Ranking 2014

Artyści Ranking 2014 Galerie
komercyjne
Galerie
niekomercyjne
L.p. O artyście Nazwisko Imię Miejsce Punktacja Notowania Punktacja Notowania Punktacja Notowania
1 Waliszewska Aleksandra 42 7 1 7 1 0 0
2 Ziółkowski Jakub Julian 44 5 1 5 1 0 0
3 Bożek Kacper 45 4 1 4 1 0 0
4 Mierzejewska Anna 46 3 1 3 1 0 0
5 Stankiewicz-Szczerbik Beata 47 2 1 2 1 0 0
6 Orbaczewska Anna 46 3 1 3 1 0 0
7 Dominik Rafał 48 1 1 1 1 0 0
8 Jałowiński Dominik 29 20 2 20 2 0 0
9 Czapla Marian 35 14 2 14 2 0 0
10 Mokrzycka-Grospierre Olga 37 12 2 12 2 0 0
11 Wysocki Piotr 47 2 2 2 2 0 0
12 Stangret Maria 43 6 1 6 1 0 0
13 Ślesińska Anna 47 2 1 2 1 0 0
14 Cyronek-Kalinowska Anna 48 1 1 1 1 0 0
15 Kowalewski Paweł 40 9 1 9 1 0 0
16 Kijewski/Kocur Grupa artystyczna 41 8 1 8 1 0 0
17 Ciężki Jakub 42 7 1 7 1 0 0
18 Kulka Tomasz 43 6 1 6 1 0 0
19 Drogowski Jarema 44 5 1 5 1 0 0
20 Szamborski Wiesław 47 2 1 2 1 0 0
21 Sapetto Marek 48 1 1 1 1 0 0
22 Cybis Jan 39 10 1 10 1 0 0
23 Sienicki Jacek 40 9 1 9 1 0 0
24 Wilkoń Józef 42 7 1 7 1 0 0
25 Zemła Gustaw 44 5 1 5 1 0 0
26 Wnuk Marian 45 4 1 4 1 0 0
27 Jarnuszkiewicz Jerzy 46 3 1 3 1 0 0
28 Walkuski Wiesław 47 2 1 2 1 0 0
29 Bajtlik Jan 48 1 1 1 1 0 0
30 Kuryluk Ewa 46 3 1 3 1 0 0
31 Szpilski Piotr 47 2 1 2 1 0 0
32 Krzywak Sebastian 48 1 1 1 1 0 0
33 Partum Andrzej 48 1 1 1 1 0 0
34 Mierzejewski Andrzej 44 5 1 5 1 0 0
35 Wolniak Olga 46 3 1 3 1 0 0
36 Krzysztof Bronisław 47 2 1 2 1 0 0
37 Cieśniewski Wojciech 48 1 1 1 1 0 0
38 Kokosiński Bartosz 34 15 2 15 2 0 0
39 Zawada Michał 41 8 1 8 1 0 0
40 Kraupe Janina 43 6 1 6 1 0 0
41 Brzoska Sławomir 44 5 1 5 1 0 0
42 Zakrzwski Cyryl 45 4 1 4 1 0 0
43 Rudowicz Teresa 38 11 2 11 2 0 0
44 Krysta Daniel 43 6 1 6 1 0 0
45 Żuławski Marek 44 5 1 5 1 0 0
46 Kasprzyk Mikołaj 45 4 1 4 1 0 0
47 Jasper C.T. 41 8 1 8 1 0 0
48 Baran Tomasz 42 7 1 7 1 0 0
49 Dominik Tadeusz 17 46 6 46 6 0 0
50 Malinowska Joanna 44 5 1 5 1 0 0
51 Kałucki Jerzy 34 15 3 15 3 0 0
52 Dyndo Wiktor 46 3 1 3 1 0 0
53 Fliciński Jarosław 47 2 1 2 1 0 0
54 Pala Dariusz 48 1 1 1 1 0 0
55 Orbitowski Janusz 47 2 1 2 1 0 0
56 Gaj Jacek 40 9 1 9 1 0 0
57 Sroka Jacek 44 5 2 5 2 0 0
58 Kurzawski Andrzej 43 6 1 6 1 0 0
59 Okińczyc Andrzej 44 5 1 5 1 0 0
60 Białecka Beata 44 5 1 5 1 0 0
61 Chwałczyk Jan 43 6 1 6 1 0 0
62 Bereźnicki Kiejstut 25 26 4 26 4 0 0
63 Luxus Grupa artystyczna 44 5 1 5 1 0 0
64 Jaklewicz Karolina 46 3 1 3 1 0 0
65 Kiesner Maja 47 2 1 2 1 0 0
66 Kobzdej Aleksander 43 6 1 6 1 0 0
67 Tyszkiewicz Teresa 44 5 1 5 1 0 0
68 Usarewicz Roman 45 4 1 4 1 0 0
69 Jachtoma Aleksandra 47 2 1 2 1 0 0
70 Duda-Gracz Jerzy 43 6 1 6 1 0 0
71 Maciejewski Zbysław 41 8 3 8 3 0 0
72 Anto Maria 48 1 1 1 1 0 0
73 Tobis Andrzej 43 6 1 6 1 0 0
74 Bieniasz Maciej 46 3 1 3 1 0 0
75 Urbanowicz Andrzej 47 2 1 2 1 0 0
76 Pawlak Włodzimierz 40 9 3 9 3 0 0
77 Rosenstein Erna 45 4 1 4 1 0 0
78 Sosnowski Kajetan 45 4 1 4 1 0 0
79 Knaflewski Leszek 44 5 2 5 2 0 0
80 Janikowski Mieczysław 47 2 1 2 1 0 0
81 Młodożeniec Jan 30 19 2 19 2 0 0
82 Starowieyski Franciszek 40 9 1 9 1 0 0
83 Świerzy Waldemar 43 6 1 6 1 0 0
84 Sobol-Wejman Anna 41 8 2 8 2 0 0
85 Wejman Stanisław 47 2 1 2 1 0 0
86 Skórczewski Krzysztof 42 7 3 7 3 0 0
87 Sztwiertnia Grzegorz 42 7 1 7 1 0 0
88 Kozłowski Jarosław 38 11 2 11 2 0 0
89 Szwed Monika 45 4 1 4 1 0 0
90 Włodarski Marek 39 10 1 10 1 0 0
91 Stern Jonasz 41 8 1 8 1 0 0
92 Wojnecki Stefan 46 3 1 3 1 0 0
93 Sobczyk Marek 42 7 2 7 2 0 0
94 Łapiński Tadeusz 47 2 1 2 1 0 0
95 Pamuła Jan 48 1 1 1 1 0 0
96 Lasecki Hugon 46 3 1 3 1 0 0
97 Umiastowski Andrzej 47 2 1 2 1 0 0
98 Leto Norman 43 6 1 6 1 0 0
99 Eidrigevicius Stasys 37 12 2 12 2 0 0
100 Maśluszczak Franciszek 46 3 1 3 1 0 0
101 Joniak Juliusz 47 2 1 2 1 0 0
102 Sobocki Leszek 48 1 1 1 1 0 0
103 Zieliński Jerzy 40 9 1 9 1 0 0
104 Maziarska Jadwiga 41 8 1 8 1 0 0
105 Stokłosa Łukasz 43 6 1 6 1 0 0
106 Tarabuła Janusz 46 3 1 3 1 0 0
107 Urbanowicz Dorota 47 2 1 2 1 0 0
108 Panek Jerzy 29 20 2 20 2 0 0
109 Get-Stankiewicz Eugeniusz 43 6 1 6 1 0 0
110 Berlewi Henryk 41 8 1 8 1 0 0
111 Hansen Oskar 45 4 1 4 1 0 0
112 Kruszewska Teresa 47 2 1 2 1 0 0
113 Tatarczyk Tomasz 44 5 1 5 1 0 0
114 Warlikowska Małgorzata 48 1 1 0 0 1 1
115 Partum Ewa 44 5 2 4 1 1 1
116 Tarkawian Mariusz 38 11 2 10 1 1 1
117 Martin Honorata 48 1 1 0 0 1 1
118 Sętowski Tomasz 48 1 1 0 0 1 1
119 Rogalski Zbigiew 48 1 1 0 0 1 1
120 Jarmoliński Bartłomiej 48 1 1 0 0 1 1
121 Osicki Janusz 48 1 1 0 0 1 1
122 Leszek Golec & Tatiana Czekalska Grupa artystyczna 48 1 1 0 0 1 1
123 Kowalska Berenika 48 1 1 0 0 1 1
124 Modzelewski Jarosław 20 36 10 35 9 1 1
125 Kuś Marek 48 1 1 0 0 1 1
126 Gostomski Zbigniew 39 10 2 9 1 1 1
127 Winiarski Ryszard 30 19 5 18 4 1 1
128 Truszkowski Jerzy 48 1 1 0 0 1 1
129 Polisiewicz Aleksandra 48 1 1 0 0 1 1
130 Juszkiewicz Ewa 48 1 1 0 0 1 1
131 Szprynger Anna 48 1 1 0 0 1 1
132 Grochocki Jerzy 48 1 1 0 0 1 1
133 Myjak Adam 46 3 2 2 1 1 1
134 Janczy Janusz 48 1 1 0 0 1 1
135 Szlaga Radek 48 1 1 0 0 1 1
136 Berendt Filip 47 2 1 0 0 2 1
137 Kuczma Marian Waldemar 47 2 1 0 0 2 1
138 Izdebski Krzysztof 47 2 1 0 0 2 1
139 Kowalski Kacper 47 2 1 0 0 2 1
140 Czarnecki Bartosz 47 2 1 0 0 2 1
141 Smoczyński Mikołaj 47 2 1 0 0 2 1
142 Kapusta Janusz 47 2 1 0 0 2 1
143 Ciecierski Tomasz 26 25 5 23 4 2 1
144 Maciejowski Marcin 42 7 2 5 1 2 1
145 Gancarz Ryszard 47 2 1 0 0 2 1
146 Bednarski Krzysztof 47 2 1 0 0 2 1
147 Jędrysiak Jerzy 47 2 1 0 0 2 1
148 Bownik Paweł 47 2 1 0 0 2 1
149 Mioduszewski Jan 46 3 1 0 0 3 1
150 Simon Jan 46 3 1 0 0 3 1
151 Jaśnikowski Jarosław 46 3 1 0 0 3 1
152 Domański Tomasz 46 3 1 0 0 3 1
153 Nitka Zdzisław 45 4 2 1 1 3 1
154 Fijałkowski Stanisław 21 33 5 30 4 3 1
155 Pawłowski Marcin 46 3 1 0 0 3 1
156 Materka Bartek 46 3 1 0 0 3 1
157 Józefowicz Katarzyna 45 4 2 1 1 3 1
158 Sawicka Jadwiga 45 4 2 1 1 3 1
159 Sempoliński Jacek 46 3 2 0 0 3 2
160 Grzegorzewski Jerzy 46 3 1 0 0 3 1
161 Cześnik Henryk 45 4 2 1 1 3 1
162 Twożywo Grupa artystyczna 46 3 1 0 0 3 1
163 Mickiewicz Gizela 46 3 1 0 0 3 1
164 Baj Stanisław 39 10 2 6 1 4 1
165 Gajewska Małgorzata 45 4 1 0 0 4 1
166 Żebrowska Alicja 45 4 1 0 0 4 1
167 Brzeski Olaf 44 5 3 1 1 4 2
168 Baumgart Anna 45 4 1 0 0 4 1
169 Bąk Karol 45 4 1 0 0 4 1
170 Szymankiewicz Małgorzata 45 4 1 0 0 4 1
171 Bednarczyk Andrzej 35 14 3 10 1 4 2
172 Dwurnik Edward 23 30 6 26 5 4 1
173 Bereś Bettina 45 4 1 0 0 4 1
174 Blum-Kwiatkowski Gerard Jurgen 45 4 1 0 0 4 1
175 Szewczyk Andrzej 37 12 3 8 1 4 2
176 Berdowska Tamara 45 4 1 0 0 4 1
177 Szewczyk Szymon 45 4 1 0 0 4 1
178 Zamojski Honza 45 4 1 0 0 4 1
179 Zaborowski Michał 36 13 2 8 1 5 1
180 Kalina Jerzy 44 5 1 0 0 5 1
181 Nowak Marzena 44 5 1 0 0 5 1
182 Lachowicz Andrzej 44 5 1 0 0 5 1
183 Jarodzki Paweł 44 5 1 0 0 5 1
184 Kołpanowicz Marcin 44 5 1 0 0 5 1
185 Ska Aleksandra 44 5 1 0 0 5 1
186 Malewski Artur 44 5 2 0 0 5 2
187 Dawicki Oskar 44 5 1 0 0 5 1
188 Dłużewski Jacek 44 5 1 0 0 5 1
189 Markiewicz Andrzej 44 5 1 0 0 5 1
190 Ługowski Ryszard 44 5 1 0 0 5 1
191 Moskwa Magdalena 39 10 3 5 2 5 1
192 Buczek Bartłomiej 44 5 1 0 0 5 1
193 Markul Angelika 44 5 1 0 0 5 1
194 Breguła Karolina 43 6 1 0 0 6 1
195 Żegalski Leszek 43 6 1 0 0 6 1
196 Wollny Zorka 43 6 1 0 0 6 1
197 Czwartos Ignacy 36 13 2 7 1 6 1
198 Zbylut Agata 43 6 1 0 0 6 1
199 Skarbek Krzysztof 43 6 1 0 0 6 1
200 Gustowska Izabella 32 17 4 11 2 6 2
201 Jarema Maria 40 9 2 3 1 6 1
202 Berdyszak Jan 22 31 6 25 5 6 1
203 Sosnowska Monika 38 11 3 5 2 6 1
204 Radke Marek 43 6 1 0 0 6 1
205 Berdyszak Marcin 43 6 2 0 0 6 2
206 Olbiński Rafał 33 16 2 10 1 6 1
207 Smandek Michał 43 6 1 0 0 6 1
208 Smoleński Konrad 43 6 1 0 0 6 1
209 Smolana Adam 40 9 2 2 1 7 1
210 Branas Przemysław 42 7 1 0 0 7 1
211 Zarzycka Ewa 39 10 2 3 1 7 1
212 Jurkiewicz Zdzisław 42 7 1 0 0 7 1
213 Panfil Józef 42 7 1 0 0 7 1
214 Bosacki Piotr 42 7 1 0 0 7 1
215 Lutyński Piotr 37 12 3 5 2 7 1
216 Grzegorz Rogala i Joanna Krzysztoń Grupa artystyczna 42 7 1 0 0 7 1
217 Brzozowski Tadeusz 27 24 4 17 3 7 1
218 Grzyb Ryszard 36 13 3 6 1 7 2
219 Kalinowska Agnieszka 42 7 1 0 0 7 1
220 Kijewski Marek 42 7 2 0 0 7 2
221 Gayer Michał 42 7 1 0 0 7 1
222 Bujnowski Rafał 41 8 2 0 0 8 2
223 Kopera Tomasz Alen 41 8 1 0 0 8 1
224 Skąpski Łukasz 41 8 1 0 0 8 1
225 Radziszewski Karol 41 8 1 0 0 8 1
226 Mierzejewski Jerzy 41 8 1 0 0 8 1
227 Dłubak Zbigniew 41 8 1 0 0 8 1
228 Pnińska-Bereś Maria 31 18 4 10 2 8 2
229 Starska Magdalena 41 8 1 0 0 8 1
230 Musiałowicz Henryk 36 13 3 4 2 9 1
231 Ołowska Paulina 40 9 1 0 0 9 1
232 Szutter Edward 40 9 1 0 0 9 1
233 Świeszewski Maciej 38 11 3 2 1 9 2
234 Klimek Krzysztof 40 9 1 0 0 9 1
235 Lewczyński Jerzy 40 9 2 0 0 9 2
236 Lejman Dominik 26 25 6 16 3 9 3
237 Cieślewicz Roman 40 9 1 0 0 9 1
238 Świdziński Jan 40 9 2 0 0 9 2
239 Waltoś Jacek 40 9 2 0 0 9 2
240 Tarasewicz Iza 40 9 1 0 0 9 1
241 Minciel Eugeniusz 39 10 2 0 0 10 2
242 Maniak Krzysztof 39 10 1 0 0 10 1
243 Czerepok Hubert 29 20 3 10 2 10 1
244 Kaleta Dariusz 39 10 1 0 0 10 1
245 Kuskowski Kamil 39 10 2 0 0 10 2
246 Kamoji Koji 31 18 4 8 3 10 1
247 Chlanda Marek 29 20 3 10 1 10 2
248 Gierowski Stefan 9 81 13 71 10 10 3
249 Pągowska Teresa 15 50 9 40 8 10 1
250 Polska Agnieszka 39 10 2 0 0 10 2
251 Bąkowski Wojciech 39 10 1 0 0 10 1
252 Janin Zuzanna 38 11 2 0 0 11 2
253 Mitoraj Igor 30 19 3 8 1 11 2
254 Krasiński Edward 25 26 4 15 2 11 2
255 Sasnal Wilhelm 24 28 8 17 5 11 3
256 Jastrubczak Łukasz 38 11 2 0 0 11 2
257 Murak Teresa 32 17 3 5 1 12 2
258 Tomaszewski Henryk 36 13 2 0 0 13 2
259 Potworowski Piotr 36 13 2 0 0 13 2
260 Tarasin Jan 13 60 11 46 8 14 3
261 Lebenstein Jan 28 23 5 6 2 17 3
262 Markowski Eugeniusz 26 25 3 8 1 17 2
263 Beksiński Zdzisław 31 18 4 0 0 18 4
264 Kulik Zofia 24 28 4 10 1 18 3
265 Tarasewicz Leon 11 63 11 44 8 19 3
266 Kuśmirowski Robert 26 25 4 6 1 19 3
267 Wodiczko Krzysztof 29 20 4 0 0 20 4
268 Dróżdż Stanisław 19 40 7 17 3 23 4
269 Kozyra Katarzyna 28 23 5 0 0 23 5
270 Żmijewski Artur 22 31 5 7 2 24 3
271 Stażewski Henryk 14 57 8 32 5 25 3
272 Fangor Wojciech 7 98 17 70 12 28 5
273 Strzemiński Władysław 10 72 10 42 6 30 4
274 Althamer Paweł 19 40 5 7 1 33 4
275 Abakanowicz Magdalena 8 97 15 62 8 35 7
276 Hasior Władysław 18 41 5 6 1 35 4
277 Bereś Jerzy 20 36 5 0 0 36 5
278 Robakowski Józef 20 36 6 0 0 36 6
279 Libera Zbigniew 20 36 6 0 0 36 6
280 Opałka Roman 3 150 19 113 15 37 4
281 Kobro Katarzyna 6 100 13 59 8 41 5
282 Warpechowski Zbigiew 16 48 9 6 2 42 7
283 Wróblewski Andrzej 2 163 23 119 17 44 6
284 Lach-Lachowicz Natalia 12 61 10 15 3 46 7
285 Kantor Tadeusz 5 139 18 72 10 67 8
286 Nowosielski Jerzy 4 145 20 78 11 67 9
287 Bałka Mirosław 2 163 24 76 11 87 13
288 Szapocznikow Alina 1 196 24 93 12 103 12