Ranking 2012

Artyści Ranking 2012 Galerie
komercyjne
Galerie
niekomercyjne
L.p. O artyście Nazwisko Imię Miejsce Punktacja Notowania Punktacja Notowania Punktacja Notowania
1 Azorro Grupa artystyczna 52 0 0 0 0 0 0
2 Rodziński Stanisław 52 0 0 0 0 0 0
3 Bałdyga Janusz 52 0 0 0 0 0 0
4 Rogalski Zbigiew 52 0 0 0 0 0 0
5 Bednarczyk Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
6 Rogiński Szymon 52 0 0 0 0 0 0
7 Bednarski Grzegorz 52 0 0 0 0 0 0
8 Rolke Tadeusz 52 0 0 0 0 0 0
9 Berdyszak Marcin 52 0 0 0 0 0 0
10 Rosołek Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
11 Bereś Bettina 52 0 0 0 0 0 0
12 Rosołowicz Jerzy 52 0 0 0 0 0 0
13 Bialik Grzegorz 52 0 0 0 0 0 0
14 Rózga Leszek 52 0 0 0 0 0 0
15 Bielawski Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
16 Różycki Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
17 Bielecka Małgorzata 52 0 0 0 0 0 0
18 Rumas Robert 52 0 0 0 0 0 0
19 Bielecki Jerzy 52 0 0 0 0 0 0
20 Rumiak Sławomir 52 0 0 0 0 0 0
21 Bies Piotr 52 0 0 0 0 0 0
22 Rybczyński Zbigniew 52 0 0 0 0 0 0
23 Biskupska Bożena 52 0 0 0 0 0 0
24 Ryszka Adolf 52 0 0 0 0 0 0
25 Blukacz Zbigniew 52 0 0 0 0 0 0
26 Ryszka Aleksander 52 0 0 0 0 0 0
27 Guntner Anna 44 8 1 8 1 0 0
28 Błachnio Henryk 52 0 0 0 0 0 0
29 Rytka Zygmunt 52 0 0 0 0 0 0
30 Fijałkowski Stanisław 24 36 5 36 5 0 0
31 Błoński Aleksander 52 0 0 0 0 0 0
32 Rząsa Antoni 52 0 0 0 0 0 0
33 Kuryluk Ewa 46 6 1 6 1 0 0
34 Bodzianowski Cezary 52 0 0 0 0 0 0
35 Rzepecki Adam 52 0 0 0 0 0 0
36 Dominik Tadeusz 18 48 7 48 7 0 0
37 Bogacka Agata 52 0 0 0 0 0 0
38 Rzepiński Czesław 52 0 0 0 0 0 0
39 Dobkowski Jan 38 14 2 14 2 0 0
40 Borkowski Paweł 52 0 0 0 0 0 0
41 Saciłowski Tomasz 52 0 0 0 0 0 0
42 Sienicki Jacek 48 4 2 4 2 0 0
43 Borowski Tymek 52 0 0 0 0 0 0
44 Sadley Wojciech 52 0 0 0 0 0 0
45 Kraupe Janina 51 1 1 1 1 0 0
46 Borowski Włodzimierz 52 0 0 0 0 0 0
47 Sapetto Marek 52 0 0 0 0 0 0
48 Brodowska Dorota 52 0 0 0 0 0 0
49 Sekuła Ryszard 52 0 0 0 0 0 0
50 Sroka Jacek 38 14 3 14 3 0 0
51 Broll Urszula 52 0 0 0 0 0 0
52 Sędzia Główny Grupa artystyczna 52 0 0 0 0 0 0
53 Grzyb Ryszard 45 7 2 7 2 0 0
54 Bruszewski Wojciech 52 0 0 0 0 0 0
55 Sętowski Tomasz 52 0 0 0 0 0 0
56 Brzechwa Krystyna 52 0 0 0 0 0 0
57 Siara Tadeusz Michał 52 0 0 0 0 0 0
58 Białecka Beata 50 2 1 2 1 0 0
59 Brzoska Sławomir 52 0 0 0 0 0 0
60 Sikorski Mirosław 52 0 0 0 0 0 0
61 Bańda Basia 51 1 1 1 1 0 0
62 Budka Józef 52 0 0 0 0 0 0
63 Siudmak Wojciech 52 0 0 0 0 0 0
64 Budny Michał 52 0 0 0 0 0 0
65 Skaper Ewa 52 0 0 0 0 0 0
66 Bujnowska Aleksanda 52 0 0 0 0 0 0
67 Smerek-Bielecka Mirosława 52 0 0 0 0 0 0
68 Bujnowski Rafał 52 0 0 0 0 0 0
69 Sobocki Leszek 52 0 0 0 0 0 0
70 Burska Bogna 52 0 0 0 0 0 0
71 Sokołowska Barbara 52 0 0 0 0 0 0
72 Cebula Zbigniew 52 0 0 0 0 0 0
73 Solisz Marian 52 0 0 0 0 0 0
74 Chlebek Monika 52 0 0 0 0 0 0
75 Sołowiej Krzysztof 52 0 0 0 0 0 0
76 Chmielewski Olgierd 52 0 0 0 0 0 0
77 Stachyra Michał 52 0 0 0 0 0 0
78 Cisowski Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
79 Stanek Zdzisław 52 0 0 0 0 0 0
80 Cybińska Krystyna 52 0 0 0 0 0 0
81 Stanny Janusz 52 0 0 0 0 0 0
82 Czajkowski Sławek 52 0 0 0 0 0 0
83 Stern Jonasz 52 0 0 0 0 0 0
84 Czaplicki Krystian 52 0 0 0 0 0 0
85 Stępiński Maciej 52 0 0 0 0 0 0
86 Czapska Beata 52 0 0 0 0 0 0
87 Stokłosa Łukasz 52 0 0 0 0 0 0
88 Czartoryski Konstanty 52 0 0 0 0 0 0
89 Susid Paweł 52 0 0 0 0 0 0
90 Czycz Dawid 52 0 0 0 0 0 0
91 Swinarska Katarzyna 52 0 0 0 0 0 0
92 Ćwiertniewicz Wojciech 52 0 0 0 0 0 0
93 Szajna Józef 52 0 0 0 0 0 0
94 Daniel Krysta 52 0 0 0 0 0 0
95 Szancenbach Jan 52 0 0 0 0 0 0
96 Dąbrowski Mariusz 52 0 0 0 0 0 0
97 Szaybo Rosław 52 0 0 0 0 0 0
98 Dłużniewski Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
99 Szczepański Władysław 52 0 0 0 0 0 0
100 Dobiszewski Tomasz 52 0 0 0 0 0 0
101 Szczęsny Marek 52 0 0 0 0 0 0
102 Doroszuk Wojciech 52 0 0 0 0 0 0
103 Szczypiński Mateusz 52 0 0 0 0 0 0
104 Dowgiałło Zbigniew 52 0 0 0 0 0 0
105 Szejnoch Kamila 52 0 0 0 0 0 0
106 Dowling Mańka 52 0 0 0 0 0 0
107 Szpakowski Wacław 52 0 0 0 0 0 0
108 Drozd Grzegorz 52 0 0 0 0 0 0
109 Szpringer Włodzimierz 52 0 0 0 0 0 0
110 Duda Waldemar 52 0 0 0 0 0 0
111 Szpyt Janusz 52 0 0 0 0 0 0
112 Chudzicki Michał 52 0 0 0 0 0 0
113 Dunal Paweł 52 0 0 0 0 0 0
114 Sztuka Jacek 52 0 0 0 0 0 0
115 Dunikowski Xawery 52 0 0 0 0 0 0
116 Szurek Piotr 52 0 0 0 0 0 0
117 Dyndo Wiktor 52 0 0 0 0 0 0
118 Szuszkiewicz Michał 52 0 0 0 0 0 0
119 Dyrzyński Jacek 52 0 0 0 0 0 0
120 Szwacz Bogusław 52 0 0 0 0 0 0
121 Dziaczkowski Jan 52 0 0 0 0 0 0
122 Szymankiewicz Małgorzata 52 0 0 0 0 0 0
123 Dziadkiewicz Roman 52 0 0 0 0 0 0
124 Śmietanka Grupa artystyczna 52 0 0 0 0 0 0
125 Dzienkiewicz Marek 52 0 0 0 0 0 0
126 Świder Michał 52 0 0 0 0 0 0
127 Dziędziora Jan 52 0 0 0 0 0 0
128 Taranczewski Wacław 52 0 0 0 0 0 0
129 Dziopak Maria 52 0 0 0 0 0 0
130 Targońska Maria 52 0 0 0 0 0 0
131 Dzwonik Urszula 52 0 0 0 0 0 0
132 Terlikowska Elżbieta 52 0 0 0 0 0 0
133 Falkowska Barbara 52 0 0 0 0 0 0
134 Toman Sławomir 52 0 0 0 0 0 0
135 Fałat Antoni 52 0 0 0 0 0 0
136 Tomasik Marta 52 0 0 0 0 0 0
137 Fliciński Jarosław 52 0 0 0 0 0 0
138 Tomaszewski Henryk Albin 52 0 0 0 0 0 0
139 Fober Jerzy 52 0 0 0 0 0 0
140 Tomaszewski Christian 52 0 0 0 0 0 0
141 Fogtt Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
142 Truszkowski Jerzy 52 0 0 0 0 0 0
143 Gałecka Joanna 52 0 0 0 0 0 0
144 Trzybulska Barbara 52 0 0 0 0 0 0
145 Gancarz Ryszard 52 0 0 0 0 0 0
146 Turzeniecka Gosia 52 0 0 0 0 0 0
147 Gaskon Alicja 52 0 0 0 0 0 0
148 Tyburski Jerzy 52 0 0 0 0 0 0
149 Kobzdej Aleksander 42 10 1 10 1 0 0
150 Gielniak Józef 52 0 0 0 0 0 0
151 Tylka Mieszko 52 0 0 0 0 0 0
152 Sobczyk Marek 42 10 2 10 2 0 0
153 Gieraga Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
154 Tyszkiewicz Teresa 52 0 0 0 0 0 0
155 Jarema Maria 44 8 2 8 2 0 0
156 Gilewicz Wojciech 52 0 0 0 0 0 0
157 Umiastowski Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
158 Gliszczyński Krzysztof 52 0 0 0 0 0 0
159 Usarewicz Roman 52 0 0 0 0 0 0
160 Oberlander Marek 48 4 1 4 1 0 0
161 Gnatowski Jerzy 52 0 0 0 0 0 0
162 Vasina Dariusz 52 0 0 0 0 0 0
163 Gniazdowska Bogna 52 0 0 0 0 0 0
164 Wachowski Piotr 52 0 0 0 0 0 0
165 Łodziana Tadeusz 51 1 1 1 1 0 0
166 Górecki Wojciech 52 0 0 0 0 0 0
167 Wachowski Przemysław 52 0 0 0 0 0 0
168 Górecki Ryszard 52 0 0 0 0 0 0
169 Wagner Jolanta 52 0 0 0 0 0 0
170 Górna Katarzyna 52 0 0 0 0 0 0
171 Walczak Ireneusz 52 0 0 0 0 0 0
172 Gramatyka Eugeniusz 52 0 0 0 0 0 0
173 Waligórska Anna 52 0 0 0 0 0 0
174 Grochocki Jerzy 52 0 0 0 0 0 0
175 Waliszewski Zygmunt 52 0 0 0 0 0 0
176 Grupa Krakowska Grupa artystyczna 52 0 0 0 0 0 0
177 Waniek Henryk 52 0 0 0 0 0 0
178 Szeszycka Katarzyna 45 7 1 7 1 0 0
179 Grupa Wrocławska Grupa artystyczna 52 0 0 0 0 0 0
180 Waras Mariusz 52 0 0 0 0 0 0
181 Gruppa Grupa artystyczna 52 0 0 0 0 0 0
182 Warsztat Formy Filmowej Grupa artystyczna 52 0 0 0 0 0 0
183 Geppert Eugeniusz 49 3 1 3 1 0 0
184 Grzyb-Jarodzka Bożena 52 0 0 0 0 0 0
185 Warzecha Gregor 52 0 0 0 0 0 0
186 Tatarczyk Tomasz 50 2 2 2 2 0 0
187 Grzywacz Zbylut 52 0 0 0 0 0 0
188 Wasilewski Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
189 Sempoliński Jacek 51 1 1 1 1 0 0
190 Hartwig Edward 52 0 0 0 0 0 0
191 Wawro Marek 52 0 0 0 0 0 0
192 Heliot Pascale 52 0 0 0 0 0 0
193 Wejman Stanisław 52 0 0 0 0 0 0
194 Huculak Łukasz 52 0 0 0 0 0 0
195 Węglowski Apoloniusz 52 0 0 0 0 0 0
196 Jabłońska Elżbieta 52 0 0 0 0 0 0
197 Wieczorek Stanisław 52 0 0 0 0 0 0
198 Jackowski Krzysztof 52 0 0 0 0 0 0
199 Wielek-Mandrela Małgorzata 52 0 0 0 0 0 0
200 Jagielski Jacek 52 0 0 0 0 0 0
201 Więcek Magdalena 52 0 0 0 0 0 0
202 Tobis Andrzej 47 5 1 5 1 0 0
203 Jakubowicz Rafał 52 0 0 0 0 0 0
204 Wilczyk Wojciech 52 0 0 0 0 0 0
205 Bieniasz Maciej 51 1 1 1 1 0 0
206 Janikowski Mieczysław 52 0 0 0 0 0 0
207 Winiecki Wiesław 52 0 0 0 0 0 0
208 Janiszewska Anna 52 0 0 0 0 0 0
209 Wiśniewski Anastazy 52 0 0 0 0 0 0
210 Jarnuszkiewicz Jerzy 52 0 0 0 0 0 0
211 Witkowska Anna 52 0 0 0 0 0 0
212 Jarodzki Paweł 52 0 0 0 0 0 0
213 Władysław Kaźmierczak Ewa Rybska Grupa artystyczna 52 0 0 0 0 0 0
214 Sawicka Jadwiga 48 4 1 4 1 0 0
215 Jasielski Przemysław 52 0 0 0 0 0 0
216 Wollny Zorka 52 0 0 0 0 0 0
217 Majak Katarzyna 50 2 1 2 1 0 0
218 Jaworska Danuta 52 0 0 0 0 0 0
219 Wolski Xawery 52 0 0 0 0 0 0
220 Deskur Marta 48 4 2 4 2 0 0
221 Jurkiewicz Zdzisław 52 0 0 0 0 0 0
222 Woźniak Joanna Tekla 52 0 0 0 0 0 0
223 Jurkowska-Blaschek Beata 52 0 0 0 0 0 0
224 Woźniak Ryszard 52 0 0 0 0 0 0
225 Juszkiewicz Ewa 52 0 0 0 0 0 0
226 Wrońska Maria 52 0 0 0 0 0 0
227 Panek Jerzy 32 20 2 20 2 0 0
228 Kaczmarek Krzysztof 52 0 0 0 0 0 0
229 Yerka Jacek 52 0 0 0 0 0 0
230 Gaj Jacek 43 9 1 9 1 0 0
231 Kalinowski Tadeusz 52 0 0 0 0 0 0
232 Zając Iwona 52 0 0 0 0 0 0
233 Kurzawski Andrzej 46 6 1 6 1 0 0
234 Kapusta Janusz 52 0 0 0 0 0 0
235 Zamojski Honza 52 0 0 0 0 0 0
236 Okińczyc Andrzej 47 5 1 5 1 0 0
237 Karpowicz Sławomir 52 0 0 0 0 0 0
238 Zawadzka Ewa 52 0 0 0 0 0 0
239 Młodożeniec Jan 42 10 2 10 2 0 0
240 Karpowicz Katarzyna 52 0 0 0 0 0 0
241 Zdunek Karolina 52 0 0 0 0 0 0
242 Lenica Jan 45 7 1 7 1 0 0
243 Karwat Aleksandra 52 0 0 0 0 0 0
244 Zieliński Jerzy 52 0 0 0 0 0 0
245 Dudziński Andrzej 47 5 1 5 1 0 0
246 Kasprzyk Mikołaj 52 0 0 0 0 0 0
247 Ziółkowski Kacper 52 0 0 0 0 0 0
248 Rosenstein Erna 52 0 0 0 0 0 0
249 Kawalerowicz Marzena 52 0 0 0 0 0 0
250 Zubala Wojciech 52 0 0 0 0 0 0
251 Rosocha Wiesław 48 4 1 4 1 0 0
252 Kawiorski Jarosław 52 0 0 0 0 0 0
253 Zwierz-Ciok Krzysztofa 52 0 0 0 0 0 0
254 Cybis Jan 41 11 2 11 2 0 0
255 Kaźmierczak Władysław 52 0 0 0 0 0 0
256 Zwierzchowski Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
257 Zaborowski Michał 44 8 1 8 1 0 0
258 Kenar Antoni 52 0 0 0 0 0 0
259 Zygadlewicz Katarzyna 52 0 0 0 0 0 0
260 Lejman Dominik 28 28 5 28 5 0 0
261 Kidawski Piotr 52 0 0 0 0 0 0
262 Żółcińska Izabela 52 0 0 0 0 0 0
263 Ziółkowski Jakub Julian 48 4 1 4 1 0 0
264 Kierzkowski Bronisław 52 0 0 0 0 0 0
265 Żuchnicki Waldemar 52 0 0 0 0 0 0
266 Sosnowski Kajetan 48 4 2 4 2 0 0
267 Kiesner Maja 52 0 0 0 0 0 0
268 Żuławski Marek 52 0 0 0 0 0 0
269 Mierzejewski Jerzy 46 6 2 6 2 0 0
270 Kmieć Piotr 52 0 0 0 0 0 0
271 Knorowski Janusz 52 0 0 0 0 0 0
272 Zakrzewski Włodzimierz Jan 49 3 1 3 1 0 0
273 Koba Stanisław 52 0 0 0 0 0 0
274 Korolkiewicz Łukasz 50 2 1 2 1 0 0
275 Kobylarz Szymon 52 0 0 0 0 0 0
276 Młodożeniec Piotr 51 1 1 1 1 0 0
277 Kochanek-Zbroja Marta 52 0 0 0 0 0 0
278 Waliszewska Aleksandra 44 8 1 8 1 0 0
279 Koeke Justyna 52 0 0 0 0 0 0
280 Gomulicki Maurycy 45 7 1 7 1 0 0
281 Kokoryn Krzysztof 52 0 0 0 0 0 0
282 Rutkiewicz Iwo 46 6 1 6 1 0 0
283 Kokosiński Bartosz 52 0 0 0 0 0 0
284 Buczkowska Dorota 51 1 1 1 1 0 0
285 Koło Klipsa Grupa artystyczna 52 0 0 0 0 0 0
286 Get-Stankiewicz Eugeniusz 46 6 2 6 2 0 0
287 Konieczny Marek 52 0 0 0 0 0 0
288 Mierzejewska Anna 50 2 1 2 1 0 0
289 Konik Anna 52 0 0 0 0 0 0
290 Antoniewicz Mirosław 51 1 1 1 1 0 0
291 Kopcewicz Tomasz 52 0 0 0 0 0 0
292 Kopik Piotr 52 0 0 0 0 0 0
293 Dawczak-Dębicki Adam 52 0 0 0 0 0 0
294 Korszun Adam 52 0 0 0 0 0 0
295 Korzeniecka Katarzyna 52 0 0 0 0 0 0
296 Kostenko Anna 52 0 0 0 0 0 0
297 Kostrzewa Rafał 52 0 0 0 0 0 0
298 Kowalik Marcin 52 0 0 0 0 0 0
299 Kowalska-Owczarek Agnieszka 52 0 0 0 0 0 0
300 Kowalski Grzegorz 52 0 0 0 0 0 0
301 Okołów Lech 52 0 0 0 0 0 0
302 Kowalski Piotr C. 52 0 0 0 0 0 0
303 Kozakiewicz Jarosław 52 0 0 0 0 0 0
304 Krynicki Nikifor 52 0 0 0 0 0 0
305 Książek Bogumił 52 0 0 0 0 0 0
306 Kulisiewicz Tadeusz 52 0 0 0 0 0 0
307 Ziemski Rajmund 50 2 1 2 1 0 0
308 Kulka Lilla 52 0 0 0 0 0 0
309 Kurak Maciej 52 0 0 0 0 0 0
310 Pawlak Włodzimierz 38 14 3 14 3 0 0
311 Kurant Agnieszka 52 0 0 0 0 0 0
312 Kurka Piotr 52 0 0 0 0 0 0
313 Wolniak Olga 49 3 2 3 2 0 0
314 Kuzyszyn Konrad 52 0 0 0 0 0 0
315 Kwiek Przemysław 52 0 0 0 0 0 0
316 Szwed Monika 47 5 1 5 1 0 0
317 Kwiek Paweł 52 0 0 0 0 0 0
318 KwieKulik - Przemysław Kwiek Zofia Kulik Grupa artystyczna 52 0 0 0 0 0 0
319 Artymowska Zofia 52 0 0 0 0 0 0
320 Dawidek-Gryglicka Małgorzata 49 3 1 3 1 0 0
321 Lasecki Hugon 52 0 0 0 0 0 0
322 Bąk Karol 52 0 0 0 0 0 0
323 Kałucki Jerzy 50 2 1 2 1 0 0
324 Laszenko Aleksander 52 0 0 0 0 0 0
325 Bąkowski Jakub 52 0 0 0 0 0 0
326 The Krasnals Grupa artystyczna 43 9 1 9 1 0 0
327 Leder Wojciech 52 0 0 0 0 0 0
328 Berdowska Tamara 52 0 0 0 0 0 0
329 Surowiec Łukasz 47 5 1 5 1 0 0
330 Lenica Alfred 52 0 0 0 0 0 0
331 Borowski Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
332 Maziarska Jadwiga 41 11 2 11 2 0 0
333 Lerka Grzegorz 52 0 0 0 0 0 0
334 Bożek Kacper 52 0 0 0 0 0 0
335 Makowski Tadeusz 49 3 1 3 1 0 0
336 Lewandowska Danuta 52 0 0 0 0 0 0
337 Cieślewicz Roman 52 0 0 0 0 0 0
338 Eidrigevicius Stasys 44 8 2 8 2 0 0
339 Lewandowski Janusz 52 0 0 0 0 0 0
340 Czerniawski Józef 52 0 0 0 0 0 0
341 Gustowska Izabella 43 9 2 9 2 0 0
342 Lewczuk Sławomir 52 0 0 0 0 0 0
343 Drzewiński Mariusz 52 0 0 0 0 0 0
344 Knaflewski Leszek 36 16 2 16 2 0 0
345 Lewicka Olga 52 0 0 0 0 0 0
346 Grabowski Jerzy 52 0 0 0 0 0 0
347 Schlabs Bronisław 46 6 1 6 1 0 0
348 Lipski Roman 52 0 0 0 0 0 0
349 Hofman Vlastimil 52 0 0 0 0 0 0
350 Lisek Robert B. 52 0 0 0 0 0 0
351 Kalinowska Agnieszka 52 0 0 0 0 0 0
352 Malewski Artur 50 2 1 2 1 0 0
353 Litwa Róża 52 0 0 0 0 0 0
354 Karbowniczek Janusz 52 0 0 0 0 0 0
355 Ska Aleksandra 51 1 1 1 1 0 0
356 Lustyk Bogusław 52 0 0 0 0 0 0
357 Karny Alfons 52 0 0 0 0 0 0
358 Berlewi Henryk 46 6 1 6 1 0 0
359 Ładnie Grupa artystyczna 52 0 0 0 0 0 0
360 Karwat Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
361 Czapla Marian 47 5 1 5 1 0 0
362 Łazarczyk Wojciech 52 0 0 0 0 0 0
363 Korczowski Bogdan 52 0 0 0 0 0 0
364 Jałowiński Dominik 48 4 1 4 1 0 0
365 Łazikowski Edward 52 0 0 0 0 0 0
366 Kunz Włodzimierz 52 0 0 0 0 0 0
367 Wysocki Piotr 51 1 1 1 1 0 0
368 Łódź Kaliska Grupa artystyczna 52 0 0 0 0 0 0
369 Lubińska Magdalena 52 0 0 0 0 0 0
370 Łucjan Piotr 52 0 0 0 0 0 0
371 Michałowska Agata 52 0 0 0 0 0 0
372 Kotkowski Włodzimierz 52 0 0 0 0 0 0
373 Łukasik Mariusz 52 0 0 0 0 0 0
374 Misiak Michał 52 0 0 0 0 0 0
375 Kowalewski Paweł 46 6 1 6 1 0 0
376 Łydżba Jacek 52 0 0 0 0 0 0
377 Mroszczak Józef 52 0 0 0 0 0 0
378 Grzeszykowska Aneta 47 5 1 5 1 0 0
379 Maciejowski Marcin 52 0 0 0 0 0 0
380 Myca Anna 52 0 0 0 0 0 0
381 Ciężki Jakub 48 4 1 4 1 0 0
382 Maciuszkiewicz Roman 52 0 0 0 0 0 0
383 Niwelińska Monika 52 0 0 0 0 0 0
384 Kulka Tomasz 49 3 1 3 1 0 0
385 Maj Tamara 52 0 0 0 0 0 0
386 Otocki Bartłomiej 52 0 0 0 0 0 0
387 Drogowski Jarema 50 2 1 2 1 0 0
388 Majewski Lech 52 0 0 0 0 0 0
389 Panek Anna 52 0 0 0 0 0 0
390 Jastrzębska Małgorzata 52 0 0 0 0 0 0
391 Makieła Katarzyna 52 0 0 0 0 0 0
392 Płotnicka Anna 52 0 0 0 0 0 0
393 Jastrzębski Adam 51 1 1 1 1 0 0
394 Maleszewski Zbigniew 52 0 0 0 0 0 0
395 Podsiadły Leon 52 0 0 0 0 0 0
396 Nacht-Samborski Artur 43 9 1 9 1 0 0
397 Małkowski Eugeniusz 52 0 0 0 0 0 0
398 Przebindowski Artur 52 0 0 0 0 0 0
399 Mańczyński Krzysztof 52 0 0 0 0 0 0
400 Puczel Jarosław 52 0 0 0 0 0 0
401 Grabiański Janusz 48 4 1 4 1 0 0
402 Markiewicz Małgorzata 52 0 0 0 0 0 0
403 Roszkowski Aleksander 52 0 0 0 0 0 0
404 Markul Angelika 52 0 0 0 0 0 0
405 Scheuring Justyna 52 0 0 0 0 0 0
406 Chromy Bronisław 48 4 1 4 1 0 0
407 Marzec Sławomir 52 0 0 0 0 0 0
408 Siemińska Maja 52 0 0 0 0 0 0
409 Krygier Stefan 43 9 1 9 1 0 0
410 Maszlanko Mirosław 52 0 0 0 0 0 0
411 Skąpski Łukasz 52 0 0 0 0 0 0
412 Starczewski Antoni 52 0 0 0 0 0 0
413 Matecki Przemysław 52 0 0 0 0 0 0
414 Sobkowiak Tadeusz 52 0 0 0 0 0 0
415 Starowieyski Antoni 46 6 1 6 1 0 0
416 Materka Bartek 52 0 0 0 0 0 0
417 Sokolnicka Kama 52 0 0 0 0 0 0
418 Matuszewski Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
419 Sosnowska Agnieszka Eva 52 0 0 0 0 0 0
420 Narkiewicz Edward 49 3 1 3 1 0 0
421 Matyszewski Paweł 52 0 0 0 0 0 0
422 Stolorz Józef 52 0 0 0 0 0 0
423 Gieryszewski Ryszard 50 2 1 2 1 0 0
424 Mazurkiewicz Alfons 52 0 0 0 0 0 0
425 Strumiński Jerzy 52 0 0 0 0 0 0
426 Jachtoma Aleksandra 51 1 1 1 1 0 0
427 Menderek Paweł 52 0 0 0 0 0 0
428 Truściński Przemysław 52 0 0 0 0 0 0
429 Michalak Jan 52 0 0 0 0 0 0
430 Turewicz-Lafranchi Małgorzata 52 0 0 0 0 0 0
431 Stawowy-Dombrowska Halina 52 0 0 0 0 0 0
432 Michał Szuszkiewicz & Dorota Kozieradzka Grupa artystyczna 52 0 0 0 0 0 0
433 Wieczorek Karol 52 0 0 0 0 0 0
434 Michowska Agata 52 0 0 0 0 0 0
435 Wieczorek Bartek 52 0 0 0 0 0 0
436 Mierzejewski Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
437 Wilk Urszula 52 0 0 0 0 0 0
438 Mikołajczyk Antoni 52 0 0 0 0 0 0
439 Witz Ignacy 52 0 0 0 0 0 0
440 Mikulski Kazimierz 52 0 0 0 0 0 0
441 Włodarski Marek 52 0 0 0 0 0 0
442 Molenda Adam 52 0 0 0 0 0 0
443 Wojnarowski Jakub 52 0 0 0 0 0 0
444 Moryciński Grzegorz 52 0 0 0 0 0 0
445 Wojnecki Stefan 52 0 0 0 0 0 0
446 Moskwa Magdalena 52 0 0 0 0 0 0
447 Ziemski Jan 52 0 0 0 0 0 0
448 Mucha Eugeniusz 52 0 0 0 0 0 0
449 Łapiński Tadeusz 50 2 1 2 1 0 0
450 Murak Teresa 52 0 0 0 0 0 0
451 Pamuła Jan 51 1 1 1 1 0 0
452 Murawska Beata 52 0 0 0 0 0 0
453 Minciel Eugeniusz 48 4 1 4 1 0 0
454 Musiał Krzysztof 52 0 0 0 0 0 0
455 Nitka Zdzisław 49 3 1 3 1 0 0
456 Nesterowicz Anna 52 0 0 0 0 0 0
457 Aleksiun Jan Jaromir 50 2 1 2 1 0 0
458 Neue Bieriemiennost Grupa artystyczna 52 0 0 0 0 0 0
459 Niedziółka Natasza 52 0 0 0 0 0 0
460 Niespodziewana Małgorzata Malwina 52 0 0 0 0 0 0
461 Nikic Ivo 52 0 0 0 0 0 0
462 Novak-Zempliński Maksymilian 52 0 0 0 0 0 0
463 Bogusz Marian 51 1 1 1 1 0 0
464 Nowacki Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
465 Maśluszczak Franciszek 47 5 1 5 1 0 0
466 Nowak Marzena 52 0 0 0 0 0 0
467 Naliwajko Piotr 48 4 1 4 1 0 0
468 Nowak Rafał 52 0 0 0 0 0 0
469 Joniak Juliusz 49 3 1 3 1 0 0
470 Nowakowski Jacek 52 0 0 0 0 0 0
471 Marszałek Waldemar J. 50 2 1 2 1 0 0
472 Nowakowski Radosław 52 0 0 0 0 0 0
473 Panfil Józef 51 1 1 1 1 0 0
474 Nowiński Marian 52 0 0 0 0 0 0
475 Obrzydowski Wiesław 52 0 0 0 0 0 0
476 Uklański Piotr 52 0 0 0 0 0 0
477 Omulecki Igor 52 0 0 0 0 0 0
478 Urbanowicz Dorota 48 4 1 4 1 0 0
479 Oraczewski Krzysztof 52 0 0 0 0 0 0
480 Tarabuła Janusz 49 3 1 3 1 0 0
481 Orlikowska Anna 52 0 0 0 0 0 0
482 Sobol-Wejman Anna 46 6 1 6 1 0 0
483 Ostrowski Kazimierz 52 0 0 0 0 0 0
484 Skórczewski Krzysztof 47 5 1 5 1 0 0
485 Owidzka Jolanta 52 0 0 0 0 0 0
486 Drożyńska Monika 52 0 0 0 0 0 0
487 Paklikowska-Winnicka Wanda 52 0 0 0 0 0 0
488 Baran Tomasz 44 8 1 8 1 0 0
489 Pala Dariusz 52 0 0 0 0 0 0
490 Rolando Bianka 46 6 1 6 1 0 0
491 Paluszkiewicz Julita 52 0 0 0 0 0 0
492 Pałka Witold 52 0 0 0 0 0 0
493 Pałucha Jacek 52 0 0 0 0 0 0
494 Partum Ewa 52 0 0 0 0 0 0
495 Partum Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
496 Partyka Tomasz 52 0 0 0 0 0 0
497 Pastwa Janusz 52 0 0 0 0 0 0
498 Patalita Lucyna 52 0 0 0 0 0 0
499 Patrzyk Adam 52 0 0 0 0 0 0
500 Pawela Laura 52 0 0 0 0 0 0
501 Pawlik Joanna 52 0 0 0 0 0 0
502 Pawłowski Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
503 Pawłowski Marcin 52 0 0 0 0 0 0
504 Pawszak Sławomir 52 0 0 0 0 0 0
505 Pąkowski Wojciech 52 0 0 0 0 0 0
506 Pello Ewa 52 0 0 0 0 0 0
507 Rysiński Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
508 Pepłoński Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
509 Perszko Jarosław 52 0 0 0 0 0 0
510 Piekarska-Freudenreich Emilia 52 0 0 0 0 0 0
511 Piotrowicz Jerzy 52 0 0 0 0 0 0
512 Hansen Oskar 44 8 1 8 1 0 0
513 Piotrowski Zygmunt 52 0 0 0 0 0 0
514 Kruk Mariusz 52 0 0 0 0 0 0
515 Piotrowski Michał 52 0 0 0 0 0 0
516 Kruszewska Teresa 49 3 1 3 1 0 0
517 Pityński Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
518 Krzysztof Bronisław 43 9 1 9 1 0 0
519 Podkański Andrzej 52 0 0 0 0 0 0
520 Baj Stanisław 44 8 1 8 1 0 0
521 Podlaska Dorota 52 0 0 0 0 0 0
522 Nowakowski Arkadiusz 46 6 1 6 1 0 0
523 Polisiewicz Aleksandra 52 0 0 0 0 0 0
524 Gutowski Mariusz 47 5 1 5 1 0 0
525 Potworowski Piotr 52 0 0 0 0 0 0
526 Płachecka Paulina 48 4 1 4 1 0 0
527 Późniak Marian 52 0 0 0 0 0 0
528 Sobkowiak Anna 49 3 1 3 1 0 0
529 Przybylski Igor 52 0 0 0 0 0 0
530 Korolczuk Milena 50 2 1 2 1 0 0
531 Przyjemska Mariola 52 0 0 0 0 0 0
532 Zatoka Dariusz 51 1 1 1 1 0 0
533 Ptak Bogdan 52 0 0 0 0 0 0
534 Pustoła Konrad 52 0 0 0 0 0 0
535 Adamek Jakub 52 0 0 0 0 0 0
536 Pyrlik Maria Luiza 52 0 0 0 0 0 0
537 Alicja Karska & Aleksandra Went Grupa artystyczna 52 0 0 0 0 0 0
538 Radziewicz Tomasz 52 0 0 0 0 0 0
539 Ambroziak Sylwester 52 0 0 0 0 0 0
540 Radziszewski Karol 52 0 0 0 0 0 0
541 Anto Maria 52 0 0 0 0 0 0
542 Ratajski Sławomir 52 0 0 0 0 0 0
543 Augustin Krzysztof 52 0 0 0 0 0 0
544 Reinert Anna 52 0 0 0 0 0 0
545 Tarkawian Mariusz 51 1 1 0 0 1 1
546 Modzelewski Jarosław 35 17 5 16 4 1 1
547 Wilkoń Józef 38 14 4 13 3 1 1
548 Leto Norman 45 7 2 6 1 1 1
549 Tchórzewski Jerzy 43 9 3 8 2 1 1
550 Twardowski Lech 51 1 1 0 0 1 1
551 Ziomkowska Erwina 51 1 1 0 0 1 1
552 Giwer Daria 51 1 1 0 0 1 1
553 Wróblewski Walenty 44 8 2 7 1 1 1
554 Izdebski Krzysztof 51 1 1 0 0 1 1
555 Bednarski Krzysztof 51 1 1 0 0 1 1
556 Berendt Filip 51 1 1 0 0 1 1
557 Brincken Adam 51 1 1 0 0 1 1
558 Cecuła Marek 50 2 1 0 0 2 1
559 Skarbek Krzysztof 45 7 3 5 1 2 2
560 Bereźnicki Kiejstut 31 23 5 21 4 2 1
561 Głogowski Wojciech 50 2 1 0 0 2 1
562 Blum-Kwiatkowski Gerard Jurgen 50 2 1 0 0 2 1
563 Wójcik Julita 50 2 2 0 0 2 2
564 Kijewski Marek 42 10 2 8 1 2 1
565 Stangret Maria 46 6 2 4 1 2 1
566 Linke Bronisław 50 2 1 0 0 2 1
567 Jastrubczak Łukasz 50 2 1 0 0 2 1
568 Berdyszak Jan 36 16 3 14 2 2 1
569 Ługowski Ryszard 45 7 2 5 1 2 1
570 Kołpanowicz Marcin 50 2 1 0 0 2 1
571 Mioduszewski Jan 50 2 1 0 0 2 1
572 Jędrysiak Jerzy 50 2 1 0 0 2 1
573 Rydet Zofia 50 2 1 0 0 2 1
574 Cześnik Henryk 50 2 1 0 0 2 1
575 Grabowski Artur 49 3 1 0 0 3 1
576 Orłowski Franciszek 49 3 1 0 0 3 1
577 Duda-Gracz Jerzy 38 14 3 11 2 3 1
578 Kalina Jerzy 49 3 1 0 0 3 1
579 Molska Anna 49 3 1 0 0 3 1
580 Kowalski Tomasz 49 3 1 0 0 3 1
581 Kuskowski Kamil 45 7 2 4 1 3 1
582 Makowski Zbigniew 48 4 2 1 1 3 1
583 Olszowy Dominika 49 3 1 0 0 3 1
584 Stachańczyk Grzegorz 49 3 1 0 0 3 1
585 Kozak Tomasz 49 3 1 0 0 3 1
586 Twożywo Grupa artystyczna 49 3 1 0 0 3 1
587 Hałas Józef 48 4 1 0 0 4 1
588 Czwartos Ignacy 48 4 1 0 0 4 1
589 Chwałczyk Jan 48 4 1 0 0 4 1
590 Szewczyk Andrzej 35 17 4 13 2 4 2
591 Maślankiewicz Jacek 48 4 1 0 0 4 1
592 Dajewska Małgorzata 48 4 1 0 0 4 1
593 Kozłowski Jarosław 42 10 2 6 1 4 1
594 Misiorny Dawid 48 4 1 0 0 4 1
595 Zarzycka Ewa 48 4 1 0 0 4 1
596 Olbiński Rafał 48 4 1 0 0 4 1
597 Klimek Krzysztof 47 5 1 0 0 5 1
598 Świerzy Waldemar 44 8 2 3 1 5 1
599 Radke Marek 47 5 1 0 0 5 1
600 Maciejewski Zbysław 47 5 1 0 0 5 1
601 Żebrowska Alicja 47 5 1 0 0 5 1
602 Sobieraj Edyta 47 5 1 0 0 5 1
603 Ciecierski Tomasz 36 16 3 11 2 5 1
604 Wałaszek Krzysztof 46 6 1 0 0 6 1
605 Kuś Marek 46 6 1 0 0 6 1
606 Mróz Tomasz 46 6 2 0 0 6 2
607 Brzeski Olaf 46 6 1 0 0 6 1
608 Zemła Gustaw 46 6 1 0 0 6 1
609 Waśko Ryszard 46 6 1 0 0 6 1
610 Świdziński Jan 46 6 1 0 0 6 1
611 Maciejuk Robert 34 18 3 12 2 6 1
612 Luxus Grupa artystyczna 45 7 1 0 0 7 1
613 Czerepok Hubert 42 10 2 3 1 7 1
614 Wodiczko Krzysztof 41 11 2 4 1 7 1
615 Musiałowicz Henryk 43 9 2 2 1 7 1
616 Winiarski Ryszard 34 18 4 11 3 7 1
617 Grospierre Nicolas 45 7 1 0 0 7 1
618 Klaman Grzegorz 45 7 1 0 0 7 1
619 Starska Magdalena 45 7 1 0 0 7 1
620 Cukier Stanisław 45 7 1 0 0 7 1
621 Świeszewski Maciej 45 7 1 0 0 7 1
622 Kosałka Jerzy 44 8 1 0 0 8 1
623 Lutyński Piotr 44 8 1 0 0 8 1
624 Chlanda Marek 31 23 4 15 2 8 2
625 Dłubak Zbigniew 44 8 1 0 0 8 1
626 Lewczyński Jerzy 44 8 2 0 0 8 2
627 Józefowicz Katarzyna 44 8 1 0 0 8 1
628 Simon Jan 44 8 2 0 0 8 2
629 Smoczyński Mikołaj 44 8 1 0 0 8 1
630 Gostomski Zbigniew 44 8 1 0 0 8 1
631 Rajkowska Joanna 44 8 1 0 0 8 1
632 Ołowska Paulina 44 8 2 0 0 8 2
633 Janin Zuzanna 44 8 1 0 0 8 1
634 Waltoś Jacek 44 8 1 0 0 8 1
635 Lachowicz Andrzej 43 9 1 0 0 9 1
636 Dłużewski Jacek 43 9 1 0 0 9 1
637 Kamoji Koji 36 16 3 7 1 9 2
638 Tomaszewski Henryk 43 9 2 0 0 9 2
639 Baumgart Anna 43 9 1 0 0 9 1
640 Żegalski Leszek 37 15 3 6 1 9 2
641 Sztwiertnia Grzegorz 33 19 2 9 1 10 1
642 Wyrzykowski Piotr 42 10 1 0 0 10 1
643 Polska Agnieszka 42 10 4 0 0 10 4
644 Markowski Eugeniusz 39 13 2 3 1 10 1
645 Myjak Adam 37 15 3 5 1 10 2
646 Gierowski Stefan 13 71 11 60 9 11 2
647 Bosacki Piotr 41 11 2 0 0 11 2
648 Żmijewski Artur 29 27 5 15 3 12 2
649 Bąkowski Wojciech 40 12 3 0 0 12 3
650 Lebenstein Jan 20 46 7 34 5 12 2
651 Mitoraj Igor 39 13 2 0 0 13 2
652 Pągowska Teresa 15 62 10 49 8 13 2
653 Tarasewicz Iza 39 13 2 0 0 13 2
654 Krasiński Edward 25 34 5 21 3 13 2
655 Warpechowski Zbigiew 37 15 4 0 0 15 4
656 Kozyra Katarzyna 37 15 3 0 0 15 3
657 Starowieyski Franciszek 27 30 4 14 2 16 2
658 Dwurnik Edward 23 38 10 22 6 16 4
659 Bereś Jerzy 31 23 5 6 2 17 3
660 Szlaga Radek 25 34 5 15 2 19 3
661 Sosnowska Monika 33 19 2 0 0 19 2
662 Kulik Zofia 27 30 5 10 1 20 4
663 Pinińska-Bereś Maria 32 20 4 0 0 20 4
664 Dawicki Oskar 32 20 3 0 0 20 3
665 Althamer Paweł 29 27 5 7 1 20 4
666 Smoleński Konrad 26 32 7 12 2 20 5
667 Tarasin Jan 14 66 12 45 8 21 4
668 Kobro Katarzyna 15 62 9 38 5 24 4
669 Libera Zbigniew 30 25 5 0 0 25 5
670 Brzozowski Tadeusz 13 71 10 44 6 27 4
671 Stażewski Henryk 12 74 11 46 7 28 4
672 Sasnal Wilhelm 10 79 15 49 11 30 4
673 Tarasewicz Leon 15 62 13 32 7 30 6
674 Dróżdż Stanisław 17 51 9 20 4 31 5
675 Lach-Lachowicz Natalia 16 54 8 20 2 34 6
676 Fangor Wojciech 8 93 15 59 10 34 5
677 Hasior Władysław 22 39 7 5 1 34 6
678 Beksiński Zdzisław 19 47 8 12 2 35 6
679 Wróblewski Andrzej 7 121 18 82 12 39 6
680 Strzemiński Władysław 9 91 12 47 6 44 6
681 Kuśmirowski Robert 21 44 7 0 0 44 7
682 Opałka Roman 5 130 20 78 11 52 9
683 Robakowski Józef 11 75 11 16 3 59 8
684 Szapocznikow Alina 3 169 22 104 13 65 9
685 Abakanowicz Magdalena 6 123 20 49 8 74 12
686 Nowosielski Jerzy 4 164 23 82 12 82 11
687 Bałka Mirosław 2 170 25 82 10 88 15
688 Kantor Tadeusz 1 215 27 111 15 104 12