Ranking 2014

Artyści Ranking 2014 Galerie
komercyjne
Galerie
niekomercyjne
L.p. O artyście Nazwisko Imię Miejsce Punktacja Notowania Punktacja Notowania Punktacja Notowania
1 Kalina Jerzy 44 5 1 0 0 5 1
2 Gajewska Małgorzata 45 4 1 0 0 4 1
3 Minciel Eugeniusz 39 10 2 0 0 10 2
4 Warlikowska Małgorzata 48 1 1 0 0 1 1
5 Maniak Krzysztof 39 10 1 0 0 10 1
6 Ołowska Paulina 40 9 1 0 0 9 1
7 Branas Przemysław 42 7 1 0 0 7 1
8 Nowak Marzena 44 5 1 0 0 5 1
9 Bujnowski Rafał 41 8 2 0 0 8 2
10 Janin Zuzanna 38 11 2 0 0 11 2
11 Breguła Karolina 43 6 1 0 0 6 1
12 Lachowicz Andrzej 44 5 1 0 0 5 1
13 Żebrowska Alicja 45 4 1 0 0 4 1
14 Mioduszewski Jan 46 3 1 0 0 3 1
15 Berendt Filip 47 2 1 0 0 2 1
16 Jurkiewicz Zdzisław 42 7 1 0 0 7 1
17 Jarodzki Paweł 44 5 1 0 0 5 1
18 Simon Jan 46 3 1 0 0 3 1
19 Martin Honorata 48 1 1 0 0 1 1
20 Kuczma Marian Waldemar 47 2 1 0 0 2 1
21 Baumgart Anna 45 4 1 0 0 4 1
22 Kaleta Dariusz 39 10 1 0 0 10 1
23 Szutter Edward 40 9 1 0 0 9 1
24 Kopera Tomasz Alen 41 8 1 0 0 8 1
25 Panfil Józef 42 7 1 0 0 7 1
26 Żegalski Leszek 43 6 1 0 0 6 1
27 Kołpanowicz Marcin 44 5 1 0 0 5 1
28 Bąk Karol 45 4 1 0 0 4 1
29 Jaśnikowski Jarosław 46 3 1 0 0 3 1
30 Izdebski Krzysztof 47 2 1 0 0 2 1
31 Sętowski Tomasz 48 1 1 0 0 1 1
32 Skąpski Łukasz 41 8 1 0 0 8 1
33 Kuskowski Kamil 39 10 2 0 0 10 2
34 Wollny Zorka 43 6 1 0 0 6 1
35 Ska Aleksandra 44 5 1 0 0 5 1
36 Szymankiewicz Małgorzata 45 4 1 0 0 4 1
37 Malewski Artur 44 5 2 0 0 5 2
38 Rogalski Zbigiew 48 1 1 0 0 1 1
39 Radziszewski Karol 41 8 1 0 0 8 1
40 Bosacki Piotr 42 7 1 0 0 7 1
41 Jarmoliński Bartłomiej 48 1 1 0 0 1 1
42 Mierzejewski Jerzy 41 8 1 0 0 8 1
43 Kowalski Kacper 47 2 1 0 0 2 1
44 Osicki Janusz 48 1 1 0 0 1 1
45 Grzegorz Rogala i Joanna Krzysztoń Grupa artystyczna 42 7 1 0 0 7 1
46 Zbylut Agata 43 6 1 0 0 6 1
47 Dawicki Oskar 44 5 1 0 0 5 1
48 Domański Tomasz 46 3 1 0 0 3 1
49 Leszek Golec & Tatiana Czekalska Grupa artystyczna 48 1 1 0 0 1 1
50 Skarbek Krzysztof 43 6 1 0 0 6 1
51 Czarnecki Bartosz 47 2 1 0 0 2 1
52 Kowalska Berenika 48 1 1 0 0 1 1
53 Klimek Krzysztof 40 9 1 0 0 9 1
54 Dłużewski Jacek 44 5 1 0 0 5 1
55 Bereś Bettina 45 4 1 0 0 4 1
56 Pawłowski Marcin 46 3 1 0 0 3 1
57 Kuś Marek 48 1 1 0 0 1 1
58 Bereś Jerzy 20 36 5 0 0 36 5
59 Smoczyński Mikołaj 47 2 1 0 0 2 1
60 Robakowski Józef 20 36 6 0 0 36 6
61 Beksiński Zdzisław 31 18 4 0 0 18 4
62 Kapusta Janusz 47 2 1 0 0 2 1
63 Wodiczko Krzysztof 29 20 4 0 0 20 4
64 Dłubak Zbigniew 41 8 1 0 0 8 1
65 Blum-Kwiatkowski Gerard Jurgen 45 4 1 0 0 4 1
66 Libera Zbigniew 20 36 6 0 0 36 6
67 Lewczyński Jerzy 40 9 2 0 0 9 2
68 Materka Bartek 46 3 1 0 0 3 1
69 Kalinowska Agnieszka 42 7 1 0 0 7 1
70 Kijewski Marek 42 7 2 0 0 7 2
71 Truszkowski Jerzy 48 1 1 0 0 1 1
72 Kozyra Katarzyna 28 23 5 0 0 23 5
73 Sempoliński Jacek 46 3 2 0 0 3 2
74 Tomaszewski Henryk 36 13 2 0 0 13 2
75 Cieślewicz Roman 40 9 1 0 0 9 1
76 Potworowski Piotr 36 13 2 0 0 13 2
77 Grzegorzewski Jerzy 46 3 1 0 0 3 1
78 Polska Agnieszka 39 10 2 0 0 10 2
79 Polisiewicz Aleksandra 48 1 1 0 0 1 1
80 Juszkiewicz Ewa 48 1 1 0 0 1 1
81 Radke Marek 43 6 1 0 0 6 1
82 Markiewicz Andrzej 44 5 1 0 0 5 1
83 Berdowska Tamara 45 4 1 0 0 4 1
84 Gancarz Ryszard 47 2 1 0 0 2 1
85 Szprynger Anna 48 1 1 0 0 1 1
86 Ługowski Ryszard 44 5 1 0 0 5 1
87 Bednarski Krzysztof 47 2 1 0 0 2 1
88 Świdziński Jan 40 9 2 0 0 9 2
89 Twożywo Grupa artystyczna 46 3 1 0 0 3 1
90 Berdyszak Marcin 43 6 2 0 0 6 2
91 Waltoś Jacek 40 9 2 0 0 9 2
92 Jędrysiak Jerzy 47 2 1 0 0 2 1
93 Grochocki Jerzy 48 1 1 0 0 1 1
94 Bąkowski Wojciech 39 10 1 0 0 10 1
95 Tarasewicz Iza 40 9 1 0 0 9 1
96 Starska Magdalena 41 8 1 0 0 8 1
97 Gayer Michał 42 7 1 0 0 7 1
98 Smandek Michał 43 6 1 0 0 6 1
99 Buczek Bartłomiej 44 5 1 0 0 5 1
100 Szewczyk Szymon 45 4 1 0 0 4 1
101 Mickiewicz Gizela 46 3 1 0 0 3 1
102 Jastrubczak Łukasz 38 11 2 0 0 11 2
103 Janczy Janusz 48 1 1 0 0 1 1
104 Smoleński Konrad 43 6 1 0 0 6 1
105 Markul Angelika 44 5 1 0 0 5 1
106 Zamojski Honza 45 4 1 0 0 4 1
107 Bownik Paweł 47 2 1 0 0 2 1
108 Szlaga Radek 48 1 1 0 0 1 1
109 Zaborowski Michał 36 13 2 8 1 5 1
110 Waliszewska Aleksandra 42 7 1 7 1 0 0
111 Baj Stanisław 39 10 2 6 1 4 1
112 Ziółkowski Jakub Julian 44 5 1 5 1 0 0
113 Smolana Adam 40 9 2 2 1 7 1
114 Bożek Kacper 45 4 1 4 1 0 0
115 Mierzejewska Anna 46 3 1 3 1 0 0
116 Stankiewicz-Szczerbik Beata 47 2 1 2 1 0 0
117 Orbaczewska Anna 46 3 1 3 1 0 0
118 Dominik Rafał 48 1 1 1 1 0 0
119 Stangret Maria 43 6 1 6 1 0 0
120 Partum Ewa 44 5 2 4 1 1 1
121 Zarzycka Ewa 39 10 2 3 1 7 1
122 Ślesińska Anna 47 2 1 2 1 0 0
123 Cyronek-Kalinowska Anna 48 1 1 1 1 0 0
124 Tarkawian Mariusz 38 11 2 10 1 1 1
125 Kowalewski Paweł 40 9 1 9 1 0 0
126 Kijewski/Kocur Grupa artystyczna 41 8 1 8 1 0 0
127 Ciężki Jakub 42 7 1 7 1 0 0
128 Kulka Tomasz 43 6 1 6 1 0 0
129 Drogowski Jarema 44 5 1 5 1 0 0
130 Szamborski Wiesław 47 2 1 2 1 0 0
131 Sapetto Marek 48 1 1 1 1 0 0
132 Cybis Jan 39 10 1 10 1 0 0
133 Sienicki Jacek 40 9 1 9 1 0 0
134 Wilkoń Józef 42 7 1 7 1 0 0
135 Zemła Gustaw 44 5 1 5 1 0 0
136 Wnuk Marian 45 4 1 4 1 0 0
137 Jarnuszkiewicz Jerzy 46 3 1 3 1 0 0
138 Walkuski Wiesław 47 2 1 2 1 0 0
139 Bajtlik Jan 48 1 1 1 1 0 0
140 Kuryluk Ewa 46 3 1 3 1 0 0
141 Szpilski Piotr 47 2 1 2 1 0 0
142 Krzywak Sebastian 48 1 1 1 1 0 0
143 Brzeski Olaf 44 5 3 1 1 4 2
144 Partum Andrzej 48 1 1 1 1 0 0
145 Mierzejewski Andrzej 44 5 1 5 1 0 0
146 Wolniak Olga 46 3 1 3 1 0 0
147 Krzysztof Bronisław 47 2 1 2 1 0 0
148 Cieśniewski Wojciech 48 1 1 1 1 0 0
149 Bednarczyk Andrzej 35 14 3 10 1 4 2
150 Zawada Michał 41 8 1 8 1 0 0
151 Czwartos Ignacy 36 13 2 7 1 6 1
152 Kraupe Janina 43 6 1 6 1 0 0
153 Brzoska Sławomir 44 5 1 5 1 0 0
154 Zakrzwski Cyryl 45 4 1 4 1 0 0
155 Świeszewski Maciej 38 11 3 2 1 9 2
156 Nitka Zdzisław 45 4 2 1 1 3 1
157 Krysta Daniel 43 6 1 6 1 0 0
158 Żuławski Marek 44 5 1 5 1 0 0
159 Kasprzyk Mikołaj 45 4 1 4 1 0 0
160 Jasper C.T. 41 8 1 8 1 0 0
161 Baran Tomasz 42 7 1 7 1 0 0
162 Malinowska Joanna 44 5 1 5 1 0 0
163 Dyndo Wiktor 46 3 1 3 1 0 0
164 Fliciński Jarosław 47 2 1 2 1 0 0
165 Pala Dariusz 48 1 1 1 1 0 0
166 Orbitowski Janusz 47 2 1 2 1 0 0
167 Gaj Jacek 40 9 1 9 1 0 0
168 Kurzawski Andrzej 43 6 1 6 1 0 0
169 Grzyb Ryszard 36 13 3 6 1 7 2
170 Okińczyc Andrzej 44 5 1 5 1 0 0
171 Białecka Beata 44 5 1 5 1 0 0
172 Chwałczyk Jan 43 6 1 6 1 0 0
173 Luxus Grupa artystyczna 44 5 1 5 1 0 0
174 Jaklewicz Karolina 46 3 1 3 1 0 0
175 Kiesner Maja 47 2 1 2 1 0 0
176 Chlanda Marek 29 20 3 10 1 10 2
177 Mitoraj Igor 30 19 3 8 1 11 2
178 Hasior Władysław 18 41 5 6 1 35 4
179 Murak Teresa 32 17 3 5 1 12 2
180 Gostomski Zbigniew 39 10 2 9 1 1 1
181 Kulik Zofia 24 28 4 10 1 18 3
182 Szewczyk Andrzej 37 12 3 8 1 4 2
183 Althamer Paweł 19 40 5 7 1 33 4
184 Józefowicz Katarzyna 45 4 2 1 1 3 1
185 Kobzdej Aleksander 43 6 1 6 1 0 0
186 Tyszkiewicz Teresa 44 5 1 5 1 0 0
187 Usarewicz Roman 45 4 1 4 1 0 0
188 Jarema Maria 40 9 2 3 1 6 1
189 Jachtoma Aleksandra 47 2 1 2 1 0 0
190 Duda-Gracz Jerzy 43 6 1 6 1 0 0
191 Anto Maria 48 1 1 1 1 0 0
192 Tobis Andrzej 43 6 1 6 1 0 0
193 Bieniasz Maciej 46 3 1 3 1 0 0
194 Urbanowicz Andrzej 47 2 1 2 1 0 0
195 Rosenstein Erna 45 4 1 4 1 0 0
196 Maciejowski Marcin 42 7 2 5 1 2 1
197 Sosnowski Kajetan 45 4 1 4 1 0 0
198 Janikowski Mieczysław 47 2 1 2 1 0 0
199 Sawicka Jadwiga 45 4 2 1 1 3 1
200 Starowieyski Franciszek 40 9 1 9 1 0 0
201 Świerzy Waldemar 43 6 1 6 1 0 0
202 Wejman Stanisław 47 2 1 2 1 0 0
203 Sztwiertnia Grzegorz 42 7 1 7 1 0 0
204 Szwed Monika 45 4 1 4 1 0 0
205 Włodarski Marek 39 10 1 10 1 0 0
206 Stern Jonasz 41 8 1 8 1 0 0
207 Wojnecki Stefan 46 3 1 3 1 0 0
208 Markowski Eugeniusz 26 25 3 8 1 17 2
209 Łapiński Tadeusz 47 2 1 2 1 0 0
210 Pamuła Jan 48 1 1 1 1 0 0
211 Lasecki Hugon 46 3 1 3 1 0 0
212 Umiastowski Andrzej 47 2 1 2 1 0 0
213 Cześnik Henryk 45 4 2 1 1 3 1
214 Leto Norman 43 6 1 6 1 0 0
215 Maśluszczak Franciszek 46 3 1 3 1 0 0
216 Joniak Juliusz 47 2 1 2 1 0 0
217 Sobocki Leszek 48 1 1 1 1 0 0
218 Zieliński Jerzy 40 9 1 9 1 0 0
219 Maziarska Jadwiga 41 8 1 8 1 0 0
220 Stokłosa Łukasz 43 6 1 6 1 0 0
221 Tarabuła Janusz 46 3 1 3 1 0 0
222 Urbanowicz Dorota 47 2 1 2 1 0 0
223 Get-Stankiewicz Eugeniusz 43 6 1 6 1 0 0
224 Olbiński Rafał 33 16 2 10 1 6 1
225 Kuśmirowski Robert 26 25 4 6 1 19 3
226 Myjak Adam 46 3 2 2 1 1 1
227 Berlewi Henryk 41 8 1 8 1 0 0
228 Hansen Oskar 45 4 1 4 1 0 0
229 Kruszewska Teresa 47 2 1 2 1 0 0
230 Tatarczyk Tomasz 44 5 1 5 1 0 0
231 Musiałowicz Henryk 36 13 3 4 2 9 1
232 Jałowiński Dominik 29 20 2 20 2 0 0
233 Czapla Marian 35 14 2 14 2 0 0
234 Mokrzycka-Grospierre Olga 37 12 2 12 2 0 0
235 Czerepok Hubert 29 20 3 10 2 10 1
236 Wysocki Piotr 47 2 2 2 2 0 0
237 Kokosiński Bartosz 34 15 2 15 2 0 0
238 Lutyński Piotr 37 12 3 5 2 7 1
239 Rudowicz Teresa 38 11 2 11 2 0 0
240 Sroka Jacek 44 5 2 5 2 0 0
241 Warpechowski Zbigiew 16 48 9 6 2 42 7
242 Lebenstein Jan 28 23 5 6 2 17 3
243 Gustowska Izabella 32 17 4 11 2 6 2
244 Żmijewski Artur 22 31 5 7 2 24 3
245 Krasiński Edward 25 26 4 15 2 11 2
246 Pnińska-Bereś Maria 31 18 4 10 2 8 2
247 Knaflewski Leszek 44 5 2 5 2 0 0
248 Młodożeniec Jan 30 19 2 19 2 0 0
249 Sobol-Wejman Anna 41 8 2 8 2 0 0
250 Kozłowski Jarosław 38 11 2 11 2 0 0
251 Sosnowska Monika 38 11 3 5 2 6 1
252 Sobczyk Marek 42 7 2 7 2 0 0
253 Eidrigevicius Stasys 37 12 2 12 2 0 0
254 Panek Jerzy 29 20 2 20 2 0 0
255 Moskwa Magdalena 39 10 3 5 2 5 1
256 Kamoji Koji 31 18 4 8 3 10 1
257 Kałucki Jerzy 34 15 3 15 3 0 0
258 Brzozowski Tadeusz 27 24 4 17 3 7 1
259 Dróżdż Stanisław 19 40 7 17 3 23 4
260 Lejman Dominik 26 25 6 16 3 9 3
261 Maciejewski Zbysław 41 8 3 8 3 0 0
262 Pawlak Włodzimierz 40 9 3 9 3 0 0
263 Lach-Lachowicz Natalia 12 61 10 15 3 46 7
264 Skórczewski Krzysztof 42 7 3 7 3 0 0
265 Fijałkowski Stanisław 21 33 5 30 4 3 1
266 Bereźnicki Kiejstut 25 26 4 26 4 0 0
267 Winiarski Ryszard 30 19 5 18 4 1 1
268 Ciecierski Tomasz 26 25 5 23 4 2 1
269 Stażewski Henryk 14 57 8 32 5 25 3
270 Dwurnik Edward 23 30 6 26 5 4 1
271 Sasnal Wilhelm 24 28 8 17 5 11 3
272 Berdyszak Jan 22 31 6 25 5 6 1
273 Strzemiński Władysław 10 72 10 42 6 30 4
274 Dominik Tadeusz 17 46 6 46 6 0 0
275 Abakanowicz Magdalena 8 97 15 62 8 35 7
276 Kobro Katarzyna 6 100 13 59 8 41 5
277 Tarasin Jan 13 60 11 46 8 14 3
278 Tarasewicz Leon 11 63 11 44 8 19 3
279 Pągowska Teresa 15 50 9 40 8 10 1
280 Modzelewski Jarosław 20 36 10 35 9 1 1
281 Kantor Tadeusz 5 139 18 72 10 67 8
282 Gierowski Stefan 9 81 13 71 10 10 3
283 Bałka Mirosław 2 163 24 76 11 87 13
284 Nowosielski Jerzy 4 145 20 78 11 67 9
285 Fangor Wojciech 7 98 17 70 12 28 5
286 Szapocznikow Alina 1 196 24 93 12 103 12
287 Opałka Roman 3 150 19 113 15 37 4
288 Wróblewski Andrzej 2 163 23 119 17 44 6