Ranking 2012

Artyści Ranking 2012 Galerie
komercyjne
Galerie
niekomercyjne
L.p. O artyście Nazwisko Imię Miejsce Punktacja Notowania Punktacja Notowania Punktacja Notowania
1 Azorro Grupa artystyczna 52 0 0 0 0 0 0
2 Rodziński Stanisław 52 0 0 0 0 0 0
3 Bałdyga Janusz 52 0 0 0 0 0 0
4 Rogalski Zbigiew 52 0 0 0 0 0 0
5 Bednarczyk Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
6 Rogiński Szymon 52 0 0 0 0 0 0
7 Bednarski Grzegorz 52 0 0 0 0 0 0
8 Rolke Tadeusz 52 0 0 0 0 0 0
9 Berdyszak Marcin 52 0 0 0 0 0 0
10 Rosołek Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
11 Bereś Bettina 52 0 0 0 0 0 0
12 Rosołowicz Jerzy 52 0 0 0 0 0 0
13 Bialik Grzegorz 52 0 0 0 0 0 0
14 Rózga Leszek 52 0 0 0 0 0 0
15 Bielawski Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
16 Różycki Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
17 Bielecka Małgorzata 52 0 0 0 0 0 0
18 Rumas Robert 52 0 0 0 0 0 0
19 Bielecki Jerzy 52 0 0 0 0 0 0
20 Rumiak Sławomir 52 0 0 0 0 0 0
21 Bies Piotr 52 0 0 0 0 0 0
22 Rybczyński Zbigniew 52 0 0 0 0 0 0
23 Biskupska Bożena 52 0 0 0 0 0 0
24 Ryszka Adolf 52 0 0 0 0 0 0
25 Blukacz Zbigniew 52 0 0 0 0 0 0
26 Ryszka Aleksander 52 0 0 0 0 0 0
27 Błachnio Henryk 52 0 0 0 0 0 0
28 Rytka Zygmunt 52 0 0 0 0 0 0
29 Błoński Aleksander 52 0 0 0 0 0 0
30 Rząsa Antoni 52 0 0 0 0 0 0
31 Bodzianowski Cezary 52 0 0 0 0 0 0
32 Rzepecki Adam 52 0 0 0 0 0 0
33 Bogacka Agata 52 0 0 0 0 0 0
34 Rzepiński Czesław 52 0 0 0 0 0 0
35 Borkowski Paweł 52 0 0 0 0 0 0
36 Saciłowski Tomasz 52 0 0 0 0 0 0
37 Borowski Tymek 52 0 0 0 0 0 0
38 Sadley Wojciech 52 0 0 0 0 0 0
39 Borowski Włodzimierz 52 0 0 0 0 0 0
40 Sapetto Marek 52 0 0 0 0 0 0
41 Brodowska Dorota 52 0 0 0 0 0 0
42 Sekuła Ryszard 52 0 0 0 0 0 0
43 Broll Urszula 52 0 0 0 0 0 0
44 Sędzia Główny Grupa artystyczna 52 0 0 0 0 0 0
45 Bruszewski Wojciech 52 0 0 0 0 0 0
46 Sętowski Tomasz 52 0 0 0 0 0 0
47 Brzechwa Krystyna 52 0 0 0 0 0 0
48 Siara Tadeusz Michał 52 0 0 0 0 0 0
49 Brzoska Sławomir 52 0 0 0 0 0 0
50 Sikorski Mirosław 52 0 0 0 0 0 0
51 Budka Józef 52 0 0 0 0 0 0
52 Siudmak Wojciech 52 0 0 0 0 0 0
53 Budny Michał 52 0 0 0 0 0 0
54 Skaper Ewa 52 0 0 0 0 0 0
55 Bujnowska Aleksanda 52 0 0 0 0 0 0
56 Smerek-Bielecka Mirosława 52 0 0 0 0 0 0
57 Bujnowski Rafał 52 0 0 0 0 0 0
58 Sobocki Leszek 52 0 0 0 0 0 0
59 Burska Bogna 52 0 0 0 0 0 0
60 Sokołowska Barbara 52 0 0 0 0 0 0
61 Cebula Zbigniew 52 0 0 0 0 0 0
62 Solisz Marian 52 0 0 0 0 0 0
63 Chlebek Monika 52 0 0 0 0 0 0
64 Sołowiej Krzysztof 52 0 0 0 0 0 0
65 Chmielewski Olgierd 52 0 0 0 0 0 0
66 Stachyra Michał 52 0 0 0 0 0 0
67 Cisowski Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
68 Stanek Zdzisław 52 0 0 0 0 0 0
69 Cybińska Krystyna 52 0 0 0 0 0 0
70 Stanny Janusz 52 0 0 0 0 0 0
71 Czajkowski Sławek 52 0 0 0 0 0 0
72 Stern Jonasz 52 0 0 0 0 0 0
73 Czaplicki Krystian 52 0 0 0 0 0 0
74 Stępiński Maciej 52 0 0 0 0 0 0
75 Czapska Beata 52 0 0 0 0 0 0
76 Stokłosa Łukasz 52 0 0 0 0 0 0
77 Czartoryski Konstanty 52 0 0 0 0 0 0
78 Susid Paweł 52 0 0 0 0 0 0
79 Czycz Dawid 52 0 0 0 0 0 0
80 Swinarska Katarzyna 52 0 0 0 0 0 0
81 Ćwiertniewicz Wojciech 52 0 0 0 0 0 0
82 Szajna Józef 52 0 0 0 0 0 0
83 Daniel Krysta 52 0 0 0 0 0 0
84 Szancenbach Jan 52 0 0 0 0 0 0
85 Dąbrowski Mariusz 52 0 0 0 0 0 0
86 Szaybo Rosław 52 0 0 0 0 0 0
87 Dłużniewski Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
88 Szczepański Władysław 52 0 0 0 0 0 0
89 Dobiszewski Tomasz 52 0 0 0 0 0 0
90 Szczęsny Marek 52 0 0 0 0 0 0
91 Doroszuk Wojciech 52 0 0 0 0 0 0
92 Szczypiński Mateusz 52 0 0 0 0 0 0
93 Dowgiałło Zbigniew 52 0 0 0 0 0 0
94 Szejnoch Kamila 52 0 0 0 0 0 0
95 Dowling Mańka 52 0 0 0 0 0 0
96 Szpakowski Wacław 52 0 0 0 0 0 0
97 Drozd Grzegorz 52 0 0 0 0 0 0
98 Szpringer Włodzimierz 52 0 0 0 0 0 0
99 Duda Waldemar 52 0 0 0 0 0 0
100 Szpyt Janusz 52 0 0 0 0 0 0
101 Chudzicki Michał 52 0 0 0 0 0 0
102 Dunal Paweł 52 0 0 0 0 0 0
103 Sztuka Jacek 52 0 0 0 0 0 0
104 Dunikowski Xawery 52 0 0 0 0 0 0
105 Szurek Piotr 52 0 0 0 0 0 0
106 Dyndo Wiktor 52 0 0 0 0 0 0
107 Szuszkiewicz Michał 52 0 0 0 0 0 0
108 Dyrzyński Jacek 52 0 0 0 0 0 0
109 Szwacz Bogusław 52 0 0 0 0 0 0
110 Dziaczkowski Jan 52 0 0 0 0 0 0
111 Szymankiewicz Małgorzata 52 0 0 0 0 0 0
112 Dziadkiewicz Roman 52 0 0 0 0 0 0
113 Śmietanka Grupa artystyczna 52 0 0 0 0 0 0
114 Dzienkiewicz Marek 52 0 0 0 0 0 0
115 Świder Michał 52 0 0 0 0 0 0
116 Dziędziora Jan 52 0 0 0 0 0 0
117 Taranczewski Wacław 52 0 0 0 0 0 0
118 Dziopak Maria 52 0 0 0 0 0 0
119 Targońska Maria 52 0 0 0 0 0 0
120 Dzwonik Urszula 52 0 0 0 0 0 0
121 Terlikowska Elżbieta 52 0 0 0 0 0 0
122 Falkowska Barbara 52 0 0 0 0 0 0
123 Toman Sławomir 52 0 0 0 0 0 0
124 Fałat Antoni 52 0 0 0 0 0 0
125 Tomasik Marta 52 0 0 0 0 0 0
126 Fliciński Jarosław 52 0 0 0 0 0 0
127 Tomaszewski Henryk Albin 52 0 0 0 0 0 0
128 Fober Jerzy 52 0 0 0 0 0 0
129 Tomaszewski Christian 52 0 0 0 0 0 0
130 Fogtt Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
131 Truszkowski Jerzy 52 0 0 0 0 0 0
132 Gałecka Joanna 52 0 0 0 0 0 0
133 Trzybulska Barbara 52 0 0 0 0 0 0
134 Gancarz Ryszard 52 0 0 0 0 0 0
135 Turzeniecka Gosia 52 0 0 0 0 0 0
136 Gaskon Alicja 52 0 0 0 0 0 0
137 Tyburski Jerzy 52 0 0 0 0 0 0
138 Gielniak Józef 52 0 0 0 0 0 0
139 Tylka Mieszko 52 0 0 0 0 0 0
140 Gieraga Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
141 Tyszkiewicz Teresa 52 0 0 0 0 0 0
142 Gilewicz Wojciech 52 0 0 0 0 0 0
143 Umiastowski Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
144 Gliszczyński Krzysztof 52 0 0 0 0 0 0
145 Usarewicz Roman 52 0 0 0 0 0 0
146 Gnatowski Jerzy 52 0 0 0 0 0 0
147 Vasina Dariusz 52 0 0 0 0 0 0
148 Gniazdowska Bogna 52 0 0 0 0 0 0
149 Wachowski Piotr 52 0 0 0 0 0 0
150 Górecki Wojciech 52 0 0 0 0 0 0
151 Wachowski Przemysław 52 0 0 0 0 0 0
152 Górecki Ryszard 52 0 0 0 0 0 0
153 Wagner Jolanta 52 0 0 0 0 0 0
154 Górna Katarzyna 52 0 0 0 0 0 0
155 Walczak Ireneusz 52 0 0 0 0 0 0
156 Gramatyka Eugeniusz 52 0 0 0 0 0 0
157 Waligórska Anna 52 0 0 0 0 0 0
158 Grochocki Jerzy 52 0 0 0 0 0 0
159 Waliszewski Zygmunt 52 0 0 0 0 0 0
160 Grupa Krakowska Grupa artystyczna 52 0 0 0 0 0 0
161 Waniek Henryk 52 0 0 0 0 0 0
162 Grupa Wrocławska Grupa artystyczna 52 0 0 0 0 0 0
163 Waras Mariusz 52 0 0 0 0 0 0
164 Gruppa Grupa artystyczna 52 0 0 0 0 0 0
165 Warsztat Formy Filmowej Grupa artystyczna 52 0 0 0 0 0 0
166 Grzyb-Jarodzka Bożena 52 0 0 0 0 0 0
167 Warzecha Gregor 52 0 0 0 0 0 0
168 Grzywacz Zbylut 52 0 0 0 0 0 0
169 Wasilewski Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
170 Hartwig Edward 52 0 0 0 0 0 0
171 Wawro Marek 52 0 0 0 0 0 0
172 Heliot Pascale 52 0 0 0 0 0 0
173 Wejman Stanisław 52 0 0 0 0 0 0
174 Huculak Łukasz 52 0 0 0 0 0 0
175 Węglowski Apoloniusz 52 0 0 0 0 0 0
176 Jabłońska Elżbieta 52 0 0 0 0 0 0
177 Wieczorek Stanisław 52 0 0 0 0 0 0
178 Jackowski Krzysztof 52 0 0 0 0 0 0
179 Wielek-Mandrela Małgorzata 52 0 0 0 0 0 0
180 Jagielski Jacek 52 0 0 0 0 0 0
181 Więcek Magdalena 52 0 0 0 0 0 0
182 Jakubowicz Rafał 52 0 0 0 0 0 0
183 Wilczyk Wojciech 52 0 0 0 0 0 0
184 Janikowski Mieczysław 52 0 0 0 0 0 0
185 Winiecki Wiesław 52 0 0 0 0 0 0
186 Janiszewska Anna 52 0 0 0 0 0 0
187 Wiśniewski Anastazy 52 0 0 0 0 0 0
188 Jarnuszkiewicz Jerzy 52 0 0 0 0 0 0
189 Witkowska Anna 52 0 0 0 0 0 0
190 Jarodzki Paweł 52 0 0 0 0 0 0
191 Władysław Kaźmierczak Ewa Rybska Grupa artystyczna 52 0 0 0 0 0 0
192 Jasielski Przemysław 52 0 0 0 0 0 0
193 Wollny Zorka 52 0 0 0 0 0 0
194 Jaworska Danuta 52 0 0 0 0 0 0
195 Wolski Xawery 52 0 0 0 0 0 0
196 Jurkiewicz Zdzisław 52 0 0 0 0 0 0
197 Woźniak Joanna Tekla 52 0 0 0 0 0 0
198 Jurkowska-Blaschek Beata 52 0 0 0 0 0 0
199 Woźniak Ryszard 52 0 0 0 0 0 0
200 Juszkiewicz Ewa 52 0 0 0 0 0 0
201 Wrońska Maria 52 0 0 0 0 0 0
202 Kaczmarek Krzysztof 52 0 0 0 0 0 0
203 Yerka Jacek 52 0 0 0 0 0 0
204 Kalinowski Tadeusz 52 0 0 0 0 0 0
205 Zając Iwona 52 0 0 0 0 0 0
206 Kapusta Janusz 52 0 0 0 0 0 0
207 Zamojski Honza 52 0 0 0 0 0 0
208 Karpowicz Sławomir 52 0 0 0 0 0 0
209 Zawadzka Ewa 52 0 0 0 0 0 0
210 Karpowicz Katarzyna 52 0 0 0 0 0 0
211 Zdunek Karolina 52 0 0 0 0 0 0
212 Karwat Aleksandra 52 0 0 0 0 0 0
213 Zieliński Jerzy 52 0 0 0 0 0 0
214 Kasprzyk Mikołaj 52 0 0 0 0 0 0
215 Ziółkowski Kacper 52 0 0 0 0 0 0
216 Rosenstein Erna 52 0 0 0 0 0 0
217 Kawalerowicz Marzena 52 0 0 0 0 0 0
218 Zubala Wojciech 52 0 0 0 0 0 0
219 Kawiorski Jarosław 52 0 0 0 0 0 0
220 Zwierz-Ciok Krzysztofa 52 0 0 0 0 0 0
221 Kaźmierczak Władysław 52 0 0 0 0 0 0
222 Zwierzchowski Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
223 Kenar Antoni 52 0 0 0 0 0 0
224 Zygadlewicz Katarzyna 52 0 0 0 0 0 0
225 Kidawski Piotr 52 0 0 0 0 0 0
226 Żółcińska Izabela 52 0 0 0 0 0 0
227 Kierzkowski Bronisław 52 0 0 0 0 0 0
228 Żuchnicki Waldemar 52 0 0 0 0 0 0
229 Kiesner Maja 52 0 0 0 0 0 0
230 Żuławski Marek 52 0 0 0 0 0 0
231 Kmieć Piotr 52 0 0 0 0 0 0
232 Knorowski Janusz 52 0 0 0 0 0 0
233 Koba Stanisław 52 0 0 0 0 0 0
234 Kobylarz Szymon 52 0 0 0 0 0 0
235 Kochanek-Zbroja Marta 52 0 0 0 0 0 0
236 Koeke Justyna 52 0 0 0 0 0 0
237 Kokoryn Krzysztof 52 0 0 0 0 0 0
238 Kokosiński Bartosz 52 0 0 0 0 0 0
239 Koło Klipsa Grupa artystyczna 52 0 0 0 0 0 0
240 Konieczny Marek 52 0 0 0 0 0 0
241 Konik Anna 52 0 0 0 0 0 0
242 Kopcewicz Tomasz 52 0 0 0 0 0 0
243 Kopik Piotr 52 0 0 0 0 0 0
244 Dawczak-Dębicki Adam 52 0 0 0 0 0 0
245 Korszun Adam 52 0 0 0 0 0 0
246 Korzeniecka Katarzyna 52 0 0 0 0 0 0
247 Kostenko Anna 52 0 0 0 0 0 0
248 Kostrzewa Rafał 52 0 0 0 0 0 0
249 Kowalik Marcin 52 0 0 0 0 0 0
250 Kowalska-Owczarek Agnieszka 52 0 0 0 0 0 0
251 Kowalski Grzegorz 52 0 0 0 0 0 0
252 Okołów Lech 52 0 0 0 0 0 0
253 Kowalski Piotr C. 52 0 0 0 0 0 0
254 Kozakiewicz Jarosław 52 0 0 0 0 0 0
255 Krynicki Nikifor 52 0 0 0 0 0 0
256 Książek Bogumił 52 0 0 0 0 0 0
257 Kulisiewicz Tadeusz 52 0 0 0 0 0 0
258 Kulka Lilla 52 0 0 0 0 0 0
259 Kurak Maciej 52 0 0 0 0 0 0
260 Kurant Agnieszka 52 0 0 0 0 0 0
261 Kurka Piotr 52 0 0 0 0 0 0
262 Kuzyszyn Konrad 52 0 0 0 0 0 0
263 Kwiek Przemysław 52 0 0 0 0 0 0
264 Kwiek Paweł 52 0 0 0 0 0 0
265 KwieKulik - Przemysław Kwiek Zofia Kulik Grupa artystyczna 52 0 0 0 0 0 0
266 Artymowska Zofia 52 0 0 0 0 0 0
267 Lasecki Hugon 52 0 0 0 0 0 0
268 Bąk Karol 52 0 0 0 0 0 0
269 Laszenko Aleksander 52 0 0 0 0 0 0
270 Bąkowski Jakub 52 0 0 0 0 0 0
271 Leder Wojciech 52 0 0 0 0 0 0
272 Berdowska Tamara 52 0 0 0 0 0 0
273 Lenica Alfred 52 0 0 0 0 0 0
274 Borowski Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
275 Lerka Grzegorz 52 0 0 0 0 0 0
276 Bożek Kacper 52 0 0 0 0 0 0
277 Lewandowska Danuta 52 0 0 0 0 0 0
278 Cieślewicz Roman 52 0 0 0 0 0 0
279 Lewandowski Janusz 52 0 0 0 0 0 0
280 Czerniawski Józef 52 0 0 0 0 0 0
281 Lewczuk Sławomir 52 0 0 0 0 0 0
282 Drzewiński Mariusz 52 0 0 0 0 0 0
283 Lewicka Olga 52 0 0 0 0 0 0
284 Grabowski Jerzy 52 0 0 0 0 0 0
285 Lipski Roman 52 0 0 0 0 0 0
286 Hofman Vlastimil 52 0 0 0 0 0 0
287 Lisek Robert B. 52 0 0 0 0 0 0
288 Kalinowska Agnieszka 52 0 0 0 0 0 0
289 Litwa Róża 52 0 0 0 0 0 0
290 Karbowniczek Janusz 52 0 0 0 0 0 0
291 Lustyk Bogusław 52 0 0 0 0 0 0
292 Karny Alfons 52 0 0 0 0 0 0
293 Ładnie Grupa artystyczna 52 0 0 0 0 0 0
294 Karwat Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
295 Łazarczyk Wojciech 52 0 0 0 0 0 0
296 Korczowski Bogdan 52 0 0 0 0 0 0
297 Łazikowski Edward 52 0 0 0 0 0 0
298 Kunz Włodzimierz 52 0 0 0 0 0 0
299 Łódź Kaliska Grupa artystyczna 52 0 0 0 0 0 0
300 Lubińska Magdalena 52 0 0 0 0 0 0
301 Łucjan Piotr 52 0 0 0 0 0 0
302 Michałowska Agata 52 0 0 0 0 0 0
303 Kotkowski Włodzimierz 52 0 0 0 0 0 0
304 Łukasik Mariusz 52 0 0 0 0 0 0
305 Misiak Michał 52 0 0 0 0 0 0
306 Łydżba Jacek 52 0 0 0 0 0 0
307 Mroszczak Józef 52 0 0 0 0 0 0
308 Maciejowski Marcin 52 0 0 0 0 0 0
309 Myca Anna 52 0 0 0 0 0 0
310 Maciuszkiewicz Roman 52 0 0 0 0 0 0
311 Niwelińska Monika 52 0 0 0 0 0 0
312 Maj Tamara 52 0 0 0 0 0 0
313 Otocki Bartłomiej 52 0 0 0 0 0 0
314 Majewski Lech 52 0 0 0 0 0 0
315 Panek Anna 52 0 0 0 0 0 0
316 Jastrzębska Małgorzata 52 0 0 0 0 0 0
317 Makieła Katarzyna 52 0 0 0 0 0 0
318 Płotnicka Anna 52 0 0 0 0 0 0
319 Maleszewski Zbigniew 52 0 0 0 0 0 0
320 Podsiadły Leon 52 0 0 0 0 0 0
321 Małkowski Eugeniusz 52 0 0 0 0 0 0
322 Przebindowski Artur 52 0 0 0 0 0 0
323 Mańczyński Krzysztof 52 0 0 0 0 0 0
324 Puczel Jarosław 52 0 0 0 0 0 0
325 Markiewicz Małgorzata 52 0 0 0 0 0 0
326 Roszkowski Aleksander 52 0 0 0 0 0 0
327 Markul Angelika 52 0 0 0 0 0 0
328 Scheuring Justyna 52 0 0 0 0 0 0
329 Marzec Sławomir 52 0 0 0 0 0 0
330 Siemińska Maja 52 0 0 0 0 0 0
331 Maszlanko Mirosław 52 0 0 0 0 0 0
332 Skąpski Łukasz 52 0 0 0 0 0 0
333 Starczewski Antoni 52 0 0 0 0 0 0
334 Matecki Przemysław 52 0 0 0 0 0 0
335 Sobkowiak Tadeusz 52 0 0 0 0 0 0
336 Materka Bartek 52 0 0 0 0 0 0
337 Sokolnicka Kama 52 0 0 0 0 0 0
338 Matuszewski Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
339 Sosnowska Agnieszka Eva 52 0 0 0 0 0 0
340 Matyszewski Paweł 52 0 0 0 0 0 0
341 Stolorz Józef 52 0 0 0 0 0 0
342 Mazurkiewicz Alfons 52 0 0 0 0 0 0
343 Strumiński Jerzy 52 0 0 0 0 0 0
344 Menderek Paweł 52 0 0 0 0 0 0
345 Truściński Przemysław 52 0 0 0 0 0 0
346 Michalak Jan 52 0 0 0 0 0 0
347 Turewicz-Lafranchi Małgorzata 52 0 0 0 0 0 0
348 Stawowy-Dombrowska Halina 52 0 0 0 0 0 0
349 Michał Szuszkiewicz & Dorota Kozieradzka Grupa artystyczna 52 0 0 0 0 0 0
350 Wieczorek Karol 52 0 0 0 0 0 0
351 Michowska Agata 52 0 0 0 0 0 0
352 Wieczorek Bartek 52 0 0 0 0 0 0
353 Mierzejewski Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
354 Wilk Urszula 52 0 0 0 0 0 0
355 Mikołajczyk Antoni 52 0 0 0 0 0 0
356 Witz Ignacy 52 0 0 0 0 0 0
357 Mikulski Kazimierz 52 0 0 0 0 0 0
358 Włodarski Marek 52 0 0 0 0 0 0
359 Molenda Adam 52 0 0 0 0 0 0
360 Wojnarowski Jakub 52 0 0 0 0 0 0
361 Moryciński Grzegorz 52 0 0 0 0 0 0
362 Wojnecki Stefan 52 0 0 0 0 0 0
363 Moskwa Magdalena 52 0 0 0 0 0 0
364 Ziemski Jan 52 0 0 0 0 0 0
365 Mucha Eugeniusz 52 0 0 0 0 0 0
366 Murak Teresa 52 0 0 0 0 0 0
367 Murawska Beata 52 0 0 0 0 0 0
368 Musiał Krzysztof 52 0 0 0 0 0 0
369 Nesterowicz Anna 52 0 0 0 0 0 0
370 Neue Bieriemiennost Grupa artystyczna 52 0 0 0 0 0 0
371 Niedziółka Natasza 52 0 0 0 0 0 0
372 Niespodziewana Małgorzata Malwina 52 0 0 0 0 0 0
373 Nikic Ivo 52 0 0 0 0 0 0
374 Novak-Zempliński Maksymilian 52 0 0 0 0 0 0
375 Nowacki Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
376 Nowak Marzena 52 0 0 0 0 0 0
377 Nowak Rafał 52 0 0 0 0 0 0
378 Nowakowski Jacek 52 0 0 0 0 0 0
379 Nowakowski Radosław 52 0 0 0 0 0 0
380 Nowiński Marian 52 0 0 0 0 0 0
381 Obrzydowski Wiesław 52 0 0 0 0 0 0
382 Uklański Piotr 52 0 0 0 0 0 0
383 Omulecki Igor 52 0 0 0 0 0 0
384 Oraczewski Krzysztof 52 0 0 0 0 0 0
385 Orlikowska Anna 52 0 0 0 0 0 0
386 Ostrowski Kazimierz 52 0 0 0 0 0 0
387 Owidzka Jolanta 52 0 0 0 0 0 0
388 Drożyńska Monika 52 0 0 0 0 0 0
389 Paklikowska-Winnicka Wanda 52 0 0 0 0 0 0
390 Pala Dariusz 52 0 0 0 0 0 0
391 Paluszkiewicz Julita 52 0 0 0 0 0 0
392 Pałka Witold 52 0 0 0 0 0 0
393 Pałucha Jacek 52 0 0 0 0 0 0
394 Partum Ewa 52 0 0 0 0 0 0
395 Partum Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
396 Partyka Tomasz 52 0 0 0 0 0 0
397 Pastwa Janusz 52 0 0 0 0 0 0
398 Patalita Lucyna 52 0 0 0 0 0 0
399 Patrzyk Adam 52 0 0 0 0 0 0
400 Pawela Laura 52 0 0 0 0 0 0
401 Pawlik Joanna 52 0 0 0 0 0 0
402 Pawłowski Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
403 Pawłowski Marcin 52 0 0 0 0 0 0
404 Pawszak Sławomir 52 0 0 0 0 0 0
405 Pąkowski Wojciech 52 0 0 0 0 0 0
406 Pello Ewa 52 0 0 0 0 0 0
407 Rysiński Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
408 Pepłoński Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
409 Perszko Jarosław 52 0 0 0 0 0 0
410 Piekarska-Freudenreich Emilia 52 0 0 0 0 0 0
411 Piotrowicz Jerzy 52 0 0 0 0 0 0
412 Piotrowski Zygmunt 52 0 0 0 0 0 0
413 Kruk Mariusz 52 0 0 0 0 0 0
414 Piotrowski Michał 52 0 0 0 0 0 0
415 Pityński Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
416 Podkański Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
417 Podlaska Dorota 52 0 0 0 0 0 0
418 Polisiewicz Aleksandra 52 0 0 0 0 0 0
419 Potworowski Piotr 52 0 0 0 0 0 0
420 Późniak Marian 52 0 0 0 0 0 0
421 Przybylski Igor 52 0 0 0 0 0 0
422 Przyjemska Mariola 52 0 0 0 0 0 0
423 Ptak Bogdan 52 0 0 0 0 0 0
424 Pustoła Konrad 52 0 0 0 0 0 0
425 Adamek Jakub 52 0 0 0 0 0 0
426 Pyrlik Maria Luiza 52 0 0 0 0 0 0
427 Alicja Karska & Aleksandra Went Grupa artystyczna 52 0 0 0 0 0 0
428 Radziewicz Tomasz 52 0 0 0 0 0 0
429 Ambroziak Sylwester 52 0 0 0 0 0 0
430 Radziszewski Karol 52 0 0 0 0 0 0
431 Anto Maria 52 0 0 0 0 0 0
432 Ratajski Sławomir 52 0 0 0 0 0 0
433 Augustin Krzysztof 52 0 0 0 0 0 0
434 Reinert Anna 52 0 0 0 0 0 0
435 Tarkawian Mariusz 51 1 1 0 0 1 1
436 Lachowicz Andrzej 43 9 1 0 0 9 1
437 Kosałka Jerzy 44 8 1 0 0 8 1
438 Luxus Grupa artystyczna 45 7 1 0 0 7 1
439 Wałaszek Krzysztof 46 6 1 0 0 6 1
440 Hałas Józef 48 4 1 0 0 4 1
441 Cecuła Marek 50 2 1 0 0 2 1
442 Guntner Anna 44 8 1 8 1 0 0
443 Kuryluk Ewa 46 6 1 6 1 0 0
444 Kraupe Janina 51 1 1 1 1 0 0
445 Białecka Beata 50 2 1 2 1 0 0
446 Bańda Basia 51 1 1 1 1 0 0
447 Dłużewski Jacek 43 9 1 0 0 9 1
448 Lutyński Piotr 44 8 1 0 0 8 1
449 Kuś Marek 46 6 1 0 0 6 1
450 Klimek Krzysztof 47 5 1 0 0 5 1
451 Czwartos Ignacy 48 4 1 0 0 4 1
452 Głogowski Wojciech 50 2 1 0 0 2 1
453 Dłubak Zbigniew 44 8 1 0 0 8 1
454 Chwałczyk Jan 48 4 1 0 0 4 1
455 Blum-Kwiatkowski Gerard Jurgen 50 2 1 0 0 2 1
456 Wyrzykowski Piotr 42 10 1 0 0 10 1
457 Baumgart Anna 43 9 1 0 0 9 1
458 Józefowicz Katarzyna 44 8 1 0 0 8 1
459 Grabowski Artur 49 3 1 0 0 3 1
460 Smoczyński Mikołaj 44 8 1 0 0 8 1
461 Kobzdej Aleksander 42 10 1 10 1 0 0
462 Oberlander Marek 48 4 1 4 1 0 0
463 Łodziana Tadeusz 51 1 1 1 1 0 0
464 Orłowski Franciszek 49 3 1 0 0 3 1
465 Szeszycka Katarzyna 45 7 1 7 1 0 0
466 Geppert Eugeniusz 49 3 1 3 1 0 0
467 Sempoliński Jacek 51 1 1 1 1 0 0
468 Tobis Andrzej 47 5 1 5 1 0 0
469 Bieniasz Maciej 51 1 1 1 1 0 0
470 Maślankiewicz Jacek 48 4 1 0 0 4 1
471 Sawicka Jadwiga 48 4 1 4 1 0 0
472 Majak Katarzyna 50 2 1 2 1 0 0
473 Gostomski Zbigniew 44 8 1 0 0 8 1
474 Gaj Jacek 43 9 1 9 1 0 0
475 Kurzawski Andrzej 46 6 1 6 1 0 0
476 Okińczyc Andrzej 47 5 1 5 1 0 0
477 Lenica Jan 45 7 1 7 1 0 0
478 Dudziński Andrzej 47 5 1 5 1 0 0
479 Rosocha Wiesław 48 4 1 4 1 0 0
480 Zaborowski Michał 44 8 1 8 1 0 0
481 Ziółkowski Jakub Julian 48 4 1 4 1 0 0
482 Zakrzewski Włodzimierz Jan 49 3 1 3 1 0 0
483 Korolkiewicz Łukasz 50 2 1 2 1 0 0
484 Młodożeniec Piotr 51 1 1 1 1 0 0
485 Waliszewska Aleksandra 44 8 1 8 1 0 0
486 Gomulicki Maurycy 45 7 1 7 1 0 0
487 Rutkiewicz Iwo 46 6 1 6 1 0 0
488 Buczkowska Dorota 51 1 1 1 1 0 0
489 Mierzejewska Anna 50 2 1 2 1 0 0
490 Antoniewicz Mirosław 51 1 1 1 1 0 0
491 Dajewska Małgorzata 48 4 1 0 0 4 1
492 Kalina Jerzy 49 3 1 0 0 3 1
493 Linke Bronisław 50 2 1 0 0 2 1
494 Twardowski Lech 51 1 1 0 0 1 1
495 Rajkowska Joanna 44 8 1 0 0 8 1
496 Molska Anna 49 3 1 0 0 3 1
497 Grospierre Nicolas 45 7 1 0 0 7 1
498 Kowalski Tomasz 49 3 1 0 0 3 1
499 Jastrubczak Łukasz 50 2 1 0 0 2 1
500 Ziemski Rajmund 50 2 1 2 1 0 0
501 Ziomkowska Erwina 51 1 1 0 0 1 1
502 Szwed Monika 47 5 1 5 1 0 0
503 Dawidek-Gryglicka Małgorzata 49 3 1 3 1 0 0
504 Kałucki Jerzy 50 2 1 2 1 0 0
505 The Krasnals Grupa artystyczna 43 9 1 9 1 0 0
506 Surowiec Łukasz 47 5 1 5 1 0 0
507 Makowski Tadeusz 49 3 1 3 1 0 0
508 Schlabs Bronisław 46 6 1 6 1 0 0
509 Malewski Artur 50 2 1 2 1 0 0
510 Ska Aleksandra 51 1 1 1 1 0 0
511 Berlewi Henryk 46 6 1 6 1 0 0
512 Czapla Marian 47 5 1 5 1 0 0
513 Jałowiński Dominik 48 4 1 4 1 0 0
514 Wysocki Piotr 51 1 1 1 1 0 0
515 Kowalewski Paweł 46 6 1 6 1 0 0
516 Grzeszykowska Aneta 47 5 1 5 1 0 0
517 Ciężki Jakub 48 4 1 4 1 0 0
518 Kulka Tomasz 49 3 1 3 1 0 0
519 Drogowski Jarema 50 2 1 2 1 0 0
520 Jastrzębski Adam 51 1 1 1 1 0 0
521 Nacht-Samborski Artur 43 9 1 9 1 0 0
522 Grabiański Janusz 48 4 1 4 1 0 0
523 Chromy Bronisław 48 4 1 4 1 0 0
524 Krygier Stefan 43 9 1 9 1 0 0
525 Starowieyski Antoni 46 6 1 6 1 0 0
526 Narkiewicz Edward 49 3 1 3 1 0 0
527 Gieryszewski Ryszard 50 2 1 2 1 0 0
528 Jachtoma Aleksandra 51 1 1 1 1 0 0
529 Klaman Grzegorz 45 7 1 0 0 7 1
530 Starska Magdalena 45 7 1 0 0 7 1
531 Brzeski Olaf 46 6 1 0 0 6 1
532 Misiorny Dawid 48 4 1 0 0 4 1
533 Olszowy Dominika 49 3 1 0 0 3 1
534 Giwer Daria 51 1 1 0 0 1 1
535 Zemła Gustaw 46 6 1 0 0 6 1
536 Radke Marek 47 5 1 0 0 5 1
537 Łapiński Tadeusz 50 2 1 2 1 0 0
538 Pamuła Jan 51 1 1 1 1 0 0
539 Minciel Eugeniusz 48 4 1 4 1 0 0
540 Nitka Zdzisław 49 3 1 3 1 0 0
541 Aleksiun Jan Jaromir 50 2 1 2 1 0 0
542 Maciejewski Zbysław 47 5 1 0 0 5 1
543 Stachańczyk Grzegorz 49 3 1 0 0 3 1
544 Kołpanowicz Marcin 50 2 1 0 0 2 1
545 Izdebski Krzysztof 51 1 1 0 0 1 1
546 Bogusz Marian 51 1 1 1 1 0 0
547 Maśluszczak Franciszek 47 5 1 5 1 0 0
548 Naliwajko Piotr 48 4 1 4 1 0 0
549 Joniak Juliusz 49 3 1 3 1 0 0
550 Marszałek Waldemar J. 50 2 1 2 1 0 0
551 Panfil Józef 51 1 1 1 1 0 0
552 Bednarski Krzysztof 51 1 1 0 0 1 1
553 Urbanowicz Dorota 48 4 1 4 1 0 0
554 Tarabuła Janusz 49 3 1 3 1 0 0
555 Sobol-Wejman Anna 46 6 1 6 1 0 0
556 Skórczewski Krzysztof 47 5 1 5 1 0 0
557 Baran Tomasz 44 8 1 8 1 0 0
558 Rolando Bianka 46 6 1 6 1 0 0
559 Janin Zuzanna 44 8 1 0 0 8 1
560 Waśko Ryszard 46 6 1 0 0 6 1
561 Żebrowska Alicja 47 5 1 0 0 5 1
562 Zarzycka Ewa 48 4 1 0 0 4 1
563 Kozak Tomasz 49 3 1 0 0 3 1
564 Mioduszewski Jan 50 2 1 0 0 2 1
565 Berendt Filip 51 1 1 0 0 1 1
566 Świdziński Jan 46 6 1 0 0 6 1
567 Twożywo Grupa artystyczna 49 3 1 0 0 3 1
568 Cukier Stanisław 45 7 1 0 0 7 1
569 Sobieraj Edyta 47 5 1 0 0 5 1
570 Olbiński Rafał 48 4 1 0 0 4 1
571 Jędrysiak Jerzy 50 2 1 0 0 2 1
572 Brincken Adam 51 1 1 0 0 1 1
573 Waltoś Jacek 44 8 1 0 0 8 1
574 Rydet Zofia 50 2 1 0 0 2 1
575 Świeszewski Maciej 45 7 1 0 0 7 1
576 Cześnik Henryk 50 2 1 0 0 2 1
577 Hansen Oskar 44 8 1 8 1 0 0
578 Kruszewska Teresa 49 3 1 3 1 0 0
579 Krzysztof Bronisław 43 9 1 9 1 0 0
580 Baj Stanisław 44 8 1 8 1 0 0
581 Nowakowski Arkadiusz 46 6 1 6 1 0 0
582 Gutowski Mariusz 47 5 1 5 1 0 0
583 Płachecka Paulina 48 4 1 4 1 0 0
584 Sobkowiak Anna 49 3 1 3 1 0 0
585 Korolczuk Milena 50 2 1 2 1 0 0
586 Zatoka Dariusz 51 1 1 1 1 0 0
587 Dobkowski Jan 38 14 2 14 2 0 0
588 Sienicki Jacek 48 4 2 4 2 0 0
589 Grzyb Ryszard 45 7 2 7 2 0 0
590 Sztwiertnia Grzegorz 33 19 2 9 1 10 1
591 Mitoraj Igor 39 13 2 0 0 13 2
592 Leto Norman 45 7 2 6 1 1 1
593 Tomaszewski Henryk 43 9 2 0 0 9 2
594 Lewczyński Jerzy 44 8 2 0 0 8 2
595 Simon Jan 44 8 2 0 0 8 2
596 Wójcik Julita 50 2 2 0 0 2 2
597 Sobczyk Marek 42 10 2 10 2 0 0
598 Jarema Maria 44 8 2 8 2 0 0
599 Tarasewicz Iza 39 13 2 0 0 13 2
600 Czerepok Hubert 42 10 2 3 1 7 1
601 Bosacki Piotr 41 11 2 0 0 11 2
602 Mróz Tomasz 46 6 2 0 0 6 2
603 Tatarczyk Tomasz 50 2 2 2 2 0 0
604 Kijewski Marek 42 10 2 8 1 2 1
605 Wodiczko Krzysztof 41 11 2 4 1 7 1
606 Musiałowicz Henryk 43 9 2 2 1 7 1
607 Deskur Marta 48 4 2 4 2 0 0
608 Stangret Maria 46 6 2 4 1 2 1
609 Panek Jerzy 32 20 2 20 2 0 0
610 Młodożeniec Jan 42 10 2 10 2 0 0
611 Cybis Jan 41 11 2 11 2 0 0
612 Sosnowski Kajetan 48 4 2 4 2 0 0
613 Mierzejewski Jerzy 46 6 2 6 2 0 0
614 Get-Stankiewicz Eugeniusz 46 6 2 6 2 0 0
615 Sosnowska Monika 33 19 2 0 0 19 2
616 Ołowska Paulina 44 8 2 0 0 8 2
617 Markowski Eugeniusz 39 13 2 3 1 10 1
618 Wolniak Olga 49 3 2 3 2 0 0
619 Kozłowski Jarosław 42 10 2 6 1 4 1
620 Maziarska Jadwiga 41 11 2 11 2 0 0
621 Eidrigevicius Stasys 44 8 2 8 2 0 0
622 Gustowska Izabella 43 9 2 9 2 0 0
623 Knaflewski Leszek 36 16 2 16 2 0 0
624 Kuskowski Kamil 45 7 2 4 1 3 1
625 Makowski Zbigniew 48 4 2 1 1 3 1
626 Świerzy Waldemar 44 8 2 3 1 5 1
627 Ługowski Ryszard 45 7 2 5 1 2 1
628 Wróblewski Walenty 44 8 2 7 1 1 1
629 Skarbek Krzysztof 45 7 3 5 1 2 2
630 Sroka Jacek 38 14 3 14 3 0 0
631 Kamoji Koji 36 16 3 7 1 9 2
632 Dawicki Oskar 32 20 3 0 0 20 3
633 Tchórzewski Jerzy 43 9 3 8 2 1 1
634 Duda-Gracz Jerzy 38 14 3 11 2 3 1
635 Bąkowski Wojciech 40 12 3 0 0 12 3
636 Żegalski Leszek 37 15 3 6 1 9 2
637 Pawlak Włodzimierz 38 14 3 14 3 0 0
638 Berdyszak Jan 36 16 3 14 2 2 1
639 Myjak Adam 37 15 3 5 1 10 2
640 Kozyra Katarzyna 37 15 3 0 0 15 3
641 Maciejuk Robert 34 18 3 12 2 6 1
642 Ciecierski Tomasz 36 16 3 11 2 5 1
643 Chlanda Marek 31 23 4 15 2 8 2
644 Warpechowski Zbigiew 37 15 4 0 0 15 4
645 Wilkoń Józef 38 14 4 13 3 1 1
646 Pinińska-Bereś Maria 32 20 4 0 0 20 4
647 Polska Agnieszka 42 10 4 0 0 10 4
648 Szewczyk Andrzej 35 17 4 13 2 4 2
649 Starowieyski Franciszek 27 30 4 14 2 16 2
650 Winiarski Ryszard 34 18 4 11 3 7 1
651 Libera Zbigniew 30 25 5 0 0 25 5
652 Fijałkowski Stanisław 24 36 5 36 5 0 0
653 Bereźnicki Kiejstut 31 23 5 21 4 2 1
654 Modzelewski Jarosław 35 17 5 16 4 1 1
655 Bereś Jerzy 31 23 5 6 2 17 3
656 Kulik Zofia 27 30 5 10 1 20 4
657 Żmijewski Artur 29 27 5 15 3 12 2
658 Szlaga Radek 25 34 5 15 2 19 3
659 Althamer Paweł 29 27 5 7 1 20 4
660 Krasiński Edward 25 34 5 21 3 13 2
661 Lejman Dominik 28 28 5 28 5 0 0
662 Dominik Tadeusz 18 48 7 48 7 0 0
663 Smoleński Konrad 26 32 7 12 2 20 5
664 Lebenstein Jan 20 46 7 34 5 12 2
665 Hasior Władysław 22 39 7 5 1 34 6
666 Kuśmirowski Robert 21 44 7 0 0 44 7
667 Lach-Lachowicz Natalia 16 54 8 20 2 34 6
668 Beksiński Zdzisław 19 47 8 12 2 35 6
669 Dróżdż Stanisław 17 51 9 20 4 31 5
670 Kobro Katarzyna 15 62 9 38 5 24 4
671 Brzozowski Tadeusz 13 71 10 44 6 27 4
672 Pągowska Teresa 15 62 10 49 8 13 2
673 Dwurnik Edward 23 38 10 22 6 16 4
674 Robakowski Józef 11 75 11 16 3 59 8
675 Stażewski Henryk 12 74 11 46 7 28 4
676 Gierowski Stefan 13 71 11 60 9 11 2
677 Tarasin Jan 14 66 12 45 8 21 4
678 Strzemiński Władysław 9 91 12 47 6 44 6
679 Tarasewicz Leon 15 62 13 32 7 30 6
680 Sasnal Wilhelm 10 79 15 49 11 30 4
681 Fangor Wojciech 8 93 15 59 10 34 5
682 Wróblewski Andrzej 7 121 18 82 12 39 6
683 Abakanowicz Magdalena 6 123 20 49 8 74 12
684 Opałka Roman 5 130 20 78 11 52 9
685 Szapocznikow Alina 3 169 22 104 13 65 9
686 Nowosielski Jerzy 4 164 23 82 12 82 11
687 Bałka Mirosław 2 170 25 82 10 88 15
688 Kantor Tadeusz 1 215 27 111 15 104 12