Ranking 2014

Artyści Ranking 2014 Galerie
komercyjne
Galerie
niekomercyjne
L.p. O artyście Nazwisko Imię Miejsce Punktacja Notowania Punktacja Notowania Punktacja Notowania
1 Bałka Mirosław 2 163 24 76 11 87 13
2 Szapocznikow Alina 1 196 24 93 12 103 12
3 Nowosielski Jerzy 4 145 20 78 11 67 9
4 Kantor Tadeusz 5 139 18 72 10 67 8
5 Abakanowicz Magdalena 8 97 15 62 8 35 7
6 Warpechowski Zbigiew 16 48 9 6 2 42 7
7 Lach-Lachowicz Natalia 12 61 10 15 3 46 7
8 Wróblewski Andrzej 2 163 23 119 17 44 6
9 Robakowski Józef 20 36 6 0 0 36 6
10 Libera Zbigniew 20 36 6 0 0 36 6
11 Kobro Katarzyna 6 100 13 59 8 41 5
12 Fangor Wojciech 7 98 17 70 12 28 5
13 Bereś Jerzy 20 36 5 0 0 36 5
14 Kozyra Katarzyna 28 23 5 0 0 23 5
15 Strzemiński Władysław 10 72 10 42 6 30 4
16 Opałka Roman 3 150 19 113 15 37 4
17 Dróżdż Stanisław 19 40 7 17 3 23 4
18 Beksiński Zdzisław 31 18 4 0 0 18 4
19 Hasior Władysław 18 41 5 6 1 35 4
20 Wodiczko Krzysztof 29 20 4 0 0 20 4
21 Althamer Paweł 19 40 5 7 1 33 4
22 Stażewski Henryk 14 57 8 32 5 25 3
23 Tarasin Jan 13 60 11 46 8 14 3
24 Tarasewicz Leon 11 63 11 44 8 19 3
25 Lebenstein Jan 28 23 5 6 2 17 3
26 Gierowski Stefan 9 81 13 71 10 10 3
27 Żmijewski Artur 22 31 5 7 2 24 3
28 Kulik Zofia 24 28 4 10 1 18 3
29 Lejman Dominik 26 25 6 16 3 9 3
30 Sasnal Wilhelm 24 28 8 17 5 11 3
31 Kuśmirowski Robert 26 25 4 6 1 19 3
32 Minciel Eugeniusz 39 10 2 0 0 10 2
33 Bujnowski Rafał 41 8 2 0 0 8 2
34 Janin Zuzanna 38 11 2 0 0 11 2
35 Brzeski Olaf 44 5 3 1 1 4 2
36 Kuskowski Kamil 39 10 2 0 0 10 2
37 Bednarczyk Andrzej 35 14 3 10 1 4 2
38 Malewski Artur 44 5 2 0 0 5 2
39 Świeszewski Maciej 38 11 3 2 1 9 2
40 Grzyb Ryszard 36 13 3 6 1 7 2
41 Chlanda Marek 29 20 3 10 1 10 2
42 Mitoraj Igor 30 19 3 8 1 11 2
43 Gustowska Izabella 32 17 4 11 2 6 2
44 Murak Teresa 32 17 3 5 1 12 2
45 Lewczyński Jerzy 40 9 2 0 0 9 2
46 Szewczyk Andrzej 37 12 3 8 1 4 2
47 Krasiński Edward 25 26 4 15 2 11 2
48 Pnińska-Bereś Maria 31 18 4 10 2 8 2
49 Kijewski Marek 42 7 2 0 0 7 2
50 Sempoliński Jacek 46 3 2 0 0 3 2
51 Tomaszewski Henryk 36 13 2 0 0 13 2
52 Potworowski Piotr 36 13 2 0 0 13 2
53 Polska Agnieszka 39 10 2 0 0 10 2
54 Markowski Eugeniusz 26 25 3 8 1 17 2
55 Świdziński Jan 40 9 2 0 0 9 2
56 Berdyszak Marcin 43 6 2 0 0 6 2
57 Waltoś Jacek 40 9 2 0 0 9 2
58 Jastrubczak Łukasz 38 11 2 0 0 11 2
59 Zaborowski Michał 36 13 2 8 1 5 1
60 Baj Stanisław 39 10 2 6 1 4 1
61 Smolana Adam 40 9 2 2 1 7 1
62 Musiałowicz Henryk 36 13 3 4 2 9 1
63 Kalina Jerzy 44 5 1 0 0 5 1
64 Gajewska Małgorzata 45 4 1 0 0 4 1
65 Warlikowska Małgorzata 48 1 1 0 0 1 1
66 Maniak Krzysztof 39 10 1 0 0 10 1
67 Ołowska Paulina 40 9 1 0 0 9 1
68 Branas Przemysław 42 7 1 0 0 7 1
69 Nowak Marzena 44 5 1 0 0 5 1
70 Czerepok Hubert 29 20 3 10 2 10 1
71 Partum Ewa 44 5 2 4 1 1 1
72 Zarzycka Ewa 39 10 2 3 1 7 1
73 Tarkawian Mariusz 38 11 2 10 1 1 1
74 Breguła Karolina 43 6 1 0 0 6 1
75 Lachowicz Andrzej 44 5 1 0 0 5 1
76 Żebrowska Alicja 45 4 1 0 0 4 1
77 Mioduszewski Jan 46 3 1 0 0 3 1
78 Berendt Filip 47 2 1 0 0 2 1
79 Jurkiewicz Zdzisław 42 7 1 0 0 7 1
80 Jarodzki Paweł 44 5 1 0 0 5 1
81 Simon Jan 46 3 1 0 0 3 1
82 Martin Honorata 48 1 1 0 0 1 1
83 Kuczma Marian Waldemar 47 2 1 0 0 2 1
84 Baumgart Anna 45 4 1 0 0 4 1
85 Kaleta Dariusz 39 10 1 0 0 10 1
86 Szutter Edward 40 9 1 0 0 9 1
87 Kopera Tomasz Alen 41 8 1 0 0 8 1
88 Panfil Józef 42 7 1 0 0 7 1
89 Żegalski Leszek 43 6 1 0 0 6 1
90 Kołpanowicz Marcin 44 5 1 0 0 5 1
91 Bąk Karol 45 4 1 0 0 4 1
92 Jaśnikowski Jarosław 46 3 1 0 0 3 1
93 Izdebski Krzysztof 47 2 1 0 0 2 1
94 Sętowski Tomasz 48 1 1 0 0 1 1
95 Skąpski Łukasz 41 8 1 0 0 8 1
96 Wollny Zorka 43 6 1 0 0 6 1
97 Ska Aleksandra 44 5 1 0 0 5 1
98 Szymankiewicz Małgorzata 45 4 1 0 0 4 1
99 Rogalski Zbigiew 48 1 1 0 0 1 1
100 Radziszewski Karol 41 8 1 0 0 8 1
101 Czwartos Ignacy 36 13 2 7 1 6 1
102 Bosacki Piotr 42 7 1 0 0 7 1
103 Jarmoliński Bartłomiej 48 1 1 0 0 1 1
104 Mierzejewski Jerzy 41 8 1 0 0 8 1
105 Kowalski Kacper 47 2 1 0 0 2 1
106 Lutyński Piotr 37 12 3 5 2 7 1
107 Osicki Janusz 48 1 1 0 0 1 1
108 Grzegorz Rogala i Joanna Krzysztoń Grupa artystyczna 42 7 1 0 0 7 1
109 Kamoji Koji 31 18 4 8 3 10 1
110 Zbylut Agata 43 6 1 0 0 6 1
111 Dawicki Oskar 44 5 1 0 0 5 1
112 Domański Tomasz 46 3 1 0 0 3 1
113 Leszek Golec & Tatiana Czekalska Grupa artystyczna 48 1 1 0 0 1 1
114 Skarbek Krzysztof 43 6 1 0 0 6 1
115 Nitka Zdzisław 45 4 2 1 1 3 1
116 Czarnecki Bartosz 47 2 1 0 0 2 1
117 Kowalska Berenika 48 1 1 0 0 1 1
118 Fijałkowski Stanisław 21 33 5 30 4 3 1
119 Brzozowski Tadeusz 27 24 4 17 3 7 1
120 Dwurnik Edward 23 30 6 26 5 4 1
121 Modzelewski Jarosław 20 36 10 35 9 1 1
122 Klimek Krzysztof 40 9 1 0 0 9 1
123 Dłużewski Jacek 44 5 1 0 0 5 1
124 Bereś Bettina 45 4 1 0 0 4 1
125 Pawłowski Marcin 46 3 1 0 0 3 1
126 Kuś Marek 48 1 1 0 0 1 1
127 Smoczyński Mikołaj 47 2 1 0 0 2 1
128 Kapusta Janusz 47 2 1 0 0 2 1
129 Dłubak Zbigniew 41 8 1 0 0 8 1
130 Blum-Kwiatkowski Gerard Jurgen 45 4 1 0 0 4 1
131 Gostomski Zbigniew 39 10 2 9 1 1 1
132 Materka Bartek 46 3 1 0 0 3 1
133 Kalinowska Agnieszka 42 7 1 0 0 7 1
134 Józefowicz Katarzyna 45 4 2 1 1 3 1
135 Jarema Maria 40 9 2 3 1 6 1
136 Winiarski Ryszard 30 19 5 18 4 1 1
137 Truszkowski Jerzy 48 1 1 0 0 1 1
138 Ciecierski Tomasz 26 25 5 23 4 2 1
139 Berdyszak Jan 22 31 6 25 5 6 1
140 Pągowska Teresa 15 50 9 40 8 10 1
141 Maciejowski Marcin 42 7 2 5 1 2 1
142 Sawicka Jadwiga 45 4 2 1 1 3 1
143 Sosnowska Monika 38 11 3 5 2 6 1
144 Cieślewicz Roman 40 9 1 0 0 9 1
145 Grzegorzewski Jerzy 46 3 1 0 0 3 1
146 Polisiewicz Aleksandra 48 1 1 0 0 1 1
147 Juszkiewicz Ewa 48 1 1 0 0 1 1
148 Radke Marek 43 6 1 0 0 6 1
149 Markiewicz Andrzej 44 5 1 0 0 5 1
150 Berdowska Tamara 45 4 1 0 0 4 1
151 Gancarz Ryszard 47 2 1 0 0 2 1
152 Szprynger Anna 48 1 1 0 0 1 1
153 Cześnik Henryk 45 4 2 1 1 3 1
154 Ługowski Ryszard 44 5 1 0 0 5 1
155 Bednarski Krzysztof 47 2 1 0 0 2 1
156 Moskwa Magdalena 39 10 3 5 2 5 1
157 Twożywo Grupa artystyczna 46 3 1 0 0 3 1
158 Olbiński Rafał 33 16 2 10 1 6 1
159 Jędrysiak Jerzy 47 2 1 0 0 2 1
160 Grochocki Jerzy 48 1 1 0 0 1 1
161 Myjak Adam 46 3 2 2 1 1 1
162 Bąkowski Wojciech 39 10 1 0 0 10 1
163 Tarasewicz Iza 40 9 1 0 0 9 1
164 Starska Magdalena 41 8 1 0 0 8 1
165 Gayer Michał 42 7 1 0 0 7 1
166 Smandek Michał 43 6 1 0 0 6 1
167 Buczek Bartłomiej 44 5 1 0 0 5 1
168 Szewczyk Szymon 45 4 1 0 0 4 1
169 Mickiewicz Gizela 46 3 1 0 0 3 1
170 Janczy Janusz 48 1 1 0 0 1 1
171 Smoleński Konrad 43 6 1 0 0 6 1
172 Markul Angelika 44 5 1 0 0 5 1
173 Zamojski Honza 45 4 1 0 0 4 1
174 Bownik Paweł 47 2 1 0 0 2 1
175 Szlaga Radek 48 1 1 0 0 1 1
176 Waliszewska Aleksandra 42 7 1 7 1 0 0
177 Ziółkowski Jakub Julian 44 5 1 5 1 0 0
178 Bożek Kacper 45 4 1 4 1 0 0
179 Mierzejewska Anna 46 3 1 3 1 0 0
180 Stankiewicz-Szczerbik Beata 47 2 1 2 1 0 0
181 Orbaczewska Anna 46 3 1 3 1 0 0
182 Dominik Rafał 48 1 1 1 1 0 0
183 Jałowiński Dominik 29 20 2 20 2 0 0
184 Czapla Marian 35 14 2 14 2 0 0
185 Mokrzycka-Grospierre Olga 37 12 2 12 2 0 0
186 Wysocki Piotr 47 2 2 2 2 0 0
187 Stangret Maria 43 6 1 6 1 0 0
188 Ślesińska Anna 47 2 1 2 1 0 0
189 Cyronek-Kalinowska Anna 48 1 1 1 1 0 0
190 Kowalewski Paweł 40 9 1 9 1 0 0
191 Kijewski/Kocur Grupa artystyczna 41 8 1 8 1 0 0
192 Ciężki Jakub 42 7 1 7 1 0 0
193 Kulka Tomasz 43 6 1 6 1 0 0
194 Drogowski Jarema 44 5 1 5 1 0 0
195 Szamborski Wiesław 47 2 1 2 1 0 0
196 Sapetto Marek 48 1 1 1 1 0 0
197 Cybis Jan 39 10 1 10 1 0 0
198 Sienicki Jacek 40 9 1 9 1 0 0
199 Wilkoń Józef 42 7 1 7 1 0 0
200 Zemła Gustaw 44 5 1 5 1 0 0
201 Wnuk Marian 45 4 1 4 1 0 0
202 Jarnuszkiewicz Jerzy 46 3 1 3 1 0 0
203 Walkuski Wiesław 47 2 1 2 1 0 0
204 Bajtlik Jan 48 1 1 1 1 0 0
205 Kuryluk Ewa 46 3 1 3 1 0 0
206 Szpilski Piotr 47 2 1 2 1 0 0
207 Krzywak Sebastian 48 1 1 1 1 0 0
208 Partum Andrzej 48 1 1 1 1 0 0
209 Mierzejewski Andrzej 44 5 1 5 1 0 0
210 Wolniak Olga 46 3 1 3 1 0 0
211 Krzysztof Bronisław 47 2 1 2 1 0 0
212 Cieśniewski Wojciech 48 1 1 1 1 0 0
213 Kokosiński Bartosz 34 15 2 15 2 0 0
214 Zawada Michał 41 8 1 8 1 0 0
215 Kraupe Janina 43 6 1 6 1 0 0
216 Brzoska Sławomir 44 5 1 5 1 0 0
217 Zakrzwski Cyryl 45 4 1 4 1 0 0
218 Rudowicz Teresa 38 11 2 11 2 0 0
219 Krysta Daniel 43 6 1 6 1 0 0
220 Żuławski Marek 44 5 1 5 1 0 0
221 Kasprzyk Mikołaj 45 4 1 4 1 0 0
222 Jasper C.T. 41 8 1 8 1 0 0
223 Baran Tomasz 42 7 1 7 1 0 0
224 Dominik Tadeusz 17 46 6 46 6 0 0
225 Malinowska Joanna 44 5 1 5 1 0 0
226 Kałucki Jerzy 34 15 3 15 3 0 0
227 Dyndo Wiktor 46 3 1 3 1 0 0
228 Fliciński Jarosław 47 2 1 2 1 0 0
229 Pala Dariusz 48 1 1 1 1 0 0
230 Orbitowski Janusz 47 2 1 2 1 0 0
231 Gaj Jacek 40 9 1 9 1 0 0
232 Sroka Jacek 44 5 2 5 2 0 0
233 Kurzawski Andrzej 43 6 1 6 1 0 0
234 Okińczyc Andrzej 44 5 1 5 1 0 0
235 Białecka Beata 44 5 1 5 1 0 0
236 Chwałczyk Jan 43 6 1 6 1 0 0
237 Bereźnicki Kiejstut 25 26 4 26 4 0 0
238 Luxus Grupa artystyczna 44 5 1 5 1 0 0
239 Jaklewicz Karolina 46 3 1 3 1 0 0
240 Kiesner Maja 47 2 1 2 1 0 0
241 Kobzdej Aleksander 43 6 1 6 1 0 0
242 Tyszkiewicz Teresa 44 5 1 5 1 0 0
243 Usarewicz Roman 45 4 1 4 1 0 0
244 Jachtoma Aleksandra 47 2 1 2 1 0 0
245 Duda-Gracz Jerzy 43 6 1 6 1 0 0
246 Maciejewski Zbysław 41 8 3 8 3 0 0
247 Anto Maria 48 1 1 1 1 0 0
248 Tobis Andrzej 43 6 1 6 1 0 0
249 Bieniasz Maciej 46 3 1 3 1 0 0
250 Urbanowicz Andrzej 47 2 1 2 1 0 0
251 Pawlak Włodzimierz 40 9 3 9 3 0 0
252 Rosenstein Erna 45 4 1 4 1 0 0
253 Sosnowski Kajetan 45 4 1 4 1 0 0
254 Knaflewski Leszek 44 5 2 5 2 0 0
255 Janikowski Mieczysław 47 2 1 2 1 0 0
256 Młodożeniec Jan 30 19 2 19 2 0 0
257 Starowieyski Franciszek 40 9 1 9 1 0 0
258 Świerzy Waldemar 43 6 1 6 1 0 0
259 Sobol-Wejman Anna 41 8 2 8 2 0 0
260 Wejman Stanisław 47 2 1 2 1 0 0
261 Skórczewski Krzysztof 42 7 3 7 3 0 0
262 Sztwiertnia Grzegorz 42 7 1 7 1 0 0
263 Kozłowski Jarosław 38 11 2 11 2 0 0
264 Szwed Monika 45 4 1 4 1 0 0
265 Włodarski Marek 39 10 1 10 1 0 0
266 Stern Jonasz 41 8 1 8 1 0 0
267 Wojnecki Stefan 46 3 1 3 1 0 0
268 Sobczyk Marek 42 7 2 7 2 0 0
269 Łapiński Tadeusz 47 2 1 2 1 0 0
270 Pamuła Jan 48 1 1 1 1 0 0
271 Lasecki Hugon 46 3 1 3 1 0 0
272 Umiastowski Andrzej 47 2 1 2 1 0 0
273 Leto Norman 43 6 1 6 1 0 0
274 Eidrigevicius Stasys 37 12 2 12 2 0 0
275 Maśluszczak Franciszek 46 3 1 3 1 0 0
276 Joniak Juliusz 47 2 1 2 1 0 0
277 Sobocki Leszek 48 1 1 1 1 0 0
278 Zieliński Jerzy 40 9 1 9 1 0 0
279 Maziarska Jadwiga 41 8 1 8 1 0 0
280 Stokłosa Łukasz 43 6 1 6 1 0 0
281 Tarabuła Janusz 46 3 1 3 1 0 0
282 Urbanowicz Dorota 47 2 1 2 1 0 0
283 Panek Jerzy 29 20 2 20 2 0 0
284 Get-Stankiewicz Eugeniusz 43 6 1 6 1 0 0
285 Berlewi Henryk 41 8 1 8 1 0 0
286 Hansen Oskar 45 4 1 4 1 0 0
287 Kruszewska Teresa 47 2 1 2 1 0 0
288 Tatarczyk Tomasz 44 5 1 5 1 0 0