0
596 Maj Tamara 54 0 0 0 0 0 0
597 Majak Katarzyna 54 0 0 0 0 0 0
598 Majewski Lech 54 0 0 0 0 0 0
599 Makieła Katarzyna 54 0 0 0 0 0 0
600 Malewski Artur 54 0 0 0 0 0 0
601 Mańczyński Krzysztof 54 0 0 0 0 0 0
602 Markiewicz Małgorzata 54 0 0 0 0 0 0
603 Marzec Sławomir 54 0 0 0 0 0 0
604 Maszlanko Mirosław 54 0 0 0 0 0 0
605 Maślankiewicz Jacek 54 0 0 0 0 0 0
606 Materka Bartek 54 0 0 0 0 0 0
607 Matyszewski Paweł 54 0 0 0 0 0 0
608 Mazurkiewicz Alfons 54 0 0 0 0 0 0
609 Michalak Jan 54 0 0 0 0 0 0