Ranking 2014

Artyści Ranking 2014 Galerie
komercyjne
Galerie
niekomercyjne
L.p. O artyście Nazwisko Imię Miejsce Punktacja Notowania Punktacja Notowania Punktacja Notowania
1 Waliszewska Aleksandra 42 7 1 7 1 0 0
2 Ziółkowski Jakub Julian 44 5 1 5 1 0 0
3 Bożek Kacper 45 4 1 4 1 0 0
4 Mierzejewska Anna 46 3 1 3 1 0 0
5 Stankiewicz-Szczerbik Beata 47 2 1 2 1 0 0
6 Kalina Jerzy 44 5 1 0 0 5 1
7 Gajewska Małgorzata 45 4 1 0 0 4 1
8 Warlikowska Małgorzata 48 1 1 0 0 1 1
9 Maniak Krzysztof 39 10 1 0 0 10 1
10 Ołowska Paulina 40 9 1 0 0 9 1
11 Branas Przemysław 42 7 1 0 0 7 1
12 Nowak Marzena 44 5 1 0 0 5 1
13 Orbaczewska Anna 46 3 1 3 1 0 0
14 Dominik Rafał 48 1 1 1 1 0 0
15 Stangret Maria 43 6 1 6 1 0 0
16 Ślesińska Anna 47 2 1 2 1 0 0
17 Cyronek-Kalinowska Anna 48 1 1 1 1 0 0
18 Kowalewski Paweł 40 9 1 9 1 0 0
19 Kijewski/Kocur Grupa artystyczna 41 8 1 8 1 0 0
20 Ciężki Jakub 42 7 1 7 1 0 0
21 Kulka Tomasz 43 6 1 6 1 0 0
22 Drogowski Jarema 44 5 1 5 1 0 0
23 Szamborski Wiesław 47 2 1 2 1 0 0
24 Sapetto Marek 48 1 1 1 1 0 0
25 Cybis Jan 39 10 1 10 1 0 0
26 Sienicki Jacek 40 9 1 9 1 0 0
27 Wilkoń Józef 42 7 1 7 1 0 0
28 Zemła Gustaw 44 5 1 5 1 0 0
29 Wnuk Marian 45 4 1 4 1 0 0
30 Jarnuszkiewicz Jerzy 46 3 1 3 1 0 0
31 Walkuski Wiesław 47 2 1 2 1 0 0
32 Bajtlik Jan 48 1 1 1 1 0 0
33 Breguła Karolina 43 6 1 0 0 6 1
34 Lachowicz Andrzej 44 5 1 0 0 5 1
35 Żebrowska Alicja 45 4 1 0 0 4 1
36 Mioduszewski Jan 46 3 1 0 0 3 1
37 Berendt Filip 47 2 1 0 0 2 1
38 Kuryluk Ewa 46 3 1 3 1 0 0
39 Szpilski Piotr 47 2 1 2 1 0 0
40 Krzywak Sebastian 48 1 1 1 1 0 0
41 Jurkiewicz Zdzisław 42 7 1 0 0 7 1
42 Jarodzki Paweł 44 5 1 0 0 5 1
43 Simon Jan 46 3 1 0 0 3 1
44 Martin Honorata 48 1 1 0 0 1 1
45 Kuczma Marian Waldemar 47 2 1 0 0 2 1
46 Baumgart Anna 45 4 1 0 0 4 1
47 Partum Andrzej 48 1 1 1 1 0 0
48 Mierzejewski Andrzej 44 5 1 5 1 0 0
49 Wolniak Olga 46 3 1 3 1 0 0
50 Krzysztof Bronisław 47 2 1 2 1 0 0
51 Cieśniewski Wojciech 48 1 1 1 1 0 0
52 Kaleta Dariusz 39 10 1 0 0 10 1
53 Szutter Edward 40 9 1 0 0 9 1
54 Kopera Tomasz Alen 41 8 1 0 0 8 1
55 Panfil Józef 42 7 1 0 0 7 1
56 Żegalski Leszek 43 6 1 0 0 6 1
57 Kołpanowicz Marcin 44 5 1 0 0 5 1
58 Bąk Karol 45 4 1 0 0 4 1
59 Jaśnikowski Jarosław 46 3 1 0 0 3 1
60 Izdebski Krzysztof 47 2 1 0 0 2 1
61 Sętowski Tomasz 48 1 1 0 0 1 1
62 Skąpski Łukasz 41 8 1 0 0 8 1
63 Wollny Zorka 43 6 1 0 0 6 1
64 Ska Aleksandra 44 5 1 0 0 5 1
65 Szymankiewicz Małgorzata 45 4 1 0 0 4 1
66 Rogalski Zbigiew 48 1 1 0 0 1 1
67 Zawada Michał 41 8 1 8 1 0 0
68 Radziszewski Karol 41 8 1 0 0 8 1
69 Bosacki Piotr 42 7 1 0 0 7 1
70 Kraupe Janina 43 6 1 6 1 0 0
71 Jarmoliński Bartłomiej 48 1 1 0 0 1 1
72 Brzoska Sławomir 44 5 1 5 1 0 0
73 Mierzejewski Jerzy 41 8 1 0 0 8 1
74 Zakrzwski Cyryl 45 4 1 4 1 0 0
75 Kowalski Kacper 47 2 1 0 0 2 1
76 Osicki Janusz 48 1 1 0 0 1 1
77 Grzegorz Rogala i Joanna Krzysztoń Grupa artystyczna 42 7 1 0 0 7 1
78 Zbylut Agata 43 6 1 0 0 6 1
79 Dawicki Oskar 44 5 1 0 0 5 1
80 Domański Tomasz 46 3 1 0 0 3 1
81 Leszek Golec & Tatiana Czekalska Grupa artystyczna 48 1 1 0 0 1 1
82 Skarbek Krzysztof 43 6 1 0 0 6 1
83 Czarnecki Bartosz 47 2 1 0 0 2 1
84 Kowalska Berenika 48 1 1 0 0 1 1
85 Krysta Daniel 43 6 1 6 1 0 0
86 Żuławski Marek 44 5 1 5 1 0 0
87 Kasprzyk Mikołaj 45 4 1 4 1 0 0
88 Jasper C.T. 41 8 1 8 1 0 0
89 Baran Tomasz 42 7 1 7 1 0 0
90 Malinowska Joanna 44 5 1 5 1 0 0
91 Dyndo Wiktor 46 3 1 3 1 0 0
92 Fliciński Jarosław 47 2 1 2 1 0 0
93 Pala Dariusz 48 1 1 1 1 0 0
94 Orbitowski Janusz 47 2 1 2 1 0 0
95 Gaj Jacek 40 9 1 9 1 0 0
96 Kurzawski Andrzej 43 6 1 6 1 0 0
97 Okińczyc Andrzej 44 5 1 5 1 0 0
98 Białecka Beata 44 5 1 5 1 0 0
99 Chwałczyk Jan 43 6 1 6 1 0 0
100 Luxus Grupa artystyczna 44 5 1 5 1 0 0
101 Jaklewicz Karolina 46 3 1 3 1 0 0
102 Kiesner Maja 47 2 1 2 1 0 0
103 Klimek Krzysztof 40 9 1 0 0 9 1
104 Dłużewski Jacek 44 5 1 0 0 5 1
105 Bereś Bettina 45 4 1 0 0 4 1
106 Pawłowski Marcin 46 3 1 0 0 3 1
107 Kuś Marek 48 1 1 0 0 1 1
108 Smoczyński Mikołaj 47 2 1 0 0 2 1
109 Kapusta Janusz 47 2 1 0 0 2 1
110 Dłubak Zbigniew 41 8 1 0 0 8 1
111 Blum-Kwiatkowski Gerard Jurgen 45 4 1 0 0 4 1
112 Materka Bartek 46 3 1 0 0 3 1
113 Kalinowska Agnieszka 42 7 1 0 0 7 1
114 Kobzdej Aleksander 43 6 1 6 1 0 0
115 Tyszkiewicz Teresa 44 5 1 5 1 0 0
116 Usarewicz Roman 45 4 1 4 1 0 0
117 Jachtoma Aleksandra 47 2 1 2 1 0 0
118 Duda-Gracz Jerzy 43 6 1 6 1 0 0
119 Anto Maria 48 1 1 1 1 0 0
120 Truszkowski Jerzy 48 1 1 0 0 1 1
121 Tobis Andrzej 43 6 1 6 1 0 0
122 Bieniasz Maciej 46 3 1 3 1 0 0
123 Urbanowicz Andrzej 47 2 1 2 1 0 0
124 Rosenstein Erna 45 4 1 4 1 0 0
125 Sosnowski Kajetan 45 4 1 4 1 0 0
126 Janikowski Mieczysław 47 2 1 2 1 0 0
127 Starowieyski Franciszek 40 9 1 9 1 0 0
128 Świerzy Waldemar 43 6 1 6 1 0 0
129 Wejman Stanisław 47 2 1 2 1 0 0
130 Sztwiertnia Grzegorz 42 7 1 7 1 0 0
131 Szwed Monika 45 4 1 4 1 0 0
132 Włodarski Marek 39 10 1 10 1 0 0
133 Stern Jonasz 41 8 1 8 1 0 0
134 Wojnecki Stefan 46 3 1 3 1 0 0
135 Cieślewicz Roman 40 9 1 0 0 9 1
136 Grzegorzewski Jerzy 46 3 1 0 0 3 1
137 Polisiewicz Aleksandra 48 1 1 0 0 1 1
138 Juszkiewicz Ewa 48 1 1 0 0 1 1
139 Radke Marek 43 6 1 0 0 6 1
140 Markiewicz Andrzej 44 5 1 0 0 5 1
141 Berdowska Tamara 45 4 1 0 0 4 1
142 Gancarz Ryszard 47 2 1 0 0 2 1
143 Szprynger Anna 48 1 1 0 0 1 1
144 Łapiński Tadeusz 47 2 1 2 1 0 0
145 Pamuła Jan 48 1 1 1 1 0 0
146 Lasecki Hugon 46 3 1 3 1 0 0
147 Umiastowski Andrzej 47 2 1 2 1 0 0
148 Leto Norman 43 6 1 6 1 0 0
149 Maśluszczak Franciszek 46 3 1 3 1 0 0
150 Joniak Juliusz 47 2 1 2 1 0 0
151 Sobocki Leszek 48 1 1 1 1 0 0
152 Ługowski Ryszard 44 5 1 0 0 5 1
153 Bednarski Krzysztof 47 2 1 0 0 2 1
154 Zieliński Jerzy 40 9 1 9 1 0 0
155 Maziarska Jadwiga 41 8 1 8 1 0 0
156 Stokłosa Łukasz 43 6 1 6 1 0 0
157 Tarabuła Janusz 46 3 1 3 1 0 0
158 Urbanowicz Dorota 47 2 1 2 1 0 0
159 Get-Stankiewicz Eugeniusz 43 6 1 6 1 0 0
160 Twożywo Grupa artystyczna 46 3 1 0 0 3 1
161 Jędrysiak Jerzy 47 2 1 0 0 2 1
162 Grochocki Jerzy 48 1 1 0 0 1 1
163 Berlewi Henryk 41 8 1 8 1 0 0
164 Hansen Oskar 45 4 1 4 1 0 0
165 Kruszewska Teresa 47 2 1 2 1 0 0
166 Tatarczyk Tomasz 44 5 1 5 1 0 0
167 Bąkowski Wojciech 39 10 1 0 0 10 1
168 Tarasewicz Iza 40 9 1 0 0 9 1
169 Starska Magdalena 41 8 1 0 0 8 1
170 Gayer Michał 42 7 1 0 0 7 1
171 Smandek Michał 43 6 1 0 0 6 1
172 Buczek Bartłomiej 44 5 1 0 0 5 1
173 Szewczyk Szymon 45 4 1 0 0 4 1
174 Mickiewicz Gizela 46 3 1 0 0 3 1
175 Janczy Janusz 48 1 1 0 0 1 1
176 Smoleński Konrad 43 6 1 0 0 6 1
177 Markul Angelika 44 5 1 0 0 5 1
178 Zamojski Honza 45 4 1 0 0 4 1
179 Bownik Paweł 47 2 1 0 0 2 1
180 Szlaga Radek 48 1 1 0 0 1 1
181 Zaborowski Michał 36 13 2 8 1 5 1
182 Baj Stanisław 39 10 2 6 1 4 1
183 Smolana Adam 40 9 2 2 1 7 1
184 Minciel Eugeniusz 39 10 2 0 0 10 2
185 Bujnowski Rafał 41 8 2 0 0 8 2
186 Jałowiński Dominik 29 20 2 20 2 0 0
187 Czapla Marian 35 14 2 14 2 0 0
188 Mokrzycka-Grospierre Olga 37 12 2 12 2 0 0
189 Wysocki Piotr 47 2 2 2 2 0 0
190 Partum Ewa 44 5 2 4 1 1 1
191 Zarzycka Ewa 39 10 2 3 1 7 1
192 Tarkawian Mariusz 38 11 2 10 1 1 1
193 Janin Zuzanna 38 11 2 0 0 11 2
194 Kuskowski Kamil 39 10 2 0 0 10 2
195 Malewski Artur 44 5 2 0 0 5 2
196 Kokosiński Bartosz 34 15 2 15 2 0 0
197 Czwartos Ignacy 36 13 2 7 1 6 1
198 Rudowicz Teresa 38 11 2 11 2 0 0
199 Nitka Zdzisław 45 4 2 1 1 3 1
200 Sroka Jacek 44 5 2 5 2 0 0
201 Gostomski Zbigniew 39 10 2 9 1 1 1
202 Lewczyński Jerzy 40 9 2 0 0 9 2
203 Józefowicz Katarzyna 45 4 2 1 1 3 1
204 Jarema Maria 40 9 2 3 1 6 1
205 Kijewski Marek 42 7 2 0 0 7 2
206 Maciejowski Marcin 42 7 2 5 1 2 1
207 Knaflewski Leszek 44 5 2 5 2 0 0
208 Sawicka Jadwiga 45 4 2 1 1 3 1
209 Młodożeniec Jan 30 19 2 19 2 0 0
210 Sobol-Wejman Anna 41 8 2 8 2 0 0
211 Kozłowski Jarosław 38 11 2 11 2 0 0
212 Sempoliński Jacek 46 3 2 0 0 3 2
213 Tomaszewski Henryk 36 13 2 0 0 13 2
214 Potworowski Piotr 36 13 2 0 0 13 2
215 Polska Agnieszka 39 10 2 0 0 10 2
216 Sobczyk Marek 42 7 2 7 2 0 0
217 Cześnik Henryk 45 4 2 1 1 3 1
218 Eidrigevicius Stasys 37 12 2 12 2 0 0
219 Panek Jerzy 29 20 2 20 2 0 0
220 Świdziński Jan 40 9 2 0 0 9 2
221 Berdyszak Marcin 43 6 2 0 0 6 2
222 Olbiński Rafał 33 16 2 10 1 6 1
223 Waltoś Jacek 40 9 2 0 0 9 2
224 Myjak Adam 46 3 2 2 1 1 1
225 Jastrubczak Łukasz 38 11 2 0 0 11 2
226 Musiałowicz Henryk 36 13 3 4 2 9 1
227 Czerepok Hubert 29 20 3 10 2 10 1
228 Brzeski Olaf 44 5 3 1 1 4 2
229 Bednarczyk Andrzej 35 14 3 10 1 4 2
230 Lutyński Piotr 37 12 3 5 2 7 1
231 Świeszewski Maciej 38 11 3 2 1 9 2
232 Kałucki Jerzy 34 15 3 15 3 0 0
233 Grzyb Ryszard 36 13 3 6 1 7 2
234 Chlanda Marek 29 20 3 10 1 10 2
235 Mitoraj Igor 30 19 3 8 1 11 2
236 Murak Teresa 32 17 3 5 1 12 2
237 Szewczyk Andrzej 37 12 3 8 1 4 2
238 Maciejewski Zbysław 41 8 3 8 3 0 0
239 Pawlak Włodzimierz 40 9 3 9 3 0 0
240 Skórczewski Krzysztof 42 7 3 7 3 0 0
241 Sosnowska Monika 38 11 3 5 2 6 1
242 Markowski Eugeniusz 26 25 3 8 1 17 2
243 Moskwa Magdalena 39 10 3 5 2 5 1
244 Kamoji Koji 31 18 4 8 3 10 1
245 Brzozowski Tadeusz 27 24 4 17 3 7 1
246 Bereźnicki Kiejstut 25 26 4 26 4 0 0
247 Beksiński Zdzisław 31 18 4 0 0 18 4
248 Wodiczko Krzysztof 29 20 4 0 0 20 4
249 Gustowska Izabella 32 17 4 11 2 6 2
250 Kulik Zofia 24 28 4 10 1 18 3
251 Krasiński Edward 25 26 4 15 2 11 2
252 Pnińska-Bereś Maria 31 18 4 10 2 8 2
253 Kuśmirowski Robert 26 25 4 6 1 19 3
254 Fijałkowski Stanisław 21 33 5 30 4 3 1
255 Bereś Jerzy 20 36 5 0 0 36 5
256 Lebenstein Jan 28 23 5 6 2 17 3
257 Hasior Władysław 18 41 5 6 1 35 4
258 Żmijewski Artur 22 31 5 7 2 24 3
259 Althamer Paweł 19 40 5 7 1 33 4
260 Winiarski Ryszard 30 19 5 18 4 1 1
261 Kozyra Katarzyna 28 23 5 0 0 23 5
262 Ciecierski Tomasz 26 25 5 23 4 2 1
263 Dominik Tadeusz 17 46 6 46 6 0 0
264 Dwurnik Edward 23 30 6 26 5 4 1
265 Robakowski Józef 20 36 6 0 0 36 6
266 Libera Zbigniew 20 36 6 0 0 36 6
267 Lejman Dominik 26 25 6 16 3 9 3
268 Berdyszak Jan 22 31 6 25 5 6 1
269 Dróżdż Stanisław 19 40 7 17 3 23 4
270 Stażewski Henryk 14 57 8 32 5 25 3
271 Sasnal Wilhelm 24 28 8 17 5 11 3
272 Warpechowski Zbigiew 16 48 9 6 2 42 7
273 Pągowska Teresa 15 50 9 40 8 10 1
274 Strzemiński Władysław 10 72 10 42 6 30 4
275 Modzelewski Jarosław 20 36 10 35 9 1 1
276 Lach-Lachowicz Natalia 12 61 10 15 3 46 7
277 Tarasin Jan 13 60 11 46 8 14 3
278 Tarasewicz Leon 11 63 11 44 8 19 3
279 Kobro Katarzyna 6 100 13 59 8 41 5
280 Gierowski Stefan 9 81 13 71 10 10 3
281 Abakanowicz Magdalena 8 97 15 62 8 35 7
282 Fangor Wojciech 7 98 17 70 12 28 5
283 Kantor Tadeusz 5 139 18 72 10 67 8
284 Opałka Roman 3 150 19 113 15 37 4
285 Nowosielski Jerzy 4 145 20 78 11 67 9
286 Wróblewski Andrzej 2 163 23 119 17 44 6
287 Bałka Mirosław 2 163 24 76 11 87 13
288 Szapocznikow Alina 1 196 24 93 12 103 12