Ranking 2009

Artyści Ranking 2009 Galerie
komercyjne
Galerie
niekomercyjne
L.p. O artyście Nazwisko Imię Miejsce Punktacja Notowania Punktacja Notowania Punktacja Notowania
1 Bałka Mirosław 1 165 25 70 11 95 14
2 Kantor Tadeusz 2 161 20 76 9 85 11
3 Szapocznikow Alina 5 108 16 43 6 65 10
4 Nowosielski Jerzy 3 125 16 70 9 55 7
5 Libera Zbigniew 9 76 13 24 4 52 9
6 Tarasewicz Leon 11 74 15 24 7 50 8
7 Abakanowicz Magdalena 5 108 17 58 9 50 8
8 Kulik Zofia 10 75 10 25 3 50 7
9 Wróblewski Andrzej 4 109 14 60 8 49 6
10 Opałka Roman 6 97 14 50 8 47 6
11 Stażewski Henryk 5 108 16 61 9 47 7
12 Strzemiński Władysław 13 58 8 14 2 44 6
13 Dróżdż Stanisław 10 75 11 34 6 41 5
14 Bereś Jerzy 22 38 6 1 1 37 5
15 Warpechowski Zbigiew 23 36 5 0 0 36 5
16 Robakowski Józef 23 36 7 0 0 36 7
17 Kozyra Katarzyna 18 42 9 8 2 34 7
18 Wodiczko Krzysztof 19 41 7 7 1 34 6
19 Hasior Władysław 19 41 6 7 1 34 5
20 Kuśmirowski Robert 24 35 7 3 1 32 6
21 Żmijewski Artur 27 31 5 0 0 31 5
22 Beksiński Zdzisław 24 35 7 4 2 31 5
23 Althamer Paweł 23 36 7 7 1 29 6
24 Lebenstein Jan 17 44 7 17 3 27 4
25 Krasiński Edward 12 72 10 47 6 25 4
26 Sasnal Wilhelm 14 56 10 32 6 24 4
27 Tarasin Jan 7 86 15 63 12 23 3
28 Fangor Wojciech 8 85 12 66 9 19 3
29 Winiarski Ryszard 36 18 3 0 0 18 3
30 Brzozowski Tadeusz 16 45 8 27 5 18 3
31 Brzeski Olaf 33 21 3 3 1 18 2
32 Lach-Lachowicz Natalia 18 42 6 25 3 17 3
33 Bąkowski Wojciech 31 25 4 9 1 16 3
34 Dwurnik Edward 26 32 6 16 2 16 4
35 Świdziński Jan 39 15 4 0 0 15 4
36 Kijewski Marek 34 20 3 7 1 13 2
37 Mitoraj Igor 29 28 4 15 2 13 2
38 Partum Ewa 42 12 2 0 0 12 2
39 Smoczyński Mikołaj 40 14 3 2 1 12 2
40 Deskur Marta 35 19 4 8 2 11 2
41 Szewczyk Andrzej 36 18 4 7 1 11 3
42 Kurak Maciej 34 20 3 10 1 10 2
43 Szlaga Radek 40 14 2 4 1 10 1
44 Klimek Krzysztof 44 10 1 0 0 10 1
45 Terlikowska Elżbieta 44 10 1 0 0 10 1
46 Berdyszak Marcin 36 18 3 8 1 10 2
47 Sawicka Jadwiga 35 19 4 9 1 10 3
48 Janin Zuzanna 44 10 1 0 0 10 1
49 Baumgart Anna 44 10 2 0 0 10 2
50 Maciejuk Robert 40 14 3 5 1 9 2
51 Kowalski Tomasz 34 20 3 11 2 9 1
52 Berdyszak Jan 28 29 5 20 3 9 2
53 Radke Marek 45 9 1 0 0 9 1
54 Rajkowska Joanna 39 15 3 6 1 9 2
55 Lutyński Piotr 45 9 1 0 0 9 1
56 Wollny Zorka 45 9 2 0 0 9 2
57 Kobro Katarzyna 45 9 2 0 0 9 2
58 Hałas Józef 45 9 1 0 0 9 1
59 Łódź Kaliska Grupa artystyczna 45 9 2 0 0 9 2
60 Starowieyski Franciszek 20 40 7 31 5 9 2
61 Gierowski Stefan 8 85 15 77 13 8 2
62 Pinińska-Bereś Maria 46 8 2 0 0 8 2
63 Dominik Tadeusz 25 33 4 25 3 8 1
64 Sztwiertnia Grzegorz 46 8 2 0 0 8 2
65 Koeke Justyna 46 8 1 0 0 8 1
66 Pyrlik Maria Luiza 46 8 1 0 0 8 1
67 Szpakowski Wacław 46 8 1 0 0 8 1
68 Duda-Gracz Jerzy 33 21 4 13 2 8 2
69 Kosałka Jerzy 44 10 2 2 1 8 1
70 Kozak Tomasz 46 8 2 0 0 8 2
71 Pągowska Teresa 21 39 9 32 8 7 1
72 Jastrubczak Łukasz 37 17 2 10 1 7 1
73 Hansen Oskar 47 7 1 0 0 7 1
74 Kowalski Piotr C. 47 7 1 0 0 7 1
75 Świeszewski Maciej 47 7 1 0 0 7 1
76 Sosnowska Monika 34 20 4 13 3 7 1
77 Dłużewski Jacek 46 8 2 1 1 7 1
78 Aleksiun Jan Jaromir 47 7 1 0 0 7 1
79 Zdunek Karolina 47 7 1 0 0 7 1
80 Markul Angelika 39 15 2 9 1 6 1
81 Kowalska-Owczarek Agnieszka 48 6 1 0 0 6 1
82 Biskupska Bożena 48 6 1 0 0 6 1
83 Get-Stankiewicz Eugeniusz 33 21 3 15 2 6 1
84 Gostomski Zbigniew 48 6 1 0 0 6 1
85 Maleszewski Zbigniew 48 6 1 0 0 6 1
86 Koba Stanisław 48 6 1 0 0 6 1
87 Makowski Zbigniew 35 19 4 13 3 6 1
88 Kenar Antoni 48 6 1 0 0 6 1
89 Maciejewski Zbysław 48 6 1 0 0 6 1
90 Mioduszewski Jan 49 5 1 0 0 5 1
91 Ciecierski Tomasz 30 26 4 21 3 5 1
92 Kozłowski Jarosław 45 9 3 4 1 5 2
93 Tatarczyk Tomasz 47 7 2 2 1 5 1
94 Polska Agnieszka 48 6 2 1 1 5 1
95 Bereś Bettina 49 5 2 0 0 5 2
96 Musiał Krzysztof 49 5 1 0 0 5 1
97 Jarodzki Paweł 49 5 1 0 0 5 1
98 Nesterowicz Anna 49 5 1 0 0 5 1
99 Dzienkiewicz Marek 49 5 1 0 0 5 1
100 Pawlak Włodzimierz 38 16 3 11 2 5 1
101 Czwartos Ignacy 44 10 2 5 1 5 1
102 Okińczyc Andrzej 49 5 1 0 0 5 1
103 Gomulicki Maurycy 45 9 2 4 1 5 1
104 Chlanda Marek 34 20 4 15 2 5 2
105 Izdebski Krzysztof 49 5 1 0 0 5 1
106 Szymankiewicz Małgorzata 50 4 1 0 0 4 1
107 Gustowska Izabella 42 12 3 8 2 4 1
108 Czapla Marian 42 12 2 8 1 4 1
109 Grzeszykowska Aneta 46 8 2 4 1 4 1
110 Knaflewski Leszek 38 16 3 12 2 4 1
111 Wachowski Przemysław 50 4 1 0 0 4 1
112 Fijałkowski Stanisław 15 46 8 42 7 4 1
113 Ołowska Paulina 50 4 1 0 0 4 1
114 Zieliński Jerzy 50 4 1 0 0 4 1
115 Podkański Andrzej 50 4 1 0 0 4 1
116 Waltoś Jacek 50 4 1 0 0 4 1
117 Dawicki Oskar 49 5 2 1 1 4 1
118 Stern Jonasz 41 13 2 9 1 4 1
119 Żegalski Leszek 46 8 2 4 1 4 1
120 Józefowicz Katarzyna 51 3 1 0 0 3 1
121 Ska Aleksandra 50 4 2 1 1 3 1
122 Bies Piotr 51 3 1 0 0 3 1
123 Sapetto Marek 51 3 1 0 0 3 1
124 Modzelewski Jarosław 23 36 8 33 7 3 1
125 Pustoła Konrad 51 3 1 0 0 3 1
126 Cześnik Henryk 45 9 2 6 1 3 1
127 Łazarczyk Wojciech 45 9 2 6 1 3 1
128 Jabłońska Elżbieta 51 3 1 0 0 3 1
129 Moryciński Grzegorz 49 5 2 2 1 3 1
130 Sztuka Jacek 51 3 1 0 0 3 1
131 Kołpanowicz Marcin 51 3 1 0 0 3 1
132 Lewicka Olga 52 2 1 0 0 2 1
133 Skarbek Krzysztof 50 4 2 2 1 2 1
134 Bujnowski Rafał 41 13 4 11 3 2 1
135 Huculak Łukasz 42 12 2 10 1 2 1
136 Lewczuk Sławomir 52 2 1 0 0 2 1
137 Kozakiewicz Jarosław 52 2 1 0 0 2 1
138 Truszkowski Jerzy 49 5 2 3 1 2 1
139 Kapusta Janusz 52 2 1 0 0 2 1
140 Radziszewski Karol 52 2 1 0 0 2 1
141 Wrońska Maria 52 2 1 0 0 2 1
142 Janiszewska Anna 52 2 1 0 0 2 1
143 Sikorski Mirosław 52 2 1 0 0 2 1
144 Borowski Włodzimierz 52 2 1 0 0 2 1
145 Bereźnicki Kiejstut 36 18 3 16 2 2 1
146 Budny Michał 52 2 1 0 0 2 1
147 Bednarski Krzysztof 43 11 3 9 2 2 1
148 Naliwajko Piotr 52 2 1 0 0 2 1
149 Sosnowski Kajetan 44 10 2 8 1 2 1
150 Berendt Filip 53 1 1 0 0 1 1
151 Michowska Agata 53 1 1 0 0 1 1
152 Blum-Kwiatkowski Gerard Jurgen 53 1 1 0 0 1 1
153 Gancarz Ryszard 53 1 1 0 0 1 1
154 Kwiek Przemysław 47 7 2 6 1 1 1
155 Murak Teresa 49 5 2 4 1 1 1
156 Jackowski Krzysztof 53 1 1 0 0 1 1
157 Bałdyga Janusz 53 1 1 0 0 1 1
158 Wilczyk Wojciech 53 1 1 0 0 1 1
159 Maśluszczak Franciszek 53 1 1 0 0 1 1
160 Głogowski Wojciech 53 1 1 0 0 1 1
161 Ładnie Grupa artystyczna 53 1 1 0 0 1 1
162 Rumiak Sławomir 53 1 1 0 0 1 1
163 Wilkoń Józef 41 13 4 12 3 1 1
164 Gilewicz Wojciech 48 6 2 5 1 1 1
165 Jagielski Jacek 53 1 1 0 0 1 1
166 Szpyt Janusz 53 1 1 0 0 1 1
167 Tarkawian Mariusz 51 3 2 2 1 1 1
168 Michał Szuszkiewicz & Dorota Kozieradzka Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
169 Mierzejewski Jerzy 54 0 0 0 0 0 0
170 Mierzejewski Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
171 Mikołajczyk Antoni 54 0 0 0 0 0 0
172 Mikulski Kazimierz 54 0 0 0 0 0 0
173 Kobzdej Aleksander 45 9 1 9 1 0 0
174 Molenda Adam 54 0 0 0 0 0 0
175 Tyszkiewicz Teresa 47 7 1 7 1 0 0
176 Mróz Tomasz 54 0 0 0 0 0 0
177 Usarewicz Roman 48 6 1 6 1 0 0
178 Mucha Eugeniusz 54 0 0 0 0 0 0
179 Czartoryski Konstanty 50 4 1 4 1 0 0
180 Narkiewicz Edward 54 0 0 0 0 0 0
181 Błachnio Henryk 52 2 1 2 1 0 0
182 Neue Bieriemiennost Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
183 Małkowski Eugeniusz 45 9 1 9 1 0 0
184 Brodowska Dorota 53 1 1 1 1 0 0
185 Niespodziewana Małgorzata Malwina 54 0 0 0 0 0 0
186 Czapska Beata 47 7 1 7 1 0 0
187 Nikic Ivo 54 0 0 0 0 0 0
188 Fogtt Andrzej 48 6 1 6 1 0 0
189 Novak-Zempliński Maksymilian 54 0 0 0 0 0 0
190 Pąkowski Wojciech 49 5 1 5 1 0 0
191 Nowacki Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
192 Olbiński Rafał 46 8 2 8 2 0 0
193 Nowak Marzena 54 0 0 0 0 0 0
194 Szaybo Rosław 53 1 1 1 1 0 0
195 Warzecha Gregor 47 7 1 7 1 0 0
196 Nowakowski Jacek 54 0 0 0 0 0 0
197 KwieKulik - Przemysław Kwiek Zofia Kulik Grupa artystyczna 48 6 1 6 1 0 0
198 Nowakowski Radosław 54 0 0 0 0 0 0
199 Drozd Grzegorz 51 3 1 3 1 0 0
200 Nowiński Marian 54 0 0 0 0 0 0
201 Rutkiewicz Iwo 53 1 1 1 1 0 0
202 Oberlander Marek 54 0 0 0 0 0 0
203 Nitka Zdzisław 49 5 1 5 1 0 0
204 Obrzydowski Wiesław 54 0 0 0 0 0 0
205 Minciel Eugeniusz 51 3 1 3 1 0 0
206 Oraczewski Krzysztof 54 0 0 0 0 0 0
207 Orlikowska Anna 54 0 0 0 0 0 0
208 Orłowski Franciszek 54 0 0 0 0 0 0
209 Ostrowski Kazimierz 54 0 0 0 0 0 0
210 Kałucki Jerzy 47 7 1 7 1 0 0
211 Owidzka Jolanta 54 0 0 0 0 0 0
212 Pepłoński Andrzej 48 6 1 6 1 0 0
213 Pala Dariusz 54 0 0 0 0 0 0
214 Nowakowski Arkadiusz 49 5 1 5 1 0 0
215 Pałka Witold 54 0 0 0 0 0 0
216 Pałucha Jacek 54 0 0 0 0 0 0
217 Piotrowski Michał 51 3 1 3 1 0 0
218 Pamuła Jan 54 0 0 0 0 0 0
219 Płachecka Paulina 52 2 1 2 1 0 0
220 Panfil Józef 54 0 0 0 0 0 0
221 Paluszkiewicz Julita 53 1 1 1 1 0 0
222 Pastwa Janusz 54 0 0 0 0 0 0
223 Patalita Lucyna 54 0 0 0 0 0 0
224 Pawlik Joanna 54 0 0 0 0 0 0
225 Pawłowski Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
226 Pawłowski Marcin 54 0 0 0 0 0 0
227 Jałowiński Dominik 44 10 1 10 1 0 0
228 Augustin Krzysztof 52 2 1 2 1 0 0
229 Pawszak Sławomir 54 0 0 0 0 0 0
230 Szczęsny Marek 53 1 1 1 1 0 0
231 Pello Ewa 54 0 0 0 0 0 0
232 Krynicki Nikifor 45 9 1 9 1 0 0
233 Perszko Jarosław 54 0 0 0 0 0 0
234 Łapiński Tadeusz 51 3 1 3 1 0 0
235 Makowski Tadeusz 47 7 1 7 1 0 0
236 Piekarska-Freudenreich Emilia 54 0 0 0 0 0 0
237 Fliciński Jarosław 46 8 1 8 1 0 0
238 Lewczyński Jerzy 52 2 1 2 1 0 0
239 Czerepok Hubert 51 3 1 3 1 0 0
240 Waliszewski Zygmunt 49 5 1 5 1 0 0
241 Piotrowski Zygmunt 54 0 0 0 0 0 0
242 Reinert Anna 47 7 1 7 1 0 0
243 Musiałowicz Henryk 45 9 2 9 2 0 0
244 Cukier Stanisław 52 2 1 2 1 0 0
245 Pityński Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
246 Jakubowicz Rafał 45 9 2 9 2 0 0
247 Rózga Leszek 51 3 2 3 2 0 0
248 Krzysztof Bronisław 53 1 1 1 1 0 0
249 Podlaska Dorota 54 0 0 0 0 0 0
250 Polisiewicz Aleksandra 54 0 0 0 0 0 0
251 Przyjemska Mariola 54 0 0 0 0 0 0
252 Omulecki Igor 51 3 1 3 1 0 0
253 Ptak Bogdan 54 0 0 0 0 0 0
254 Zakrzewski Włodzimierz Jan 46 8 3 8 3 0 0
255 Radziewicz Tomasz 54 0 0 0 0 0 0
256 Partyka Tomasz 53 1 1 1 1 0 0
257 Ratajski Sławomir 54 0 0 0 0 0 0
258 Rodziński Stanisław 54 0 0 0 0 0 0
259 Rogalski Zbigiew 54 0 0 0 0 0 0
260 Rolando Bianka 54 0 0 0 0 0 0
261 Rosołowicz Jerzy 54 0 0 0 0 0 0
262 Różycki Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
263 Rumas Robert 54 0 0 0 0 0 0
264 Rybczyński Zbigniew 54 0 0 0 0 0 0
265 Rysiński Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
266 Ryszka Adolf 54 0 0 0 0 0 0
267 Matecki Przemysław 47 7 1 7 1 0 0
268 Ryszka Aleksander 54 0 0 0 0 0 0
269 Kaczmarek Krzysztof 48 6 1 6 1 0 0
270 Rytka Zygmunt 54 0 0 0 0 0 0
271 Rząsa Antoni 54 0 0 0 0 0 0
272 Maciejowski Marcin 51 3 1 3 1 0 0
273 Rzepecki Adam 54 0 0 0 0 0 0
274 Zaborowski Michał 53 1 1 1 1 0 0
275 Rzepiński Czesław 48 6 1 6 1 0 0
276 Saciłowski Tomasz 54 0 0 0 0 0 0
277 Niedziółka Natasza 45 9 1 9 1 0 0
278 Sadley Wojciech 54 0 0 0 0 0 0
279 Menderek Paweł 46 8 1 8 1 0 0
280 Sekuła Ryszard 54 0 0 0 0 0 0
281 Mierzejewska Anna 44 10 2 10 2 0 0
282 Sędzia Główny Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
283 Moskwa Magdalena 49 5 1 5 1 0 0
284 Siara Tadeusz Michał 54 0 0 0 0 0 0
285 Żółcińska Izabela 50 4 1 4 1 0 0
286 Kuskowski Kamil 40 14 2 14 2 0 0
287 Simon Jan 54 0 0 0 0 0 0
288 Bańda Basia 48 6 2 6 2 0 0
289 Siudmak Wojciech 54 0 0 0 0 0 0
290 Lejman Dominik 32 22 3 22 3 0 0
291 Sroka Jacek 48 6 1 6 1 0 0
292 Smerek-Bielecka Mirosława 54 0 0 0 0 0 0
293 Schlabs Bronisław 50 4 1 4 1 0 0
294 Smoleński Konrad 54 0 0 0 0 0 0
295 Matuszewski Andrzej 52 2 1 2 1 0 0
296 Sobieraj Edyta 54 0 0 0 0 0 0
297 Sobkowiak Anna 54 0 0 0 0 0 0
298 Sobocki Leszek 54 0 0 0 0 0 0
299 Sokołowska Barbara 54 0 0 0 0 0 0
300 Solisz Marian 54 0 0 0 0 0 0
301 Sołowiej Krzysztof 54 0 0 0 0 0 0
302 Stachańczyk Grzegorz 54 0 0 0 0 0 0
303 Stachyra Michał 54 0 0 0 0 0 0
304 Stanny Janusz 54 0 0 0 0 0 0
305 Starczewski Antoni 54 0 0 0 0 0 0
306 Stawowy-Dombrowska Halina 54 0 0 0 0 0 0
307 Stępiński Maciej 54 0 0 0 0 0 0
308 Stokłosa Łukasz 54 0 0 0 0 0 0
309 Surowiec Łukasz 54 0 0 0 0 0 0
310 Szajna Józef 54 0 0 0 0 0 0
311 Szurek Piotr 45 9 1 9 1 0 0
312 Szancenbach Jan 54 0 0 0 0 0 0
313 Nowak Rafał 46 8 1 8 1 0 0
314 Szczepański Władysław 54 0 0 0 0 0 0
315 Wejman Stanisław 48 6 1 6 1 0 0
316 Szczypiński Mateusz 54 0 0 0 0 0 0
317 Gramatyka Eugeniusz 50 4 1 4 1 0 0
318 Szejnoch Kamila 54 0 0 0 0 0 0
319 Panek Jerzy 32 22 3 22 3 0 0
320 Piotrowicz Jerzy 51 3 1 3 1 0 0
321 Szeszycka Katarzyna 54 0 0 0 0 0 0
322 Zygadlewicz Katarzyna 52 2 1 2 1 0 0
323 Szpringer Włodzimierz 54 0 0 0 0 0 0
324 Sobol-Wejman Anna 42 12 2 12 2 0 0
325 Zwierz-Ciok Krzysztofa 53 1 1 1 1 0 0
326 Szuszkiewicz Michał 54 0 0 0 0 0 0
327 Szwacz Bogusław 54 0 0 0 0 0 0
328 Jarema Maria 37 17 3 17 3 0 0
329 Śmietanka Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
330 Skórczewski Krzysztof 45 9 3 9 3 0 0
331 Świder Michał 54 0 0 0 0 0 0
332 Żuławski Marek 46 8 1 8 1 0 0
333 Świerzy Waldemar 54 0 0 0 0 0 0
334 Waśko Ryszard 44 10 1 10 1 0 0
335 Eidrigevicius Stasys 42 12 2 12 2 0 0
336 Tarabuła Janusz 54 0 0 0 0 0 0
337 Kwiek Paweł 45 9 1 9 1 0 0
338 Chromy Bronisław 50 4 1 4 1 0 0
339 Taranczewski Wacław 54 0 0 0 0 0 0
340 Konieczny Marek 46 8 1 8 1 0 0
341 Późniak Marian 53 1 1 1 1 0 0
342 Tarasewicz Iza 54 0 0 0 0 0 0
343 Targońska Maria 54 0 0 0 0 0 0
344 Kuryluk Ewa 49 5 1 5 1 0 0
345 Tchórzewski Jerzy 54 0 0 0 0 0 0
346 The Krasnals Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
347 Toman Sławomir 54 0 0 0 0 0 0
348 Uklański Piotr 42 12 2 12 2 0 0
349 Tomasik Marta 54 0 0 0 0 0 0
350 Partum Andrzej 47 7 2 7 2 0 0
351 Tomaszewski Henryk Albin 54 0 0 0 0 0 0
352 Tomaszewski Christian 54 0 0 0 0 0 0
353 Tomaszewski Henryk 54 0 0 0 0 0 0
354 Alicja Karska & Aleksandra Went Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
355 Turzeniecka Gosia 54 0 0 0 0 0 0
356 Ambroziak Sylwester 54 0 0 0 0 0 0
357 Twardowski Lech 54 0 0 0 0 0 0
358 Azorro Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
359 Twożywo Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
360 Bednarski Grzegorz 54 0 0 0 0 0 0
361 Tyburski Jerzy 54 0 0 0 0 0 0
362 Bialik Grzegorz 54 0 0 0 0 0 0
363 Tylka Mieszko 54 0 0 0 0 0 0
364 Białecka Beata 54 0 0 0 0 0 0
365 Vasina Dariusz 54 0 0 0 0 0 0
366 Leto Norman 41 13 2 13 2 0 0
367 Potworowski Piotr 53 1 1 1 1 0 0
368 Bielawski Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
369 Wachowski Piotr 54 0 0 0 0 0 0
370 Maziarska Jadwiga 51 3 1 3 1 0 0
371 Bielecka Małgorzata 54 0 0 0 0 0 0
372 Walczak Ireneusz 54 0 0 0 0 0 0
373 Bielecki Jerzy 54 0 0 0 0 0 0
374 Waliszewska Aleksandra 54 0 0 0 0 0 0
375 Bieniasz Maciej 54 0 0 0 0 0 0
376 Waniek Henryk 54 0 0 0 0 0 0
377 Blukacz Zbigniew 54 0 0 0 0 0 0
378 Waras Mariusz 54 0 0 0 0 0 0
379 Błoński Aleksander 54 0 0 0 0 0 0
380 Warsztat Formy Filmowej Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
381 Bogacka Agata 54 0 0 0 0 0 0
382 Wasilewski Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
383 Borkowski Paweł 54 0 0 0 0 0 0
384 Wawro Marek 54 0 0 0 0 0 0
385 Borowski Tymek 54 0 0 0 0 0 0
386 Węglowski Apoloniusz 54 0 0 0 0 0 0
387 Bruszewski Wojciech 54 0 0 0 0 0 0
388 Wieczorek Stanisław 54 0 0 0 0 0 0
389 Brzechwa Krystyna 54 0 0 0 0 0 0
390 Wielek-Mandrela Małgorzata 54 0 0 0 0 0 0
391 Budka Józef 54 0 0 0 0 0 0
392 Winiecki Wiesław 54 0 0 0 0 0 0
393 Kalinowski Tadeusz 46 8 1 8 1 0 0
394 Bujnowska Aleksanda 54 0 0 0 0 0 0
395 Witkowska Anna 54 0 0 0 0 0 0
396 Kurka Piotr 52 2 1 2 1 0 0
397 Burska Bogna 54 0 0 0 0 0 0
398 Władysław Kaźmierczak Ewa Rybska Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
399 Szwed Monika 53 1 1 1 1 0 0
400 Cebula Zbigniew 54 0 0 0 0 0 0
401 Wolniak Olga 54 0 0 0 0 0 0
402 Chlebek Monika 54 0 0 0 0 0 0
403 Wolski Xawery 54 0 0 0 0 0 0
404 Chmielewski Olgierd 54 0 0 0 0 0 0
405 Woźniak Joanna Tekla 54 0 0 0 0 0 0
406 Chudzicki Michał 54 0 0 0 0 0 0
407 Woźniak Ryszard 54 0 0 0 0 0 0
408 Ciężki Jakub 54 0 0 0 0 0 0
409 Wójcik Julita 54 0 0 0 0 0 0
410 Cisowski Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
411 Wyrzykowski Piotr 54 0 0 0 0 0 0
412 Cybińska Krystyna 54 0 0 0 0 0 0
413 Wysocki Piotr 54 0 0 0 0 0 0
414 Czajkowski Sławek 54 0 0 0 0 0 0
415 Yerka Jacek 54 0 0 0 0 0 0
416 Czaplicki Krystian 54 0 0 0 0 0 0
417 Zając Iwona 54 0 0 0 0 0 0
418 Kamoji Koji 42 12 2 12 2 0 0
419 Czycz Dawid 54 0 0 0 0 0 0
420 Zamojski Honza 54 0 0 0 0 0 0
421 Dawidek-Gryglicka Małgorzata 53 1 1 1 1 0 0
422 Ćwiertniewicz Wojciech 54 0 0 0 0 0 0
423 Zarzycka Ewa 54 0 0 0 0 0 0
424 Daniel Krysta 54 0 0 0 0 0 0
425 Zatoka Dariusz 54 0 0 0 0 0 0
426 Dąbrowski Mariusz 54 0 0 0 0 0 0
427 Zawadzka Ewa 54 0 0 0 0 0 0
428 Dłubak Zbigniew 54 0 0 0 0 0 0
429 Zemła Gustaw 54 0 0 0 0 0 0
430 Dłużniewski Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
431 Ziółkowski Jakub Julian 54 0 0 0 0 0 0
432 Dobiszewski Tomasz 54 0 0 0 0 0 0
433 Zubala Wojciech 54 0 0 0 0 0 0
434 Dobkowski Jan 54 0 0 0 0 0 0
435 Zwierzchowski Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
436 Doroszuk Wojciech 54 0 0 0 0 0 0
437 Żebrowska Alicja 54 0 0 0 0 0 0
438 Dowgiałło Zbigniew 54 0 0 0 0 0 0
439 Żuchnicki Waldemar 54 0 0 0 0 0 0
440 Dowling Mańka 54 0 0 0 0 0 0
441 Drogowski Jarema 54 0 0 0 0 0 0
442 Drożyńska Monika 54 0 0 0 0 0 0
443 Duda Waldemar 54 0 0 0 0 0 0
444 Dudziński Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
445 Dunikowski Xawery 54 0 0 0 0 0 0
446 Dyndo Wiktor 54 0 0 0 0 0 0
447 Dyrzyński Jacek 54 0 0 0 0 0 0
448 Dziaczkowski Jan 54 0 0 0 0 0 0
449 Markowski Eugeniusz 43 11 2 11 2 0 0
450 Dziadkiewicz Roman 54 0 0 0 0 0 0
451 Krygier Stefan 45 9 1 9 1 0 0
452 Sobczyk Marek 49 5 2 5 2 0 0
453 Tobis Andrzej 50 4 1 4 1 0 0
454 Dziędziora Jan 54 0 0 0 0 0 0
455 Susid Paweł 51 3 2 3 2 0 0
456 Stanek Zdzisław 51 3 1 3 1 0 0
457 Dziopak Maria 54 0 0 0 0 0 0
458 Rosenstein Erna 38 16 2 16 2 0 0
459 Broll Urszula 52 2 1 2 1 0 0
460 Dzwonik Urszula 54 0 0 0 0 0 0
461 Gieryszewski Ryszard 50 4 1 4 1 0 0
462 Falkowska Barbara 54 0 0 0 0 0 0
463 Stangret Maria 51 3 1 3 1 0 0
464 Fałat Antoni 54 0 0 0 0 0 0
465 Jachtoma Aleksandra 52 2 1 2 1 0 0
466 Fober Jerzy 54 0 0 0 0 0 0
467 Ziółkowski Kacper 53 1 1 1 1 0 0
468 Gaj Jacek 54 0 0 0 0 0 0
469 Gałecka Joanna 54 0 0 0 0 0 0
470 Gielniak Józef 54 0 0 0 0 0 0
471 Gliszczyński Krzysztof 54 0 0 0 0 0 0
472 Bodzianowski Cezary 47 7 1 7 1 0 0
473 Gnatowski Jerzy 54 0 0 0 0 0 0
474 Górecki Ryszard 50 4 1 4 1 0 0
475 Gniazdowska Bogna 54 0 0 0 0 0 0
476 Górecki Wojciech 54 0 0 0 0 0 0
477 Górna Katarzyna 54 0 0 0 0 0 0
478 Grabowski Artur 54 0 0 0 0 0 0
479 Grochocki Jerzy 54 0 0 0 0 0 0
480 Grospierre Nicolas 54 0 0 0 0 0 0
481 Grupa Krakowska Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
482 Grupa Wrocławska Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
483 Gruppa Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
484 Kraupe Janina 39 15 2 15 2 0 0
485 Grzyb-Jarodzka Bożena 54 0 0 0 0 0 0
486 Sienicki Jacek 43 11 2 11 2 0 0
487 Grzywacz Zbylut 50 4 1 4 1 0 0
488 Kowalik Marcin 53 1 1 1 1 0 0
489 Guntner Anna 54 0 0 0 0 0 0
490 Gutowski Mariusz 54 0 0 0 0 0 0
491 Hartwig Edward 54 0 0 0 0 0 0
492 Heliot Pascale 54 0 0 0 0 0 0
493 Janikowski Mieczysław 54 0 0 0 0 0 0
494 Jarnuszkiewicz Jerzy 54 0 0 0 0 0 0
495 Jasielski Przemysław 54 0 0 0 0 0 0
496 Jaworska Danuta 54 0 0 0 0 0 0
497 Umiastowski Andrzej 49 5 1 5 1 0 0
498 Joniak Juliusz 54 0 0 0 0 0 0
499 Marszałek Waldemar J. 50 4 1 4 1 0 0
500 Jurkiewicz Zdzisław 54 0 0 0 0 0 0
501 Skaper Ewa 51 3 1 3 1 0 0
502 Jurkowska-Blaschek Beata 54 0 0 0 0 0 0
503 Waligórska Anna 52 2 1 2 1 0 0
504 Juszkiewicz Ewa 54 0 0 0 0 0 0
505 Dawczak-Dębicki Adam 53 1 1 1 1 0 0
506 Karpowicz Sławomir 54 0 0 0 0 0 0
507 Karpowicz Katarzyna 54 0 0 0 0 0 0
508 Karwat Aleksandra 54 0 0 0 0 0 0
509 Kawalerowicz Marzena 54 0 0 0 0 0 0
510 Kawiorski Jarosław 54 0 0 0 0 0 0
511 Bednarczyk Andrzej 44 10 1 10 1 0 0
512 Kaźmierczak Władysław 54 0 0 0 0 0 0
513 Kruk Mariusz 50 4 1 4 1 0 0
514 Kidawski Piotr 54 0 0 0 0 0 0
515 Brzoska Sławomir 52 2 1 2 1 0 0
516 Kierzkowski Bronisław 54 0 0 0 0 0 0
517 Klaman Grzegorz 54 0 0 0 0 0 0
518 Myjak Adam 49 5 1 5 1 0 0
519 Sempoliński Jacek 51 3 1 3 1 0 0
520 Kmieć Piotr 54 0 0 0 0 0 0
521 Młodożeniec Jan 38 16 3 16 3 0 0
522 Knorowski Janusz 54 0 0 0 0 0 0
523 Rosołek Andrzej 53 1 1 1 1 0 0
524 Kobylarz Szymon 54 0 0 0 0 0 0
525 Kochanek-Zbroja Marta 54 0 0 0 0 0 0
526 Geppert Eugeniusz 46 8 1 8 1 0 0
527 Kokosiński Bartosz 54 0 0 0 0 0 0
528 Okołów Lech 47 7 1 7 1 0 0
529 Koło Klipsa Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
530 Gieraga Andrzej 49 5 1 5 1 0 0
531 Konik Anna 54 0 0 0 0 0 0
532 Sętowski Tomasz 51 3 1 3 1 0 0
533 Kopcewicz Tomasz 54 0 0 0 0 0 0
534 Ziemski Rajmund 37 17 2 17 2 0 0
535 Anto Maria 52 2 1 2 1 0 0
536 Kopik Piotr 54 0 0 0 0 0 0
537 Więcek Magdalena 46 8 1 8 1 0 0
538 Korolczuk Milena 54 0 0 0 0 0 0
539 Paklikowska-Winnicka Wanda 47 7 1 7 1 0 0
540 Korolkiewicz Łukasz 54 0 0 0 0 0 0
541 Bogusz Marian 48 6 1 6 1 0 0
542 Korszun Adam 54 0 0 0 0 0 0
543 Nacht-Samborski Artur 41 13 2 13 2 0 0
544 Kowalewski Paweł 44 10 1 10 1 0 0
545 Korzeniecka Katarzyna 54 0 0 0 0 0 0
546 Grzyb Ryszard 39 15 2 15 2 0 0
547 Kostenko Anna 54 0 0 0 0 0 0
548 Kotkowski Włodzimierz 54 0 0 0 0 0 0
549 Kowalski Grzegorz 54 0 0 0 0 0 0
550 Pawela Laura 50 4 1 4 1 0 0
551 Książek Bogumił 54 0 0 0 0 0 0
552 Rogiński Szymon 51 3 1 3 1 0 0
553 Kulisiewicz Tadeusz 54 0 0 0 0 0 0
554 Cybis Jan 53 1 1 1 1 0 0
555 Kulka Lilla 54 0 0 0 0 0 0
556 Kulka Tomasz 54 0 0 0 0 0 0
557 Kurant Agnieszka 54 0 0 0 0 0 0
558 Kuś Marek 54 0 0 0 0 0 0
559 Kuzyszyn Konrad 54 0 0 0 0 0 0
560 Lachowicz Andrzej 54 0 0 0 0 0 0
561 Jastrzębska Małgorzata 44 10 1 10 1 0 0
562 Lasecki Hugon 54 0 0 0 0 0 0
563 Kasprzyk Mikołaj 45 9 1 9 1 0 0
564 Laszenko Aleksander 54 0 0 0 0 0 0
565 Patrzyk Adam 46 8 1 8 1 0 0
566 Leder Wojciech 54 0 0 0 0 0 0
567 Wagner Jolanta 47 7 1 7 1 0 0
568 Lenica Alfred 54 0 0 0 0 0 0
569 Kokoryn Krzysztof 48 6 1 6 1 0 0
570 Lenica Jan 54 0 0 0 0 0 0
571 Łydżba Jacek 49 5 1 5 1 0 0
572 Lerka Grzegorz 54 0 0 0 0 0 0
573 Kiesner Maja 50 4 1 4 1 0 0
574 Lewandowska Danuta 54 0 0 0 0 0 0
575 Murawska Beata 51 3 1 3 1 0 0
576 Lewandowski Janusz 54 0 0 0 0 0 0
577 Kostrzewa Rafał 52 2 1 2 1 0 0
578 Lipski Roman 54 0 0 0 0 0 0
579 Przybylski Igor 47 7 1 7 1 0 0
580 Swinarska Katarzyna 53 1 1 1 1 0 0
581 Lisek Robert B. 54 0 0 0 0 0 0
582 Dunal Paweł 48 6 1 6 1 0 0
583 Lustyk Bogusław 54 0 0 0 0 0 0
584 Litwa Róża 51 3 1 3 1 0 0
585 Luxus Grupa artystyczna 54 0 0 0 0 0 0
586 Adamek Jakub 53 1 1 1 1 0 0
587 Łazikowski Edward 54 0 0 0 0 0 0
588 Łodziana Tadeusz 54 0 0 0 0 0 0
589 Łucjan Piotr 54 0 0 0 0 0 0
590 Ługowski Ryszard 54 0 0 0 0 0 0
591 Łukasik Mariusz 54 0 0 0 0 0 0
592 Maciuszkiewicz Roman 54 0 0 0 0 0 0
593 Maj Tamara 54 0 0 0 0 0 0
594 Majak Katarzyna 54 0 0 0 0 0 0
595 Majewski Lech 54 0 0 0 0 0 0
596 Makieła Katarzyna 54 0 0 0 0 0 0
597 Malewski Artur 54 0 0 0 0 0 0
598 Mańczyński Krzysztof 54 0 0 0 0 0 0
599 Wiśniewski Anastazy 47 7 1 7 1 0 0
600 Markiewicz Małgorzata 54 0 0 0 0 0 0
601 Marzec Sławomir 54 0 0 0 0 0 0
602 Maszlanko Mirosław 54 0 0 0 0 0 0
603 Maślankiewicz Jacek 54 0 0 0 0 0 0
604 Materka Bartek 54 0 0 0 0 0 0
605 Antoniewicz Mirosław 50 4 1 4 1 0 0
606 Matyszewski Paweł 54 0 0 0 0 0 0
607 Trzybulska Barbara 53 1 1 1 1 0 0
608 Mazurkiewicz Alfons 54 0 0 0 0 0 0
609 Michalak Jan 54 0 0 0 0 0 0